Home > TinTức > THIỆP MỜI – MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

THIỆP MỜI – MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

18/02/2013

 

       Cộng Đoàn Cát Minh Thánh Giuse
                 Giáo Phận Kontum
Thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Păh, Gialai.
                  Đt: 0913 938 482
  
 

THIỆP MỜI

 

Trong tâm tình cảm tạ tri ân,

Hân hoan kính báo:

 

Nữ Tu Agnès Chúa Giêsu Nguyễn Thị Ánh

(Cộng Đoàn Cát Minh Thánh Giuse, Hòa Phú)

MỪNG KIM KHÁNH KHẤN DÒNG

(1963 – 2013)

Thánh Lễ sẽ được cử hành

Lúc 10giờ30 Thứ Tư, ngày 06 tháng 3 năm 2013

Tại Nhà Thờ Hòa Phú, hạt Chư Păh, Giáo Phận Kontum.

Do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh,

Giám Mục Giáo Phận Kontum chủ sự.

 

Trân trọng kính mời Cha

đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa

trong 50 năm qua Chúa đã thương gìn giữ con trong đời sống Cát Minh.

 

Xin chân thành cảm tạ.

 

Cộng Đoàn và Gia Đình

Nữ tu Agnès Nguyễn Thí Ánh

 

Kính xin Quý Cha mang lễ phục trắng

Advertisements
%d bloggers like this: