Home > Giáo Phận KonTum, Phòng Truyền Thống, TàiLiệu, TinTức > Pater các tháng 9-12 năm 2013

Pater các tháng 9-12 năm 2013

12/12/2013

Ban mục vụ truyền thông giáo phận Kontum xin gởi đến Quí gia đình giáo phận :

 1 – PATER THÁNG 9 & 10 và 2- PATER THÁNG 11 & 12

để đồng hành cùng Giáo phận nhà.

GPKONTUM (12.12.2013) KONTUM

.

NHÂN DỊP CUỐI NĂM 2013 

.

BAN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN XIN KÍNH CHÚC

QUÍ ĐỨC CHA, QUÍ LINH MỤC TU SĨ

CÙNG TOÀN THỂ TÍN HỮU CỦA TRANG MẠNG GIÁO PHẬN

MỘT NGÀY LỄ GIÁNG SINH ĐẦY ƠN THÁNH ĐỨC CỦA CHÚA HÀI ĐỒNG GIÊSU

VÀ MỘT NĂM MỚI  2014 ĐƯỢC KHANG AN & HẠNH PHÚC.

.

XIN KÍNH MỜI

.

1 – PATER THÁNG 9 & 10

.

Pater thang 9&10

2- PATER THÁNG 11 & 12

.

Pater thang 11&12

%d bloggers like this: