Home > Ban MV-ĐoànThể, BàiGiảng, Các Giới, TàiLiệu, Video, Video Bài Giảng > MỪNG LỄ THÁNH MÔNICA – BỔN MẠNG HIỀN MẪU (Miền Kontum 27.08.2013)

MỪNG LỄ THÁNH MÔNICA – BỔN MẠNG HIỀN MẪU (Miền Kontum 27.08.2013)

29/08/2013

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận hân hạnh được phục vụ bà con gần xa, bằng đưa tin tức, những đoạn Youtube “NGÀY HIỀN MẪU”. Tuy nhiên, vì hạn chế phần kỷ thuật, chúng tôi chưa trình bày rạch ròi nội dung THEO THỨ TỰ CẦN THIẾT. Giờ đây, chúng tôi xin phân ra làm 3 phần chính của “NGÀY HIỀN MẪU” MIỀN KONTUM (27.08.2013)  như sau:

.

I-     PHẦN MỘT:  GIỚI THIỆU – KHAI MẠC – THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI.

II –  PHẦN HAI : DIỄN NGUYỆN VÀ ĐÚC KẾT SAU MỖI DIẾN NGUYỆN.

        Trong phần II này, có 5 đề mục diễn nguyện và đúc kết.

III – THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ – BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC

GPKONTUM (29.08.2013) KONTUM

XIN MÍNH MỜI.

.

I-     PHẦN MỘT:  GIỚI THIỆU – KHAI MẠC – THUYẾT TRÌNH ĐỀ TÀI.

.

.

II –  PHẦN HAI : DIỄN NGUYỆN VÀ ĐÚC KẾT SAU MỖI DIẾN NGUYỆN.

.

 GIÁO XỨ CHÍNH TÒA

.

GIÁO XỨ CHƯ HRENG

.

.

GIÁO XỨ  TÂN PHÚ

.

.

GIÁO XỨ  PHƯƠNG QUÝ

.

GIÁO XỨ  PHƯƠNG QUÝ (tt) VÀ NHẬN XÉT

.

.

III – THÁNH LỄ ĐỒNG TẾ  LÚC 15 GIỜ –  BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC

.

 NHẬP LỄ – CHÚC MỪNG 10 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA MICAE (2003 – 2013)

.

.

BÀI CHIA  SẺ TIN MỪNG CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN

.

.

%d bloggers like this: