Archive

Archive for July, 2014

Về Chuyện Đất Đai Cho Đức Mẹ Ở Măng Đen

31/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận Kontum xin gởi đến bà con trong Giáo Phận TÂM TÌNH  của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông Tổng Đại Diện

VỀ CHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN”.

Nội dung rất rõ ràng,  trình bày lịch sự, nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết.

 Cha Tổng Đại Diện mới đề cập một chuyện bức xúcCHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN”, nhưng còn nhiều chuyện bức xúc khác nữa Ngài chưa đề cập như  TRƯỜNG CUÊNOT NƠI ĐÀO TẠO GIÁO PHU BỊ TRƯNG DỤNG, CÁC NHÀ THỜ BỊ CHIẾM GIỮ BẤT CÔNG, MỘT SỐ NƠI NỮ TU Ở BỊ TỊCH THU CHƯA ĐƯỢC GIẢ QUYẾT, NGHĨA TRANG CÁC LINH MỤC  2 LẦN BUỘC DI CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC, NHƯNG ĐẾN NAY CHƯA GIẢI QUYẾT….

Ngài mời gọi mọi người tín hữu bất cứ ở nơi nào, cầu nguyện cho Giáo phận,

yêu mến ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN : 

” (…) Tôi thật tâm cầu nguyện và mong muốn một ngày nào đó gần đây thôi, chúng ta có thể nhìn thấy một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen thật bề thế, thật xin đẹp, tại một “thành phố Du lịch KonPlong”. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ là một điểm thu hút những người yêu mên Đức Mẹ và qua đó tìm đến những cảnh đẹp của KonPlong, của Kontum và của Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta cùng nhận được những điều tốt đẹp nhất do Thiên Chúa ban cho”.

GPKONTUM (31.07.2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

VỀ CHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN

Tâm tình của một linh mục Giáo Phận Kontum.

.

Tôi là Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Sinh năm: 1941, Trên giấy tờ sinh năm 1943, như thế là 74 tuổi! Gia đình, ông bà tổ tiên thuộc tỉnh Bình Định.

Giáo Phận Kontum có giáo dân sinh sống trong hai tỉnh: Kontum và Gialai. Tổng số giáo dân khoảng 300 ngàn: 100 ngàn là người kinh và 200  ngàn là đồng bào các sắc tộc thiểu số. Giáo dân sắc tộc thiểu số có 8 thứ tiếng khác nhau.Tôi là linh mục Tổng Đại Diện của Giáo Phận Kontum đang làm việc tại tỉnh Gialai. Mỗi khi giáo dân có thắc mắc gì, có khó khăn gì trong đời sống đức tin, đời sống xã hội cũng thường chạy đến tôi. Tôi cùng hay góp ý, hướng dẫn giải thích… để mọi việc được sáng tỏ hơn. Vấn đề đất đai cho Đức Mẹ ở Măng Đen cũng thế…

Trước khi tỏ bày tâm sự, tôi xin được xác nhận:

* Với tuổi đời hơn 70, tôi đã sống qua nhiều chế độ tại quê hương đất nước mình, tôi cũng biết nhận định, biết phân biệt… và luôn nhận định với nhãn quan của một người tin vào Thiên Chúa toàn năng và làm chủ lịch sử.

* Là một linh mục Việt Nam, tôi yêu Hội Thánh Chúa và yêu quê hương đất nước tôi. Yêu nước là yêu thương đồng bào mình, yêu thương và giúp đỡ người nghèo, đau yếu và bệnh tật, làm sao cho người Việt được sống đạo đức, ăn ở ngay lành, đùm bọc lẫn nhau… để được nở mày nở mặt với thiên hạ nam châu.

* Giáo lý Công giáo dạy phải biết tôn trọng chính quyền. Chính quyền là do Chúa cắt đặt để lo cho dân, vì Chúa là chủ của lịch sử. Không tôn trọng chính quyền là không đúng với giáo lý Chúa dạy. Cho nên tôi xác định: Tôi luôn luôn tôn trọng chính quyền.

Và sau đây là tâm sự của tôi:

 1. Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen hiện nay:

a. Mỗi ngày đều có người đến cầu nguyện cùng Mẹ. Đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo không ai ngăn cản được. Tự do tôn giáo là ước mong chung của con người trong mọi nơi và mọi lúc.

b. Hằng năm vào ngày lễ ở Măng Đen: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15/9, thường là mưa gió vì tháng 9 đang trong mùa mưa ở Tây Nguyên, nhưng vẫn có trên 20 ngàn con người không ngại mưa gió: Người Kinh, người Thượng, người trong Giáo Phận, ngoài Giáo Phận, xe lớn, xe nhỏ… hân  hoan tập trung về mừng kính Mẹ ở Măng Đen. Năm sau lại nhiều hơn năm trước.

 1. Chủ trương cấp đất của Nhà nước cho nơi tượng đài Đức Mẹ.

Ai cũng vui mừng khi nghe tin Nhà Nước quyết định cấp đất. Ai cũng bảo có chủ trương của cấp trên, chắc mọi sự dễ được thi hành suông sẻ. Thông tin này được thông báo cho  mọi người, con cái trong giáo phận, người ngoài giáo phận dễ chừng cũng được mấy năm rồi…

Có những cuộc họp cấp này, cấp nọ của cả hai bên: 1 bên là chính quyền, 1 bên là Giáo phận Kontum.  Mọi sự tưởng chừng như sẽ hết sức dễ dàng vì đã có chủ trương của cấp trên, nhưng cho đến nay thì chưa phải như vậy. Phải chăng “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên” không biết tại ai, nhưng thiệt thòi thì người dân gánh chịu, đến ngày mừng lễ là phải đứng dưới mưa! Lễ đài làm xong lại phải tháo bỏ ngay.

Nghe đâu bên giáo phận đã làm hết mọi sự được đề nghị. Có khi còn xót điều gì chưa làm nữa chăng?

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo: Giám mục cai quản giáo phận, các linh mục chăm sóc các giáo xứ cũng có thời gian nhất định. Bất cứ dự án nào của giáo phận được đưa ra, phải có ý kiến của Hội Đồng linh mục, ý kiến của giáo dân Kinh Thượng, nếu được chấp thuận thì có thể được thực hiện trong nhiều đời giám mục, nên dự án nào cũng phải được xây dựng, quy hoạch với tấm nhìn và phát triển xa đến 50-100 năm, để không phải thay đổi nhiều trong tương lai.

Tâm lý thông thương: một bên là “xin”, một bên là “cho”, một bên là “cấp”, một bên là “nhận”, thì bên “cho”, bên “cấp” được coi là bên có quyền! Ở đây, xét cho kỹ thì hai bên đều được coi là bên “cho”, bên “cấp”.Hãy nhìn các nơi được coi là trung tâm hành hương của các tôn giáo trong nước. Bái Đính ở Ninh Bình, La Vang ở Quảng Trị, Tà Pao ở Bình Thuận, mộ cha Trương Bửu Diệp ở An Giang… đã đem lại rất nhiều lợi ích cho con người và sự phát triển ở các địa phương đó. Trước tiên là mặt tinh thần: Tôn giáo đều dạy người ta ăn ngay ở lành. Con người vẫn cần ơn trời: “Lạy Trời mưa xuống…”. Xét về mặt xã hội nhờ những đoàn du khách và giáo dân, tín đồ trong và ngoài người tìm về; người dân địa phương của những nơi đó được hưởng lợi nhiều hơn về kinh tế, thu nhập nhiều hơn cho đời sống gia đình mình.

Trên thế giới, những nơi như Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha… vốn dĩ là những vùng quê hẻo lánh, nhưng hàng năm đã thu hút một lượng du khách khổng lồ về cho Nước Pháp và Bồ Đào Nha, mang về cho Đất nước họ một lượng ngoài tệ không nhỏ.

 1. Nên cấp ít hay nhiều?

Theo tinh thần của Nhà Nước bây giờ: đất đai là của toàn dân, Nhà nước quản lý. Các tôn giáo đều có đền đài, miếu mạo để thờ phượng … Vì thế đều có nhu cầu về đất để xây dựng các công trình tôn giáo.

Đất nơi có tượng đài Đức Mẹ Măng Đen là đất rừng, huyện Konplong là một huyện “vùng sâu, vùng xa”, nghe đâu là Huyện chỉ có 20 ngàn dân. Cả tỉnh Kontum có khoảng 480 ngàn. Tỷ lệ giáo dân Công Giáo của tỉnh Kontum là cao nhất nuớc: 35% (so với cả nước: 7%). Người công giáo trong tỉnh Kontum là 160 ngàn: Kinh khoảng 25 ngàn, Thượng khoảng 135 ngàn.

Người Thượng có đạo ở tỉnh Kontum hầu như chỉ theo 2 tôn giáo Công Giáo và Tin Lành, không theo một tôn giáo nào khác.

Rừng núi mênh mông, tỉnh Kontum hầu như chỉ theo 2 tôn giáo Công Giáo và Tin Lành, không theo một tôn giáo nào khác.

Rừng núi mênh mông, tỉnh Kontum có đến gần 10.000 Km2. Huyện Đăk Glei lớn gấp rưỡi tỉnh Hưng Yên! (Đăk Glei: 1.495 km2, Hưng Yên: 923 km2)

Nghe đâu, khi được hỏi, Giáo Phận Kontum tỏ ý muốn được nhận 20 hecta. Xin như vậy là nhìn đến tương lai xa, đủ diện tích để xây dựng: Tượng Đài, nhà thờ, nhà xứ, nhà hành hương, nhà tĩnh tâm, nơi đậu xe, khuôn viên cây cảnh yên tĩnh để tâm hồn gặp được Chúa, để suy nghĩ, để cải tà quy chánh…

Đã có nhiều cuộc họp, gặp gỡ, trao đổi… Nghe đâu ban đầu được quyết định cấp 10 hecta, đã được 2 bên xác định  vị trí, đo đạc. Nghe thế gần 300 ngàn giáo dân trong 2 tỉnh Kontum và Gialai đều vui mừng chờ đợi. Nỗi vui mừng chẳng được bao lâu! Rồi lại nghe sẽ cấp còn gần 8 hecta! Rồi bây giờ nghe nói chỉ còn chưa tới 4 hecta!!! Hy vọng đó chỉ là những lời đồn đại không có cơ sở!

Ở Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị), Nhà Nước sẵn sang dành cho một quỹ đất hơn 20 hecta. Ở Măng Đen, một vùng rừng núi mênh mông, một quỹ đất dành cho Đức Mẹ Măng Đen phải 10 hecta trở lên mới là thích đáng và phù hợp với sự phát triển của “Thành Phố KonPlong” trong 50, 100 năm sau. Hãy nhình về một tương lai phát triển của KonPlong!

 1. Nên cấp 1 lần:

Hội Thánh Công Giáo đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử, có những công trình xây dựng hàng 100 năm mới xong. Lịch sử giáo phận Kontum đến nay là 166 năm (1848 – 2014). Ngay trong thành phố Kontum, những công trình xây dựng như: Nhà Thờ Gỗ 1913 (100 năm), Chủng viện Thừa Sai 1934 (80 năm) … đều là những địa điểm rất được du khách trong nước và ngoài nước chú ý tham quan. Sau này Trung Tâm Đức Mẹ Măng Đen cũng thế. Phải có vài thế hệ, nhiều đời Giám Mục góp công xây dựng độc đáo của các tôn giáo luôn góp phần tô điểm cho đất nước tươi đẹp. Cho nên quỹ đất của Trung Tâm Đức Mẹ Măng Đen nên được cấp một lần là cần thiết cho quy hoạch lâu dài.

 1. Đức Mẹ Măng Đen là nơi của niềm tin tôn giáo:

Dứt khoát không được xem coi nơi này là nơi chỉ để tham quan du lịch mà thôi. Mọi người có niềm tin tìm tới Đức Mẹ xin ơn an bình, kể cả người ngoài Công giáo. Họ tìm đến với Đức Mẹ không phải là để tham quan du lịch. Tham quan du lịch là đi thưởng lãm cảnh đẹp.hoặc di tích lịch sử mỹ thuật, không ai tìm tới bước tượng cụt tay, không mỹ thuật để gọi là đi du lịch.

Thị Trấn KonPlong sẽ có rất ít người tìm đến hơn nếu không có tượng Đức Mẹ Măng Đen. Đó là điều hiển nhiên. Nhiều người ở xa tìm về, nhiều người ở nước ngoài cũng tìm đến, kể cả người ngoại quốc tìm đến với Mẹ Măng Đen. Vì sao? Vì niềm tin!

Nơi hành hương nào của người Công Giáo cũng có thánh lễ, có cầu nguyện. Vì thế, phải có linh mục, có nhà thờ, nhà xứ, nhà cho người phục vụ, cho khách hành hương, những công trình phục vụ, ánh sáng, nước sạch, nhà vệ sinh, cho số đông người là rất cần thiết. Nhưng nơi tượng đài Đức Mẹ hiện nay chưa đáp ứng được những nhu cầu cần thiết này.

 1. Quyết định mọi việc trong giáo phận:

Mỗi giáo phận trên thế giới đều có một Giám mục cai quản, như một người làm chủ trong gia đình. Chung quanh Giám Mục luôn có linh mục đoàn, có Ban Tư vấn của Giáo Phận gần kề Giám Mục để góp ý với Giám mục trong mọi vấn đề của Giáo Phận. Vai trò của người giáo dân trong giáo phận cũng rất quan trọng, cũng giống như tổ chức xã hội và thường được nghe như: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các linh mục chánh xứ phải thông tin cho giáo dân biết rõ ràng mọi việc trong Giáo phận hoặc trong Hội Thánh. Người giáo dân là những quan xét xử gắt gao nhất. “Trăm đâu đổ đầu tằm”. Chính Giám mục là người có tiếng nói quyết định, sau khi trao đổi, bàn bạc với mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận.

 1. Phải tin nhau:

Một trong những điều quan trọng và cần thiết nhất cho việc hợp tác là lòng tin. Lòng tin được xây dựng và củng cố là nhờ việc 2 bên thực hiện đúng những cam kết với nhau. Khi 2 bên cùng cố gắng thực hiện tốt nhất những quyết định đã đề ra, thì việc bồi đắp lòng tin với nhau ngày càng tốt hơn. Cả hai bên sẽ đưa mối quan hệ ngày càng tin tưởng và hiểu nhau hơn.

Như một hành động chứng tỏ thiện chí, để hấp dẫn các nhà đầu tư đến với huyện Kon Plong, các cấp chính quyền cần phải tin tưởng và mạnh dạn trao cho Giáo Phận Kontum quỹ đất cần thiết để xây dựng một Trung Tâm Hành Hương như mọi người mong ước.

 1. Cầu nguyện cho nhau:

Mọi vài suy tư, một vài tấm lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến con người và cảnh vật của Tây Nguyên. Tôi thật tâm cầu nguyện và mong muốn một ngày nào đó gần đây thôi, chúng ta có thể nhìn thấy một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen thật bề thế, thật xin đẹp, tại một “thành phố Du lịch KonPlong”. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ là một điểm thu hút những người yêu mên Đức Mẹ và qua đó tìm đến những cảnh đẹp của KonPlong, của Kontum và của Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta cùng nhận được những điều tốt đẹp nhất do Thiên Chúa ban cho.

Pleiku 07/2014

Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

ĐHY Tổng Giám mục Chicago tiếp kiến ĐGM Giáo phận Kontum

30/07/2014 Leave a comment

ĐHY Tổng Giám mục Chicago tiếp kiến ĐGM Giáo phận Kontum

 image001

CHICAGO (28/07/2014) – Tuần qua, ĐHY Francis George, Tổng Giám mục Chicago, đã tiếp kiến Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum, tại văn phòng TGM Tổng Giáo phận Chicago – là giáo phận đứng nhất nhì nước Mỹ với trên 2.200.000 người Công giáo tham dự 1.700 thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần tại 360 giáo xứ dưới sự hướng dẫn của 780 linh mục triều, 700 linh mục dòng và gần 2.000 tu sĩ nam nữ.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có Linh mục Hà Văn Vịnh, Quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Mân Côi; Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên Ban Quản trị Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ; Ông Nguyễn Duy Đoan, Nhạc trưởng Ca đoàn Cecilia; và Ông Trần Quốc Việt trong Ban Thiện Nghĩa GP. Kontum. 

Trong buổi tiếp kiến, ĐHY Francis đã hân hoan chào mừng Đức cha Micae đến thăm mục vụ tại TGP. Chicago. Ngài ngỏ lời thăm hỏi và chúc bình an đến quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể giáo dân GP. Kontum. Đáp lời, Đức cha Micae đã chuyển gởi đến ĐHY TGM Chicago lời chào kính huynh đệ trong Chúa Kitô và những lời nguyện sốt mến của cộng đoàn dân Chúa Kontum. Đức cha Micae ao ước được hợp tác với TGM Chicago trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ đặc trách công tác mục vụ cho các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên Việt Nam. ĐHY TGM Chicago hân hoan đón nhận đề nghị này. Ngài còn cho biết TGP. Chicago đã thực hiện những dự án tương tự như Đức cha Micae đề nghi cho người dân tộc H’mông ở Lào. 

XIN XEM TIẾP…

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Đuốc Rừng 1 – Sa Mạc II Miền Kontum

28/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum giới thiệu  TOÀN CẢNH “TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I: MIỀN KONTUM
(Từ ngày 11/07 — 12/07/2014)”. Chúng tôi phân 2  ĐOẠN VIDEO CLIP.

 GPKONTUM (28.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

1/TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I: MIỀN KONTUM
(Từ ngày 11/07 — 12/07/2014)
Tại Xứ đoàn Gioan Tiền Hô Giáo xứ Trung Nghĩa — Giáo phận Kontum

2/ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I MIỀN KONTUM (PHẦN TIẾP THEO)
Tại Xứ Đoàn Gioan Baotixita — Giáo xứ Trung Nghĩa (11/07 — 12/07/2014)

 

VIDEO CLIP PHẦN I

.

 

VIDEO CLIP PHẦN II

.

Thánh Lễ Giỗ giáp 3 năm của cha nguyên Tổng Đại Diện GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN và rước Hài cốt Cha PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH về Giáo phận. (24.07.2014)

27/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin tiếp tục đăng lên Trang Mạng Giáo phận  ĐOẠN VIDEO CLIP  toàn cảnh

Thánh Lễ Giỗ giáp 3 năm của cha nguyên Tổng Đại Diện GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN và rước Hài cốt Cha PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH về Giáo phận, đặt tại  Nguyện Đường Chủng Viện Thừa Sai Kontum (24.07.2014).

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

VIDEO  C LIP

Về Một Bài thơ Tả Phong Cảnh Phố Phường Kontum Thập Niên 1930

27/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông xin đăng bài thơ “TẢ PHONG CẢNH PHỐ PHƯỜNG KONTUM THẬP NIÊN 1930″ của anh LÊ MINH SƠN  thu thập trong  Tạp chí “Chức Dịch Thơ Tín”, Địa phận Kontum, số 44, tháng 12.1936, tr.553-554 và  dày công sưu tầm đưa thêm vào một số hình ảnh thật ngày xưa để bạn đọc hiểu rõ hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh LÊ MINH SƠN đã cộng tác nhiều lãnh vực với Ban mục vụ Truyền thông của Giáo phận nhà.

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 .

VỀ MỘT BÀI THƠ TẢ PHONG CẢNH

PHỐ PHƯỜNG KONTUM THẬP NIÊN 1930

 .

Chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ tả phong cảnh phố phường Kontum vào thập niên 1930 của thế kỷ trước.

Bài thơ in trong Tạp chí “Chức Dịch Thơ Tín”, Địa phận Kontum, số 44, tháng 12.1936, tr.553-554.

Chúng tôi sưu tầm đưa  thêm vào một số hình ảnh thật ngày xưa để bạn đọc hiểu rõ hơn.

Hai câu thơ trong bài làm mình trăn trở, suy nghĩ :

Bỗng nhiên trực nhớ đến mình,

Còn mang ơn nặng vô tình bấy lâu.

Bây giờ mời quý độc giả dạo một vòng phố phường Kontum cách đây hơn 80 năm về trước…

                                                                                                                 Minh Sơn

 

NHÌN PHONG CẢNH NHỚ NGƯỜI XƯA

.

 

Mắt nhìn phong cảnh Kontum,

Nhớ người thiên cổ bút cầm chép qua

image001

Tòa sứ Kontum

Kể từ lầu sứ tỉnh tòa,

Ngó lên thẳng rẳng cửa nhà liên miên.

image003

Cửa hàng ông Phán Giáp, đ. Ng.Huệ

image004

Hết hai dẫy phố tiếp liền,

Xảy thấy một miền đồn lính vẻ vang.

image006

image008

Đồn lính khố xanh Kontum

(khu vực ngã tư đ.Nguyễn Huệ-Trần Phú)

 

Từ đây đã hết nhà quan,

Tiếp luôn trên nữa là tràng Têxa.

image010

Trường Thánh Têrêxa Kontum

(tiền thân trường PTTH Kontum ngày nay)

 

Nhà thờ đẹp đẽ nguy nga,

Thánh danh bổn mạng Đức Bà Môi-khôi

image012

Nhà thờ Tân Hương

 

Gióng lên Phường-nghĩa một hồi,

Mắt trông đã thấy một ngôi thánh đường

image014

image016

Nhà thờ Chính tòa-Gỗ Kontum

Toàn cây chắc đẹp phi thường,

Bên kia lại có vừng hồng vẻo ve.

Hiệu là trường thánh Giu-se,
Ngó quanh qua phía hàng tre kia đàng,

Đức Cha đã lập một tràng,

Trong ngoài đẹp đẽ vẻ vang quá chừng

image018

Trường Kuênot

(Cao đẳng Sư phạm ngày nay)

Bây giờ xây lại sau lưng,

Ngay ra đàng cái nhắm chừng xa xa,

Mắt trông lại thấy một tòa,

Nguy nga tráng lệ gọi là “Torium”.

image019

Chủng viện Thừa sai Kontum

Trường nầy lớn nhứt Kontum,

Đã cao lại rộng lẫy lừng minh mông.
Cố Lui (Louison) cũng lập vườn bông,

Kế luôn phía dưới giữa đồng ngã ba,

Thường kêu hang đá Đức Bà,

Để cho ai nấy đến mà khẩn xin

image021

Hang Đá Đức Mẹ Phương Nghĩa

image023

Tự lòng kính mến cậy tin,

Ốm đau tật bịnh an tuyên hằng hà.

Ấy là vắn tắt đơn sơ,

Những nơi lễ tế phượng thờ mà thôi,

Không sao cho hết các nơi,

Kẻo ra dài quá lạc lời đề trên.

Vậy nay muôn việc đều nên,

Láng tràn nước Chúa khắp trên miền này.

Đầu giây mối nhợ ai gầy,

Đem đàng chỉ lối ở đây bây giờ.

Xưa kia vốn những bụi bờ,

Rừng cao núi rậm mịt mờ liên liên.

Ấy nhờ các đấng chăn chiên,

Dâng mình tế lễ cho miền mọi cao.

Đã tìm lên xứ Trà Ngao,

Những hồi chưa có đàng vào nẻo ra.

Thương thay cho bấy các Cha,

Vì con chiên lạc đàng xa chẳng nài,

Giày sàn đạp sỏi chông gai,

Miễn sao cho đặng truyền lời Evan.

Đành lòng cam chịu gian nan,

Đem người ngoại giáo hiệp ràn Hội-công.

Rày người giữ đạo rất đông,

Minh mông khắp xứ khôn cùng kể ra

image025

Chợ Kontum xưa

image026

Cây xăng Esso gần cầu Đăk Bla

image028

Cầu Dak Bla

image030

Phố phường Kontum

image032

Chợ Kontum – đường Lê Thánh Tôn (Trần Hưng Đạo ngày nay).

Lâu đài phố xá nguy nga,

An cư lạc nghiệp, âu ta phải tường.

Nhớ ơn các đấng mở đường,

Nguyện cho hồn đặng miên trường tiêu diêu.

Nay vì thanh khí ban chiều,

Dạo chơi phường phố thấy nhiều cảnh xinh.

Bỗng nhiên trực nhớ đến mình,

Còn mang ơn nặng vô tình bấy lâu.

Vội vàng vắn tắt vài câu,

Hiến cùng độc giả giải sầu cho vui.

Gọi là gợi chút ơn xưa…

 

                                                                                 Tác giả bài thơ: Paul T. P. N.

 

(Trích “Kontum – Vần thơ Đạo ngày ấy…”, Sưu tập thơ ca Giáo phận Kontum thập niên 1930 – Lê Minh Sơn biên soạn, 04.2013).

 

Ngày Họp Mặt JUNIOR Miền Kontum (14.07.2014)

27/07/2014 Leave a comment

NGÀY HỘI JUNIOR – MIỀN KONTUM
Chủ đề: “GẶP GỠ YÊU THƯƠNG”
Tại Nhà Thờ Chính Tòa, 14/07/2014

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

VIDEO CLIP

.

Kho Báu – CN TN 17A. Ngày 27. 7. 2014

26/07/2014 Leave a comment

CN TN 17A.  Ngày 27. 7. 2014

1V 3, 5.7-12; Rm 8, 28-30; Mt 13,44-52

KHO BÁU

 

Bài suy niệm

Như một câu chuyện thần thọai, sách 1 Vua dẫn chúng ta đến sự lựa chọn minh mẫn của vua Salômôn.  Thiên Chúa đề nghị với vua Salômôn trong giấc mộng: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.  Bị đặt trước sự lựa chọn căn bản, một danh sách những quà tặng đề ra sẽ được trao ban cho đức vua: vàng bạc châu báu, ngai vàng trường tồn, giàu sang phú quý, sức khỏe, sắc đẹp …  Vua Salômôn có quyền làm một điều ước. Vua Salômôn vốn có tiếng anh minh, ông không xin vàng bạc châu báu cũng như triều đại bền vững.  Nhưng ý thức trách nhiệm cao trọng của mình là hướng dẫn dân chúng, mà vì còn quá trẻ và ít kinh nghiệm trong cai trị vương quốc, nên vua đã xin sự khôn ngoan.  Nghĩa là vua không xin cho mình có thêm của cải vật chất nhưng là xin thêm phẩm chất làm người cho mình, xin trở nên người nhiều hơn, khôn ngoan hơn để  biết phân biệt xét xử : “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”.  Và Thiên Chúa đã ưng thuận ý muốn tốt đẹp của vua: “Thiên Chúa đã hài lòng về điều vua xin …  Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn … chẳng có ai bì kịp” (x. Bài Đọc1. 1Vua 3,5.7-12). 

Khôn ngoan trong quyết định sáng suốt, biết phân biệt tốt xấu, cả là bí quyết thành công trong cuộc đời.  Vì tư tưởng hướng dẫn hành động, biết sai, phán đoán sai, ắt lựa chọn sai.  Sai một li đi một dặm!  Trong thế giới vàng thau lẫn lộn, sự khôn ngoan lựa chọn là chìa khóa hướng dẫn hành động đưa đến thành công.  Vật chất thì nay còn mai mất, nó chỉ là bì phu, nằm ngoài con người, còn cái tố chất làm nên phẩm giá con người thì bền vững hơn.  Là người khôn ngoan thì quý báu hơn là người có nhiều của cải.  Sự khôn ngoan của vua Salômôn nằm ở chỗ đó:  Vua xin cái mà không xin cái .  Mọi thứ ta có đều mau qua, cái là thì bền vững.

Sự khôn ngoan nầy chúng ta cần học để lựa chọn kho báu giấu trong ruộng, khi gặp được rồi, thì : “vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”; hay như người đi săn lùng ngọc quý “sẵn sàng bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc đó”.  Kho báu hay viên ngọc quý mà Tin Mừng nói đến chính là Nước Trời, một giá trị cao vời không vật chất nào so sánh được, vượt trên mọi của cải trần gian (x. Bài Tin Mừng. Mt 13, 44-52).  Khôn ngoan để lựa chọn theo Tin Mừng cũng là một thách đố.  Tuy nhiên đã có những con người lựa chọn theo lối hành xử nầy, chẳng hạn các Tông đồ của Chúa Giêsu, sau đó phải kể đến thánh Phanxicô Khó khăn, thánh nữ Têrêxa Avila, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Á thánh Charles de Foucauld, Mẹ Têrêxa Calcutta và vô số những con người khác dấn thân cho công lý và hòa bình.  Các chứng nhân nầy cũng khá hấp dẫn chúng ta, cho chúng ta gương sống can đảm và khôn ngoan biết hy sinh tất cả để chọn Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết lựa chọn đứng về phía Chúa, phía Sự Thật và công lý nhất là khi phải sống trong một thế giới đa dạng, đa tôn giáo, đa văn hóa, có quá nhiều tiêu chí hành động mà con người không biết quy chiếu vào đâu để tìm ra ánh sáng. Amen

 Linh Mục Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (26.07.2014) KONTUM

Đoàn Gp Kontum đi Nhatrang rước hài cốt Cha Phaolô Lê quang Trinh41,

26/07/2014 Leave a comment

Trong khi chờ đợi phần ghi nhận Thánh Lễ Giỗ giáp 3 năm của cha nguyên Tổng Đại Diện GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN và rước Hài cốt Cha PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH về Giáo phận bằng VIDEO CLIP, ban mục vụ Truyền thông Giáo phận mạn phép ghi lại bài tường thuật ngắn gọn của Đoàn Gp Kontum đi Nhatrang (23.07.2014) và trở về (24.07.2014) sau đây.

GPKONTUM (26.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 

Đoàn Gp Kontum đi Nhatrang rưóc hài cốt Cha Phaolô Lê quang Trinh41,

Nguyên Giám đốc chi nhánh CVK tại Sohier, Đà Lạt:

—-000—-

 

Ngày 22.07.2014:

  Cha TĐD Nguyễn vân Đông từ giáo xứ Thăng Thiên, Pleiku gọi điện cho biết:

  05h30: Xe sẽ khởi hành từ Kontum.

  06h30: Ăn sáng tại nhà xứ Thăng Thiên.

              Sau đó, đi Nhatrang.

 

  Ngài cho biết Danh sách số người đi rước hài cốt Cha Phaolô Lê quang Trinh41:

– Pleiku có 13 người:

Cha TĐD Nguyễn vân Đông, cvk55, cha sở Thăng Thiên, trưởng đoàn.

Cha Trần duy Linh, cvk64-65, cha sở Tiên Sơn.

Sr. Nguyễn thị Quý, dòng Con ĐM Vô Nhiễm (Phú Xuân), cộngđoàn tại Pleiku.

Sr. … Thủy, dòng MTG Qui Nhơn, cộng đoàn tại Pleiku.

Anh Nguyễn huy Huệ, cvk62.

Anh Trần thanh Tứ, cvk68-69.

Câu Hùng, gx. Thăng Thiên Pleiku.

Trương văn Chương, gx. Hiếu Đạo Pleiku.

Biện …

Biện…

Biện… 

Anh Long, lái xe.

Anh Tân, lái xe.

 

– Kontum có 09 người:

Cha Trần quang Truyền, cvk62, cha sở Chánh tòa Kontum.

Cha Nguyễn hùng Vị, cvk63, cha sở Phương Nghĩa Kontum.

Anh Nguyễn đình Nhạc, cvk68, gx. Phương Nghĩa Kontum.

Yă Têrêxa, dòng APL Kontum.

Yă …, dòng APL Kontum.

Biện Phúc, gx. Phương Nghĩa Kontum.

Anh Lương Thuận, Nhóm BVSS, gx. Phương Nghĩa Kontum.

Anh Phong Family, Nhóm BVSS, gx. Tân Hương Kontum.

Anh Nguyễn đình Hoàng Khánh, gx. Phương Nghĩa Kontum.

 

– Có thêm xe Cha Lê Tiên xuất từ Kon Hring, có 4 người:

Cha Lê Tiên, cvk65, cha sở Kon H’ring.

Anh Paul Ka, cvk70, gx. Kon H’ring.

Yă Béatrice, APL, gx. Kon H’ring.

Giáo dân Kon H’ring.

 

– 6 cha Kontum đang học Pháp lý tại TGM Nhatrang:

Nguyễn văn Bình92,

Trần quốc Hải92,

Nguyễn tuấn Huy95,

Ngô đức Trinh93-94,

Lương đông Vỹ99,

Nguyễn xuân anh Tuấn99.

 

Ngày 23.07.2014:

  – Khởi hành từ nhà thờ Phương Nghĩa Kontum: 05h30, ghé nhà thờ Chánh tòa đón Cha  Trần quang Truyền62 và 2 yă APL (Ảnh Phép Lạ).

Lễ đồng tế cầu nguyện cho cha TĐD Giuse Nguyễn thanh Liên56, do Đức Cha Trần thanh Chung chủ tế với 3 cha: Cha Truyền62, cha phó Dũng97 và cha phụ tá Biu, dòng OC.

    Chờ…. Thánh lễ chưa xong…

    Lên xe, cha Truyền bảo: cha Biu giảng dài quá, thấy xe vào cổng, mình cũng hơi sốt ruột vì bảo đúng 05h30 khởi hành, vì đường xa và xấu…

    Đến gx. Thăng Thiên Pleiku lúc 06h40 điểm tâm sáng.

 

  – Khởi hành từ Gx Thăng Thiên Pleiku: 07h15 đến gx Thanh Hải Nhatrang lúc 17h00.

    Xe Cha TĐD: 81K 2040 đi trước dẫn đầu.

    Xe chở đoàn Kontum & Pleiku 81K 8873 theo sau.

    Đọc kinh:

    Xe vừa ra khỏi tp. Pleiku, cha TĐD ngồi xe trước gọi điện cho Nhạc68: “Nhạc ơi, hôm nay mình đi đón hài cốt cha Trinh, mình lần hạt 50 cầu nguyện cho 2 cha Phaolô và Giuse nhen. Qua khỏi núi Hàm Rồng là bắt đầu đọc nhen. Mình sẽ bắt kinh bên này. Còn cậu làm biện bên đó nhen. Dạ”. Cúp máy.

    Thế là mình nói lại cho cả xe nghe là cha Đông bảo như thế.

    Xe bắt đầu leo dốc cao núi Hàm Rồng trong sương mù dày đặc và mưa…

    Xe qua khỏi Hàm Rồng. Đang đổ dốc dài….

    Trong xe có 3 cha: Truyền62, Vị63 và Linh64-65; 2 yă, mấy ông câu và biện cùng đi.

    Mình định bán cái cho mấy ông biện bắt xướng kinh…, nhưng các cha nói: Thôi, Nhạc xướng kinh đi.

    Làm dấu và xướng hát kinh Chúa Thánh Thần.

    Lần hạt 50, cầu cho 2 cha Phaolô và Giuse….

    Có hát mở đầu và kết thúc rất xôm trò…

    Đường 14 từ Pleiku đi Buôn Hô nay xuống cấp trầm trọng, nào là ổ gà đến ổ voi và mọi thứ ổ, …, xấu không thể tưởng được.

    Trời mưa, đường xấu, trơn trợt, bắn tốc độ, xe không thể và không dám chạy nhanh được.

    Mọi người mệt mỏi, vì phải lắc lư theo xe hàng mấy trăm km đường dài.

    Trên xe nhờ có cha Truyền62 và cha Vị63 cùng anh em CVK ôn lại những kỷ niệm đẹp, những phá phách xưa kia ở CV, cho quên đi những nhọc nhằng vì đường xấu, lắc qua, lắc lại…nhưng không làm phiền người bên cạnh… Chỉ có cha Vị ngồi riêng 1 ghế nên nếu có làm phiền ai thì cha cũng chỉ làm phiền mình cha thôi….

    Hôm trước ngày đi Nhatrang, cha Đông55 gọi cho Nhạc68 bảo đem theo di ảnh của cha Liên56 mang theo để lễ giỗ 3 năm của ngài tại Thanh Hải ban sáng.

 

    Cha Liên phù hộ.

    Trước khi lên xe tại Phương Nghĩa, Nhạc68 sợ hình bị bễ kính, nên đã để hình của ngài trưóc kính xe. Khi đi trên đường 14 từ Pleiku – Buôn Hô, CSGT có lần giơ dùi cui định chận xe lại kiểm tra… thì bỏ xuống để xe đi qua, vì thấy di ảnh của cha Liên ở trước… nên xe đi an toàn. Đi đến nơi về đến chốn.

    Lượt về, vẫn để như vậy. Xe cha Lê Tiên cũng làm theo cách thức trên với di ảnh cha Trinh.

 

    Đến ngã 3 Buôn Hô, xe dừng lại ở bồn binh để chờ xe cha Lê Tiên65.

    Xe Cha Lê Tiên 65 từ Kon Hring Kontum nhập đoàn.

    Thay vì đi thẳng vào BMT đi quốc lộ 26, đoàn đã đi tắt từ Buôn Hô qua Krong Năng – Ea Kar, ra QLộ 26, rút ngắn đoạn đường.

    Đường tỉnh lộ cũng không tốt hơn gì Qlộ 14. Ra khỏi tỉnh lộ, đến km 52 quốc lộ 26 thì đồng hồ đã điểm 13h00. Tìm quán ăn.

 

    Ăn trưa trên quốc lộ 26 BMT- Nhatrang.

    Cha Truyền kêu cơm dĩa.

    Mỗi người từ cha đến con, đến soeur, mỗi người 1 dĩa. Nên không ai … Mọi người chăm chỉ làm việc… Mạnh ai, nấy lo cho phần của mình, rồi tranh thủ lên xe đi tiếp về Nhatrang.      

    Xe xuống đèo M’Drac, rồi đèo Phượng Hoàng.

    Đến Dục Mỹ… BĐQ… S.. á…t…; Đến ngã 3 Ninh Hòa.

    Xe quẹo phải ra quốc lộ 1A. Qua đèo Rọ Tượng. Đến Lương Sơn… Đèo Rù Rì… nhưng không đi ngã Rù Ri. Đi theo dường mới mở, vành đai dọc theo biển vào Đồng Đế cũ… Gx đầu tiên đi qua là gx. Ba Làng.

    Tìm đường Bắc Sơn để vào Gx. Thanh Hải. Đến gx Thanh Hải. Nghỉ ngơi dăm phút, tranh thủ đi tiếp đến TGM cho kịp thời giờ.

    Từ Gx. Thanh Hải thẳng tiến, dọc theo đường biển, qua cầu mới, đến đường Trần Phú (Duy Tân cũ) vào Tòa Giám mục Nhatrang, 22 Trần Phú (22 Duy Tân cũ).

    Thăm TGM Nhatrang. Thăm Đức Cha Giuse Võ đức Minh, Gm Nhatrang, nhưng ngài vừa đi vắng. Ngài đi Bào Lộc làm lễ thay Đức Cha Vũ huy Chương, Gm Đà Lạt đang bệnh.

Có Cha quản lý TGM Nhatrang tiếp ngoài sân TGM. Chụp hình lưu niệm TGM Nhatrang.

    TGM Nhatrang mới xây dựng 3 tòa nhà 5 tầng rất đẹp, thoáng mát và khang trang trước mặt biển, thành phố biển Nhatrang. Ngôi nhà ở giữa của Đức Cha vẫn còn. Được sửa lại…

    Quay về Nhà hưu các Linh mục Nhatrang ở đường Bãi Dương-Hòn Chồng.

    Thăm Đức Cha Phaolô Nguyễn văn Hòa, nguyên Gm Nhatrang, đang nghỉ hưu tại đây.

Chụp hình với Đức Cha Hòa.

    Nhà hư dưỡng các linh mục Nhatrang cũng được xây dựng tầng lầu, cũng trước mặt biển.

    Thăm cộng đoàn Franciscaine (Phan Sinh nữ) Nhatrang, cạnh TCV Sao Biển cũ.

    Thăm gia đình cha cố Phaolô Lê quang Trinh, tại 14 Đặng Tất, Nhatrang.

 

    Về lại Gx Thanh Hải.

    Thánh lễ chiều của gx. Thanh Hải do cha phó làm vừa kết thúc…

    Hài cốt Cha Phaolô Lê quang Trinh được đưa từ nguyện đường Phục sinh của gx. ra nhà thờ. Đặt bên trái bàn thờ trong cung thánh. Cung thánh nhà thờ Thanh Hải thoang và đẹp với bức phù điêu Tiệc Ly.

    Cha TĐD Kontum mang di ảnh 2 cha đặt bên hài cốt cha Trinh.

 

    19h15, Ăn tối. Buffet do gia đình anh Lê đình Thái cvk66 thiết đãi tại nhà xứ Thanh Hải.

Có cha xứ, cha phó gx Thanh Hải, thầy phó tê, thấy xứ và gia đình cha Trinh, đoàn Kontum, và cvk Nhatrang: Hồ Trợ55 (em con cô con cậu với cha Trinh), Nguyễn văn Hưởng62 (Đức), Phạm đức Sử65, Lê đình Thái66 và gia đình, Nguyễn văn Từ67, Nguyễn văn Lượng69-70… không biết còn thiếu ai không, xin lỗi, chứ không có ý bỏ sót…

    4 anh em CVK Sàigòn: Phan đình Thi62, Nguyễn duy Sỹ64, Trịnh quang Minh64 và Nguyễn anh Võ67 đến muộn, vì tìm chưa ra đường Bắc Sơn để đến nhà thờ Thanh Hải.

CVK Sàigòn đã đến và cùng ăn tối với đoàn Kontum.

    Cha TĐD Đông thông báo: Đúng 20h15, chúng ta đọc kinh cầu nguyện trong nhà thờ Thanh Hải trước hài cốt & di ảnh Cha Trinh và di ảnh cha Liên: Cầu nguyện cho 2 cha Phaolô và Giuse.

    Ai cũng mệt mỏi sau 1 ngày đường gian nan-khốn khổ…

    Ai cũng muốn tìm cái giường để nằm cho thẳng cái lưng bị dằn xóc cả ngày nay…

    Các cha nghỉ tại nhà xứ Thanh Hải. Còn lại ở cộng đoàn Phú Xuân và cộng đoàn MTG.

 

Ngày 24.07.2014:

04h00: Chuông nhà thờ.

04h20: 6 cha Gp Kontum đang học Pháp lý tại TGM Nhatrang đến.

04h45: Thánh lễ đồng tế. Cầu nguyện cho Cha TĐD Giuse Nguyễn thanh Liên, giỗ 3 năm,

                                                                      Cha Phaolô Lê quang Trinh, ngày về giáo phận.

    Có 12 Lm cầu nguyện cho 2 cha Phaolô và Giuse, tại nhà thờ Thanh Hải Nhatrang.

    Chủ tế: Cha TĐD Nguyễn vân Đông,

                   và 11 cha: Cha phó xứ Thanh Hải & 10 cha Gp Kontum.

Bài đọc 1: Thầy dòng Thánh Thể, con trai anh Lê đình Thái66.

Ca đoàn Gx Thanh Hải hát lễ.

Tin Mừng: Cha Trần duy Linh64-65

Giảng lễ: Cha TĐD Đông.

    Sau Phép lành: Cha TĐD thay mặt Đức Cha Micae Hoàng đức Oanh, GM Kontum có đôi lời cám ơn:

– 2 Cha chánh xứ và phó xứ Thanh Hải Nhatrang,

– Cám ơn gia đình em cha Phaolô Trinh và thân nhân.

– Cám ơn anh em CVK tại Nhatrang.

    Sau Thánh lễ chụp hình lưu niệm bên hài cốt cha Phaolô Lê quang Trinh: Các cha, anh em CVK Sàigòn, Nhatrang, Kontum, Pleiku và gia đình thân nhân.

    Di hài cốt cha Phaolô Trinh ra xe.

    Đọc kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh.

    Ăn sáng.

    Chia tay anh em CVK Nhatrang và Saigon.

 

06h15 – 10h00: Khởi hành về Buôn Hô ăn trưa Buffet tại nhà Cao văn Tiên 69.

Xe TĐD Đông với hài cốt cha Phaolô Trinh.

Xe đoàn Kontum và xe cha Lê Tiên.

Xe gia đình con cháu cha Phaolô Trinh.

 Sau ăn trưa buffet tại nhà Tiên ông69 và Tiên bà (2 vợ chồng Cao văn Tiên69 cùng tên).

   Cha TĐD Đông55 thông báo: Tất cả chúng ta sẽ về nhà thờ Tân Hương trước, chờ các xe về đông đủ, chúng ta chuẩn bị đâu đó rồi mới về chủng viện.

11h15 – 16h00:  Khời hành từ Buôn Hô về nhà thờ Tân Hương Kontum.

    Xe vừa tới núi Hàm Rồng. Cha TĐD Đông55 gọi điện cho Nhạc68: “ Nhạc ơi, Về đến chủng viện, cậu lo việc mở cửa nơi đặt hài cốt, để sau lễ, chúng ta hát 1 bài về Sự Sống, rồi đặt hài cốt cha Phaolô Trinh vào nhé”. Mình vội điện cho anh Phạm đức Lợi70 xem Lợi chuẩn bị các khâu thế nào. Lợi70 đã chuẩn bị sẵn như mình và Lợi đã bàn bạc với nhau các khâu sửa lại tên tuổi, ngày, tháng, sơn phết, đánh vernis lại, trước ngày đi Nhatrang. Thế là mọi sự đã đâu vào đó.

 

    Đến nhà xứ Tân Hương, Cha TĐD Đông phân công:

 • Cha Vị63, mặc áo alba, bưng hài cốt cha Phaolô Trinh.
 • Anh Nguyễn huy Huệ62, đọc sách, đại diện CVK.
 • Anh Nguyễn đình Nhạc68, cầm di ảnh cha Phaolô Trinh41.
 • Anh Trần thanh Tứ 68-69, cầm di ảnh cha Giuse Liên56. đi 2 bên hài cốt cha Trinh.

16h30 Di chuyển từ nhà thờ Tân Hương về Chủng viện Kontum.

 • Xe chở hài cốt và di ảnh 2 cha.
 • Xe thân nhân, xe chở đoàn Kontum, xe cha Lê Tiên65.

    Đoàn đón hài cốt cha Trinh chờ sẵn tại cổng CVK: Cha Đỗ Hiệu58, đoàn cồng chiêng, anh em cvk Kontum…

 

     Đoàn rước bắt đầu vào nhà nguyện CVK:

 • Đoàn cồng chiêng.
 • Các linh mục Gp Kontum (mặc áo lễ tím, 2 hàng từ cây Ngọc Lan).
 • 2 thầy Đại chủng sinh cầm hương,
 • Di ảnh cha Giuse Nguyễn thanh Liên (anh Trần thanh Tứ 68-69).
 • Di ành cha Phaolô Lê quang Trinh (anh Nguyễn đình Nhạc68).
 • Hài cốt Cha Trinh (Cha Nguyễn hùng Vị63).
 • Cha TĐD Nguyễn vân Đông55 và 2 cha: Trần quang Truyền62, Trần duy Linh64-65.
 • Thân nhân cha Phaolô Trinh ở Nhatrang.
 • Đoàn Kontum từ Nhatrang về.

 

     Thánh lễ tại nhà nguyện CVK:

Ý lễ: Cầu nguyện: – Cha Giuse Nguyễn thanh Liên, nguyên TĐD Kontum, giỗ 3 năm.

                                – Cha Phao lô Lê quang Trinh, nguyên Giám đốc CVK tại Đà Lạt, nhân ngày rước hài cốt từ Gx. Thanh Hải , Nhatrang về Gp. Kontum.  

                          

Bài đọc 1: 1 chủng sinh.

Ca đoàn hát lễ: Các nữ tu dòng APL Kontum.

Tin Mừng: Phó tế Lê hoài Nhân98.

Giảng Lễ: Cha TĐD Nguyễn vân Đông55.

 

    Sau phép lành, cha TĐD Nguyễn vân Đông có đôi lời cám ơn: Thân nhân…

    Trao hài cốt cha Phaolô Trinh cho Cha Phan văn Bình47 chuyển từ giữa cung thánh vào nơi an nghỉ với các bậc tiền bối bên cánh phải của nhà nguyện.

    Cha Phan văn Bình47 mời cộng đoàn ngồi, ngài có đôi lời muốn nói về cha Phaolô Trinh…

    Cánh phải dành cho Cha FX Nguyễn Do, các cha Bề trên VN, các cha VN, 01Thầy sáu, 03 chủng sinh, các tu sĩ  APL, MTG cựu…

    Cánh trái dành cho Đức GM Tiên Khởi Kontum (Martial Jannin, Phước), các cha Bề trên MEP, các cha MEP và bác sĩ Christiane Granger.

    Thánh lễ hôm nay, ngoài gia đình em & con cháu của cha Phaolô Lê quang Trinh đến từ Nhatrang, còn có gia đình con cháu cha nguyên TĐD Giuse Nguyễn thanh Liên đến từ Sàigòn tham dự.

    Ăn tối buffet tại nhà cơm TGM Kontum.

    Kết thúc.

 

    Bài tường thuật chi tiết chuyến đi 23 & 24.07.2014 Kontum- Nhatrang-Kontum.

    Nếu có thiếu sót, kính xin Cha TĐD Đông, cha Truyền, cha Vị, cha Tiên, Linh bổ sung.

    Sẽ post hình lên sau.

    Musica68, ngày 25.07.2014.

 

 

 

 

Tiểu sử cố Linh mục Phaolô Lê Quang Trinh

24/07/2014 Leave a comment

Hôm nay (24.07.2014) lúc 16 giờ 30 , theo chương trình tại Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum, Thánh Lễ cầu nguyện cho Cố linh mục  Giuse  NGUYỄN THANH LIÊN,  Nguyên Tổng Đại Diện  Giáo phận qua đời giáp 3 năm, đồng thời sau Thánh Lễ có nghi thức cải táng  cố Linh mục Phaolô Lê Quang Trinh từ Nha Trang về  Giáo phận. 

Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của anh Minh Sơn ghi lại vài nét

 Tiểu sử cố Linh mục Phaolô Lê Quang Trinh .

.

XIN KÍNH MỜI.

.

.

image001

 

Lm PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH
(Sinh:1929 – Lm:1957 – Qđ:15/08/1966)
 

Cha Phaolô Lê Quang Trinh (tên thường gọi là Trí) sinh năm 1929, tại Huế. Ông bà cố là ông Phêrô Lê Văn Thị và bà Anna Nguyễn Thị Uyển.

Năm 1941, từ Nha Trang, cậu Lê Quang Trinh nhập học Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum niên khóa 1941-1942.

Tháng 06/1946, vì lý do chiến tranh, các chú chủng sinh Kontum được cho về nghỉ tại gia đình. Đến ngày 01/09/1947, Chủng viện Thừa sai Kontum khai giảng năm học mới, chú Phaolô Lê Quang Trinh tiếp tục tu học; và đến niên khóa năm 1950, thầy được đặt làm giáo sư và giám thị Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum (1950-1953). Sau đó thầy Trinh được gởi tiếp tục tu học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài gòn.

Mãn Đại Chủng viện, vào năm 1957, thầy Trinh nhận lãnh tác vụ linh mục. Tân linh mục Phaolô Lê Quang Trinh được bổ nhiệm làm giáo sư Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum. 

Đức Cha Phaolô Seitz (Kim), giám mục giáo phận Kontum luôn quan tâm đến việc “trồng người” cho giáo phận. Ngài luôn ưu tư tìm cách để nâng cao trình độ học vấn cho chủng sinh. Vào năm 1966, Đức Cha quyết định chuyển một số chủng sinh lên đào tạo tại Đà Lạt. Ngài đã mua lại Villa Sohier của vị bác sĩ người Pháp (tên Sohier) để mở Chi nhánh Chủng viện TS Kontum tại đây. Đầu năm học mới 1966-1967, Đức Cha cho chuyển 4 lớp từ Troisième (3e) đến Terminale (chương trình Pháp) lên Chi nhánh Đà Lạt và học tại trường La Salle d’Adran Đà Lạt. Đồng thời Đức Cha bổ nhiệm linh mục Phaolô Lê Quang Trinh làm Giám đốc Chi nhánh TCV này. Ngày 03/08/1966 là ngày khai giảng đầu tiên của Chi nhánh TCV Kontum tại Đà lạt.

 

XIN ĐỌC TIẾP…

Một Vài Cảm Nhận Ngày tiễn đưa Cha Tổng về nơi an nghỉ cuối cùng

23/07/2014 Leave a comment

Ngày mai (24.07.2014) giáp 3 năm cha  GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN qua đời.

Xin Quý vị cho phép tôi nói lên đôi lời tâm tình với người bạn thân nhất trong suốt thời gian tu học và linh mục của tôi.

Là một người bạn thân với ngài, vì vào Tiểu Chủng Viện Thừa sai Kontum cùng khóa (niên khóa 1955-1959), cùng học Tiểu Chủng Viện Piô XII Hà-Nội (tại Sàigòn năm: 1959 – 1963), cùng vào Giáo hoàng Học Viện Piô X  Đàlạt (1963 -1972), cùng thụ phong linh mục (1971), nhưng chưa “CÙNG ĐI VỚI NGÀI !” mà vẫn còn sống.

Ngày 24.7.2011, Ngài qua đời trên đường đi từ TP về Giáo phận.  3 ngày sau đó (27.7) vào đúng ngày Lễ Kính Thánh Gioakim Anna  Bổn Mạng của tôi, ngài được an nghỉ tại Nghĩa Trang Giáo xứ Phương Quý, lúc đó tôi làm chánh xứ GX Phương Quý. Tôi nghĩ thầm: anh lấn sân nhiều rồi đó. Tuy nhiên, bây giờ anh nằm ở đâu ?

Ủy Ban Tỉnh đã 2 lần yêu cầu Tòa Giám mục di dời Nghĩa trang linh mục vốn đã có trên trăm năm tại thành phố Kontum (đường Nguyễn Huệ, gần giáo xứ Tân Hương, nay là Mầm Non Thủy Tiên) cải táng tại Đồi 41 cũ ( tháng 11 năm 1984).  Ngày 16.12.2014, Ủy ban tỉnh yêu cầu Tòa Giám mục phải di dời lần nữa các linh mục tu sĩ  đi nơi khác, không được chôn ở  Đồi 41.  Nhiều lần Tòa Giám mục xin một mảnh đất để làm nghĩa trang cho linh mục tu sĩ, nhưng vẫn không được giải quyết. Tôi thầm nghĩ: Bây giờ anh nằm ở đâu đây? Nhưng không sao ! Tôi cố gắng đem anh về nằm Nghĩa Trang Phương Quý gần tôi. Chúng tôi đã lên Ủy Ban Nhân Dân xã Vinh Quang đưa ra lý do : Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Thanh Liên là bạn thân của tôi từ nhỏ và suốt cuộc đời tu học đến nay có nhau. Ngài vừa qua đời, nằm xuống không có bà con trên Kontum này. Xin Ủy Ban cho phép chúng tôi chôn cất ngài tại Ngĩa trang Phương Quý, để tôi được chăm lo mồ mả, thắp nén hương cho Ngài. Ngày 25 và 26, chúng tôi làm đơn lên Ủy Ban xã, được trả lời “Phải chờ Ủy Ban tỉnh giải quyết”.  Sau trưa ngày 26, chúng tôi lên Ủy Ban xã một lần nữa và trình bày thẳng vấn đề: “Quý Ủy Ban không cho phép, chúng  tôi cũng chôn tại nghĩa trang Phương Quý. Chúng tôi mất nghĩa trang dành cho linh mục. Các ông bảo chúng tôi di dời hết chỗ này qua chỗ khác. Hài cốt các linh mục quá cố nay phải di dời về Tòa Giám mục nằm”.  Ủy ban xã nói với chúng tôi, xã chấp thuận, nhưng còn phải chờ giấy của Ủy Ban tỉnh cho phép. Ngày mai, trước khi di quan, các ông sẽ có giấy. Chúng tôi cảm ơn Ủy Ban. Chúng tôi về trình cho Đức Giám mục. Ngài nói “mong được như vậy”. Nhưng thực tế, sau Thánh lễ an táng tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, chúng tôi cũng không thấy giấy tờ cho phép gì cả.

Anh em dân tộc ở làng xa về đông đảo dự đám tang của cha Giuse. Trên đường tiễn đưa ngài đến nghĩa trang rất trật tự cũng như Nghi thức an táng  sốt sắng và cảm động .

Chiều 28.07, tôi ra thăm mộ của ngài và cầu nguyện với ngài. Tôi thầm cầu nguyện: “Mai vì  công việc cần thiết, tôi phải đi Đà Nẵng và Huế. Tôi đã bố trí việc xây Mồ mả của anh rồi.  Xin cầu giúp tôi bình an trên đường đi.”

Trưa 02/08/2011, trên đường từ Đà Nẵng về lại Kontum, tôi bị lật xe hơi, gãy xương và nát bàn chân phải, nhưng chưa CÙNG CHẾT trong năm với ngài. Tôi được đưa vào Bệnh Viện Đà Nẵng. TẠ ƠN CHÚA,  NHỜ  LỜI CẦU BÀU CỦA  NGÀI,  MỌI SỰ ĐƯỢC AN BÀI TỐT ĐỆP.

Một người bạn của Cha GIUSE.

Linh mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN

Ban mục vụ  Truyền thông  giới thiệu bài viết của    ” anh Trần Văn Hiền” – Sài Gòn ngày 26 tháng 7 năm 2011 sau đây.

 

 

 

GPKONTUM (23.07.2014) KONTUM

.

XIN CLICK VÀO ĐÂY

 

http://giupkontum.org/vi-VN/chuyevuibuon/421-ngayduachatonglienvenhacha

Trại huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng 2014 Giáo xứ Phương Hòa Kontum

23/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận Kontum xin giới thiệu sinh hoạt TNTT Giáo xứ Phương Hòa – Kontum:

Trại huấn luyện Tông Đồ Đội Trưởng 2014 diễn ra trong 2 ngày 18-19/07/2014, đó là sự cố gắng nổ lực của những anh chị em Huynh Trưởng tâm huyết với phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể của giáo xứ cùng với sự quan tâm đặc biệt của cha sở, bên cạnh đó là những em Tông Đồ Đội Trưởng đầy sự nhiệt thành, một vài hình ảnh gởi đến quý bà con gần xa của giáo xứ Phương Hòa được biết các hoạt động của giáo xứ.

 

GPKONTUM (23.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

   VIDEO

 

Huấn Luyện Huynh Trưởng -Đuốc Rừng 1 – Sa mạc I Miền Kontum- Phần II (tiếp và hết)

20/07/2014 Leave a comment

Từ ngày 11/07 đến 12/07/2014 , Khóa Huấn Luyện Huynh Trưởng – Đuốc Rừng 1 –  Sa mạc I- Miền Kontum

CHỦ ĐỀ : “PHÚC ÂM HÓA GIA ĐÌNH”.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận đã đăng trình  ĐOÀN VIDEO CLIP PHẦN  I.

Hôm nay, chúng tôi tiếp tục đưa lên Trang Mạng truyền thông Giáo phận  ĐOẠN VIDEO CLIP-  PHẦN  II.

Chúng tôi nhân dịp này ghi lại tóm lược trong giáo dục thiếu nhi, việc dạy và học giáo lý là chủ yếu trong phong trào TNTT như sau:

“Trong giáo dục thiếu nhi, việc dạy và học giáo lý là chủ yếu. Phong trao không chỉ dạy và dừng ở chỗ cho các em biết giáo lý, nhưng còn thông qua chương trình giáo lý, giúp các em từng bước gặp Chúa Giêsu, xây dựng mối tương quan biệt vị, để trong đời sống các em cảm nhận ngày càng sâu sắc sự hiện hiện của Ngài, giúp các em nhận ra và đón nhận ý Chúa trong cuộc sống, qua các biến cố, đang khi các em sống trong một xã hội tục hóa, một thế giới ngày càng thờ ơ hoặc chối bỏ Thiên Chúa, gạt Thiên Chúa ra khỏi đời sống của mình dưới nhiều hình thức và lãnh đạm với tôn giáo.”

“Để giúp các em dễ dàng tiếp thu giáo lý, Phong trào TNTT chủ trương tạo cho các em một bầu khí mới, lành mạnh, phấn khởi, thích nghi và cởi mở để các em “vui mà học, học mà vui

(Trích Sổ Tay Huấn Luyện Hynh Trưởng, cấp 2, trang 8)

GPKONTUM (20/07/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

VIDEO CLIP

.

.

Bản Tổng Kết Khóa Thường Huấn IV Đào Tọa Ứng Sinh Linh mục

19/07/2014 Leave a comment

 

BẢN TỔNG KẾT

KHOÁ THƯỜNG HUẤN IV

CÁC NHÀ ĐÀO TẠO ỨNG SINH LINH MỤC 
TẠI VIỆT NAM

06  18/7/2014

Đà Lạt, Việt Nam

*

 

Thế tục hoá và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam

 

 image001“Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian” (Ga 17,15.18). Chúa Giêsu đã ủy thác cho các môn đệ tiếp nối sứ vụ của Ngài trong thế giới, và Giáo hội đã “đi khắp thế gian loan báo tin mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15). Trong hơn hai mươi thế kỷ qua, Giáo hội đã ở trong thế giới, cùng đồng hành với con người trong “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu” (GS 1) để đem ánh sáng Tin Mừng đến cho con người thuộc các nền văn hoá khác nhau. Tuy nhiên thế giới mà Giáo hội được sai đến lại thường theo đuổi những giá trị đi ngược với những giá trị của Tin Mừng, nhất là trong thế giới tục hoá hôm nay. Đứng trước những khó khăn và thách đố như thế, các môn đệ của Đức Giêsu sẽ làm gì để loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay?

Tiếp nối những thành quả của Khoá thường huấn (Bồi dưỡng) III (2012), Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam tổ chức Khoá Thường huấn IV với đề tài “Thế tục hoá và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam” từ ngày 06 – 18 tháng 7 năm 2014, tại Toà Giám mục Đà Lạt, Việt Nam. Khoá Thường huấn lần này tiếp tục nhận được sự tài trợ của Hội Thừa sai Paris, và sự cộng tác đắc lực của các cha giáo sư đến từ Học viện Công giáo Paris, Đức giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, cha Giuse Phan Tấn Thành. 91 nhà đào tạo ứng sinh linh mục từ 10 Đại chủng viện, một số Dòng tu và Tu hội, và đại diện của 26 giáo phận tại Việt Nam đã tham dự Khoá Thường huấn năm nay.

.XIN XEM TIẾP…

Đức Kiên Nhẫn – CN TN 16 A. Ngày 20. 7. 2014.

18/07/2014 Leave a comment

CN TN 16 A. Ngày 20. 7. 2014.

Kn 12, 13. 16-19 ; Rm 8, 26-27; Mt 13,24-43

 

ĐỨC KIÊN NHẪN

Bài suy niệm

 

Người ta quan niệm rằng tin vào thần thánh thường phát xuất từ lo sợ, từ mưu cầu tư lợi.  Vì lo sợ bị phạt do đó phải cúng kính thần dữ để khỏi bị thần dữ ra tay trừng trị, chạy chọt cúng bái thần lành để được gia ân phúc lộc.  Một quan niệm sai lạc về thần thánh vay mượn nơi các thần thọai Hy lạp làm cho con người chỉ nghĩ đến sức mạnh của thần thánh là trừng phạt, báo thù, kết án, tiêu diệt con người …  Khác xa quan niệm đó, Thiên Chúa trong Kinh thánh là Thiên Chúa của Apraham, Thiên Chúa của Giacóp, Thiên Chúa của Ixaác, Thiên Chúa dùng tình yêu bao la của Người phục vụ con người.  Người luôn tìm gặp, nói chuyện, chờ đợi và tha thứ trong yêu thương: “Ngài đã cho con cái niềm hy vọng tràn trề là người có tội được Ngài ban ơn sám hối” (Bài Đọc 1.  Kn 12, 13.16-19). 

 Thiên Chúa xuất hiện như người cha rất nhân từ trong câu chuyện người con đi hoang đàng trở về, khiến có kẻ trách móc Người quá hiền lành đến khó hiểu đối với người con hoang đàng phung phí tài sản, trụy lạc, trở về nhà khi thân tàn ma dại.  Khác hẳn với tâm lý của người anh cả toan tính hẹp hòi, người cha chỉ muốn đón nhận con về, mừng vui vì con còn sống: “Thiên Chúa chậm bất bình và rất mực yêu thương”, lời Thánh vịnh nhắc nhủ chúng ta.  Thiên Chúa trong Kinh thánh khác xa các thần thánh Hy lạp, họ luôn cạnh tranh và đối đầu với con người.  Không những thế, theo thánh Phaolô, Thiên Chúa còn ban Thần khí đến trợ lực chúng ta : “Có Thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn” để chúng ta trở về với Thiên Chúa và “biết cầu thay nguyện giúp theo đúng ý Thiên Chúa” (x. Bài Đọc 2. Rm 8, 26-27).

 Các dụ ngôn về Nước Trời hôm nay mặc khải cho thấy sự kiên nhẫn của Thiên Chúa.  Người chậm giận và rất mực yêu thương.  Bài Tin Mừng  trình bày ba dụ ngôn: lúa tốt và cỏ lùng, hạt cải được gieo vào lòng đất, và men vùi vào đấu bột.  Hình ảnh của Thiên Chúa nhân từ được lồng vào sự kiên nhẫn chờ đợi phát triển sức mạnh của hạt cải, đợi ngày lớn thành cây; chậm chạp nhưng chắc chắn biến đổi thúng bột của nắm men; từ tốn không nóng giận nhưng rất kiên trì chờ đợi cho đến mùa gặt: “Như người ta gom cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.  Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải kóc lóc nghiến rằng” (x. Bài Tin Mừng. Mt 13,24-43).

 Bài Tin Mừng nói cho chúng ta về đức kiên nhẫn, lòng nhân từ, niềm hy vọng cũng như tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta.  Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta bỏ đường tội lỗi để trở về.  Trong mỗi người chúng ta đều có khả năng bắt đầu lại, mạnh như hạt cải, như men vùi vào bột, nhưng hãy coi chừng nơi con người cũng lẫn lộn lúa tốt và cỏ lùng.  Chính Thần khí sẽ giúp đỡ chúng ta thanh luyện và lọai bỏ những gì xấu xa.

 Lạy Chúa Giêsu, đã bao nhiêu lần Chúa quay mặt đi trước lỗi lầm của con, xin cho con biết nhận ra tình thương bao dung và lòng kiên nhẫn của Chúa để con bắt đầu lại, trong hy vọng con tiến bước. Amen

Lm. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA -KONTUM

GPKONTUM (18.07.2014) KONTUM

Lễ Giỗ 3 năm Cha TDD Giuse

17/07/2014 Leave a comment

Lễ Giỗ 3 năm Cha TDD Giuse

TGM Kon Tum

Kontum ngày 17.7.2014

Kính thưa Quý Cha và Cộng Đoàn Dân Chúa trong Giáo Phận,

Văn Phòng TGM xin gửi đến Quý Cha và Cộng Đoàn chương trình Thánh Lễ Giỗ 3 năm của Cha Cố Giuse Nguyễn Thanh Liên, nguyên linh mục TĐD và rước Hài Cốt Cha Cố Phaolô Lê Quang Trinh từ Nha Trang về Giáo Phận Kontum.

 

CHƯƠNG TRÌNH

* Thứ Tư, ngày 23.7.2014: 

Đi Nha Trang. Đoàn của Giáo Phận gồm có: Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông cùng 1 số linh mục, cựu chủng sinh quen biết và học trò của Cha Cố Phaolô.

* Thứ Năm, ngày 24.7.2014:

04giờ45: Tại Nhà Thờ Thanh Hải, Nha Trang: Thánh Lễ cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô và giỗ 3 năm Cha TĐD Giuse, với sự hiện diện của các CVK sống tại Nha Trang.

– 16giờ30: Thánh lễ đồng tế tại Nhà Nguyện Chủng Viện Thừa Sai Kontum (146 Trần Hưng Đạo, Kontum): Giỗ 3 năm Cha TĐD Giuse, cầu nguyện cho Cha Cố Phaolô.

  Sau Thánh Lễ có nghi thức đặt hài cốt Cha Cố Phaolô Lê Quang Trinh vào nơi an nghỉ cùng với các Giám Mục và linh mục Tiền Bối.

 Kính mời Quý Cha và Quý Cộng Đoàn đến tham dự Thánh Lễ để cầu nguyện cho hai Cha Cố

Xin Quý Cha mang lễ phục tím.

 

VPTGM kính báo

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

Ý kiến của Toà Thánh về bài “phỏng vấn” Đức Thánh Cha của báo La Repubblica

15/07/2014 Leave a comment

image001. 

Ý kiến của Toà Thánh về bài “phỏng vấn” Đức Thánh Cha của báo La Repubblica

.

WHĐ (14.07.2014) – Trên trang nhất tờ nhật báo Ý La Repubblica, số ra ngày Chúa nhật 13-07, đã đăng bài báo ký tên Eugenio Scalfari, nguyên sáng lập viên và giám đốc của báo. Bài viết của Scalfari thuật lại cuộc trò chuyện mới đây của tác giả với Đức Thánh Cha Phanxicô vào thứ Năm vừa qua tại Vatican. Tác giả bài báo cho biết cuộc trò chuyện “chủ yếu” (chữ của Scalfari trong bài viết đã nêu – TT) nói về vấn đề nạn ấu dâm và thái độ của Giáo hội đối với mafia.

Cùng ngày, linh mục Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã đưa ra nhận xét về cuộc trò chuyện này là “thân mật và rất thú vị”, đồng thời cũng lưu ý:

“Những lời Đức Thánh Cha nói được Eugenio Scalfari thuật lại và để trong ngoặc kép, như trước đây đã từng xảy ra trong một số bài phỏng vấn của Scalfari, đều là sản phẩm theo trí nhớ của một chuyên gia báo chí, chứ không phải được ghi lại chính xác bởi máy thu âm, hơn nữa người được phỏng vấn cũng không nhận được bản thảo để đọc lại và đồng ý cho đăng các nội dung có liên quan”.

Cha Lombardi nhấn mạnh:

“Không thể và cũng không được coi là bài ‘phỏng vấn’, theo nghĩa thông thường của thuật ngữ này, nếu không thuật lại các câu hỏi và những câu trả lời một cách trung thành, đúng như suy nghĩ của người mình phỏng vấn”.

Cha Lombardi nói thêm:

“Vậy, nếu muốn biết bài báo có toát lên được ý nghĩa và tinh thần của cuộc trò chuyện giữa Đức Thánh Cha và Scalfari hay không, thì cần nhắc lại những bài ‘phỏng vấn’ trước đây đã xuất hiện trên tờ La Repubblica, để nhớ rằng những lời trích dẫn được thể hiện theo lối thuật lại, không đúng với những gì Đức Thánh Cha đã thực sự nói”.

Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh dẫn ra hai câu “đặc biệt” vì chúng “lôi kéo sự chú ý” và vì “chúng không thể là lời của Đức giáo hoàng”. Đó là hai câu nói rằng trong số những kẻ ấu dâm có cả các hồng y, và Đức giáo hoàng “sẽ tìm giải pháp” cho vấn đề độc thân linh mục.

Cha Lombardi đã cho thấy “mánh lới” của báo La Repubblica trong việc gây lẫn lộn giữa lời trần thuật của người viết (Scalfari) và câu nói của người được phỏng vấn (Đức giáo hoàng):

“Họ mở dấu ngoặc kép ở đầu đoạn văn nhưng cuối đoạn văn lại không đóng lại. Làm vậy là vì quên hay là một thủ thuật đối với độc giả”.

Được biết, sau khi La Repubblica đăng tải bài viết đã nêu của Eugenio Scalfari, nhiều hãng tin lớn trên thế giới đã thuật lại với bình luận “bi quan” và “chỉ trích” sự kiện một số linh mục, tu sĩ lạm dụng tình dục trẻ em, rồi nhân đó đặt ra giả thuyết về việc Đức Thánh Cha Phanxicô hẳn sẽ đi đến quyết định mang tính bước ngoặt về luật độc thân của linh mục.

Tuy nhiên, Eugenio Scalfari, nhà báo Ý tự xưng là vô thần, đã từng được biết đến với một bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô cách nay chưa lâu (ngày 1-10-2013), qua đó những lời của Đức Thánh Cha trong cuộc trò chuyện với ông thực ra chỉ do ông nhớ và ghi lại, nên tiêu chí “chân thật” đối với thể loại phỏng vấn của báo chí hầu như bị bỏ qua, nhất là tác giả đã không cho người được phỏng vấn xem lại và chấp nhận trước khi công bố.

Với bài viết về cuộc nói chuyện của mình với Đức giáo hoàng, một lần nữa Eugenio Scalfari lại lôi kéo sự chú ý của độc giả bằng những chi tiết giật gân và hướng dư luận vào những vấn đề được nhiều người coi là có liên quan đến uy tín của Giáo hội: lạm dụng tình dục, bê bối về tài chính.

Trước tình hình vừa nêu, cha Lombardi, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, đã kịp thời đưa ra những nhận xét xác đáng về bài viết của Eugenio Scalfari.

 Thành Thi

NGUỒN : WHĐ

GPKONTUM (15.07.2014) KONTUM

Thư của Đức Giám mục Micae gởi cho Ban Chức Việc

15/07/2014 Leave a comment

image001

 TÒA GIÁM MỤC KONTUM


146 Tr
ần Hưng Đạo – Kontum

——————————

 Số 129/VT/’14/tgmkt

Kontum ngày 07 tháng 07 năm 2014

 Anh chị em chức việc thân mến,

Xin mừng Ngày Truyền Thống của anh chị em chức việc. Rất tiếc tôi bận công tác tại nước ngoài nên không tham dự được với anh chị em. Xin Thánh Anrê Năm Thuông bổn mạng đồng hành và bầu cử cho anh chị em trước Tôn Nhan Thiên Chúa, để anh chị em chu toàn chức vụ người chức việc trong một giáo phận truyền giáo hôm nay. Tôi xin chia sẻ với anh chị em đôi điều.

Ngày truyền thống, ngày nhắc cho nhau niềm tin căn bản cần được chuyển đạt.

Anh chị em chức việc thân mến,

Có ai đã tra vấn niềm tin của anh chị em chưa? Nhưng chắc một điều anh chị em có nhiệm vụ chuyển đạt niềm tin cho con cháu cũng như mọi người anh chị em gặp trên đường đời. Nhất là trong một xã hội luôn tìm cách “loại trừ” Thiên Chúa ra khỏi xã hội và tâm hồn con người. “Mối nguy hiểm lớn trên thế giới hôm nay, một thế giới hầu như thấm nhiễm chủ nghĩa tiêu thụ, đó là cảm giác cô đơn và lo lắng phát sinh từ một con tim tự mãn nhưng tham lam, sôi nổi chạy theo những thú vui phù phiếm, và một lương tâm chai lỳ” (ĐTC Phanxicô, Niềm Vui Tin Mừng số 2). Kinh Lạy Cha là nội dung chính của niềm tin chúng ta sống và chuyển đạt. Đây là kinh duy nhất Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ. Mẹ Hội Thánh trân trọng đặt kinh này lên chóp đỉnh của mỗi Thánh Lễ với ba điều dạo trước : (1) Phải vâng lệnh Chúa Cứu Thế; (2) Rồi phải theo thể thức Người dạy; (3) Có như thế chúng ta mới dám nguyện rằng : Lạy Cha! Mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha là một lần chúng ta tuyên xưng niềm tin căn bản và thề hứa chuyển đạt niềm tin này tới mọi người: “Chỉ có một Thiên Chúa độc nhất và chân thật là Cha và mọi người đều là anh chị em, con của Cha. Biết được thế là nhờ Đức Giêsu Kitô!” (x. Ga 17,3).

Ngày truyền thống, ngày nhắc nhớ cho nhau chức năng người chức việc hôm nay.

Anh chị em chức việc thân mến,

Đây là một dịp tốt để anh chị em chức việc chúng ta đọc lại Thư Mục Vụ gửi cho Chức Việc ký ngày 26.01.1986 của vị tiền nhiệm đáng kính, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung. Ngài nhắc nhở chúng ta luôn nhớ: “Vai trò chủ yếu của người chức việc là điều hành cùng với linh mục. Điều hành chứ không làm thay, làm thế mọi người. Đó chính là vinh dự của người chức việc” (Bàn về Ban Chức Việc, số 1)

 Như vậy, người chức việc không phải là người để sai vặt hay lấp vào chỗ trống, mà là những cánh tay đắc lực của các linh mục tại các xứ họ! Không chỉ để phục vụ trong xứ họ mà còn cùng các linh mục vận động và đào tạo mọi thành viên trong xứ họ hăng say “lên đường” chuyển đạt đức tin cho người khác, trước tiên qua cuộc sống thường ngày. Cũng đã đến lúc thúc đẩy một số cá nhân cũng như gia đình “ra đi” khỏi xứ họ đến với lương dân như những nhà thừa sai của Tin Mừng cứu độ.

Cụ thể tham dự Ngày Truyền Thống Chức Việc năm nay, tôi xin mời gọi anh chị em cùng nhau coi xem một vài việc làm cụ thể như (1) Gia đình riêng cũng như các gia đình trong xứ họ đã sống Năm Tân Phúc Âm Hóa Gia Đình như thế nào? (2) Con số Kitô hữu tích cực sống đạo được bao nhiêu, trong khi số gia đình anh chị em nguội lạnh hay tan vỡ là bao nhiêu? (3) Còn năm nay, dịp đêm Vọng Phục Sinh, số anh chị em tân tòng trong xứ họ được bao nhiêu mỗi năm? Tiến hay lùi? Ơn gọi chọn đời tận hiến được có bao nhiêu anh chị em tân tòng? (4) Hiện trong xứ họ có bao nhiêu người hay gia đình dành một phần hay trọn thời gian “lên đường truyền giáo cho lương dân”? Anh chị em chức việc chính là những người giúp các linh mục nắm bắt và trả lời được những câu hỏi như thế! Chỉ dưới ánh sáng niềm tin vào một Thiên Chúa là Cha và mọi người là anh chị em con Cha cũng như với ý thức sâu xa về một lệnh truyền“hãy đi loan báo Tin Mừng cho muôn dân” cùng với một tình yêu của chính Chúa Giêsu, chúng ta mới hiểu thế là nào là sống đạo,  thế nào là nghĩa vụ và vinh dự của người Kitô hữu, hơn nữa của người chức việc trong xứ họ hôm nay.

Anh chị em chức việc thân mến,

Tôi xin mượn lời của Đức Thánh Cha Phanxicô trong Thông Điệp Truyền Giáo Ngài vừa gửi cho toàn thể Giáo Hội, như lời kết của lá thư mục vụ, với ước mong nhấn tới 2 nhiệm vụ hàng đầu người chức việc được mời gọi tham dự tích cực trong giáo phận hôm nay.

“Ngày nay vẫn còn rất nhiều người không nhận biết Chúa Giêsu Kitô. Thế nên, sứ mạng ad gentes  – đến với muôn dân – vẫn còn hết sức cấp bách. Mọi thành viên của Hội Thánh được kêu gọi tham gia sứ mạng này, vì Hội Thánh tự bản chất là truyền giáo: Hội Thánh được sinh ra để “đi ra” (Đức Thánh Cha Phanxicô, Sứ Điệp Ngày Truyền Giáo năm 2014). Và “Nhiều vùng trên thế giới đang trải qua tình trạng thiếu hụt ơn gọi linh mục và tu sĩ. Nguyên nhân thường là do thiếu một nhiệt tình tông đồ lan tỏa trong các cộng đoàn không có niềm phấn khởi khiến các cộng đoàn này không thể có sức hấp dẫn” (số 4.2).

Lạy Thánh Anrê Năm Thuông, xin cầu cho anh chị em chức việc chúng con có hồn tông đồ hăng say làm chứng nhân cho Chúa Giêsu Kitô giữa lòng thế giới hôm nay.

Hiệp thông trong tâm tình cảm tạ tôn vinh Cha là Thiên Chúa độc nhất và chân thật và Đấng Cha đã sai, Đức Giêsu Kitô” (Ga 17,3).

image003

+ Micae HOÀNG ĐỨC OANH

                      Giám Mục Giáo Phận Kontum

Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục năm 2014

14/07/2014 Leave a comment

image001            Khóa Bồi dưỡng các nhà đào tạo linh mục năm 2014

WHĐ (13.07.2014) – Ngày 06-07-2014, Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã khai mạc Khóa bồi dưỡng dành cho các nhà đào tạo linh mục tại Việt Nam, với sự tài trợ của Hội Thừa Sai Paris và sự hướng dẫn của 9 giảng viên, gồm 7 vị thuộc Học viện Công giáo Paris, cùng với cha Giuse Phan Tấn Thành và Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo.

Khoá bồi dưỡng kéo dài từ 06 đến 18-07, tổ chức Toà Giám mục Đà Lạt với chủ đề “Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam”.

Đây là lần thứ hai Khóa này được tổ chức tại Việt Nam. Trước đây một khóa bồi dưỡng 3 tuần lễ đã được tổ chức tại Roma từ ngày 28 tháng Sáu đến 16 tháng Bảy 2006 với 21 tham dự viên, và tại Paris từ ngày 05 đến 25 tháng Bảy 2008 với 30 tham dự viên. Năm 2012, Khoá bồi dưỡng cũng được tổ chức tại Đà Lạt từ ngày 01 đến 15 tháng Bảy.

Khóa Hội thảo lần này quy tụ 42 linh mục giáo sư của 10 Chủng viện: Hà Nội, Bùi Chu, Thái Bình, Vinh, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Xuân Lộc, Cần Thơ và Đà Lạt; 20 linh mục thuộc các dòng tu và tu hội: Chúa Cứu Thế, Chúa Thánh Thần, Don Bosco, Đa Minh, Ngôi Lời, Phanxicô, Thánh Thể, Xitô Châu Sơn, tu hội Truyền giáo thánh Vinh Sơn và tu hội Tận Hiến; 29 linh mục phụ trách việc đào tạo thuộc 24 giáo phận.

Thánh lễ khai mạc được tổ chức tại Nhà thờ chính toà Đà Lạt vào chiều Chúa nhật 06-07, lúc 18 giờ với sự tham dự của cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ, cha Tổng Đại diện giáo phận Đà Lạt Phaolô Lê Đức Huân đã thay mặt Đức cha Antôn – giám mục giáo phận Đà Lạt, chào mừng quý cha tham dự Khoá bồi dưỡng và xin cộng đoàn cầu nguyện cho Đức cha Antôn, hiện đang đau bệnh và điều trị tại Sài Gòn, sớm bình phục. Cha Tổng Đại diện cũng mời gọi cộng đoàn xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên quý cha hướng dẫn và quý cha tham dự để Khoá bồi dưỡng đạt kết quả tốt đẹp; đồng thời cầu xin cho có nhiều bạn trẻ biết lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi dấn thân phục vụ trong ơn gọi linh mục tu sĩ.

image002

Trong bài chia sẻ* (soạn sẵn của Đức cha Antôn, do cha Tổng đại diện đọc), Đức cha Antôn tóm lược các ý tưởng chính trong chương đầu của Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục về đạo tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay, Pastores dabo vobis (năm 1992), của Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II.

Tiếp đến Đức cha Antôn nêu lên thực tế lạc quan về ơn gọi tại Việt Nam: năm nay có khoảng 3.000 ứng sinh linh mục vào các Đại chủng viện và dòng tu, trên 300 linh mục chuyên lo việc đào tạo. Nhờ đó, chúng ta có thể tin tưởng và hy vọng trước sự thiếu hụt trầm trọng linh mục ở những miền khác trên thế giới.

Giáo hội luôn quan tâm đào tạo các linh mục tương lai, đó là trách nhiệm rất quan trọng và đặc biệt tế nhị. Qua việc đào tạo này, Giáo hội tiếp nối công cuộc của Chúa Kitô. Tuy nhiên ngày nay, cần có những phương thức mới, bởi những biến đổi sâu xa và nhanh chóng của xã hội và văn hoá trong thời đại chúng ta, nơi mà Giáo hội có trách nhiệm loan báo và làm chứng cho Tin Mừng. Vì thế mà Khóa bồi dưỡng năm nay đã chọn chủ đề “Thế tục hóa và việc đào tạo linh mục tại Việt Nam”.

Kết thúc bài chia sẻ, Đức cha Antôn lặp lại lời Đức Thánh Cha gởi đến mọi tín hữu và các nhà đào tạo linh mục:

“Giờ đây, tôi ngỏ lời với con tim của mọi tín hữu và mỗi tín hữu, đặc biệt là con tim của các linh mục và những ai dấn thân trong công tác tế nhị là đào tạo các linh mục. Qua Tông huấn này, tôi ước mong gặp lại tất cả các linh mục và từng linh mục thuộc giáo phận hoặc dòng tu…

Đầy lòng biết ơn và thán phục, chúng tôi hướng về anh em, là những người cộng tác hàng đầu của chúng tôi trong tác vụ tông đồ. Vai trò của anh em trong Giáo hội thật là cần thiết và không thể thay thế được. Chính anh em là những người mang gánh nặng của tác vụ linh mục và tiếp cận trực tiếp với các tín hữu. Anh em là những thừa tác viên của bí tích Thánh Thể, là người ban phát lòng thương xót của Thiên Chúa trong bí tích Sám hối, là người an ủi các tâm hồn và là nhà hướng dẫn mọi tín hữu trong cơn lốc những khó khăn của cuộc sống hôm nay.

Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với anh em. Và chúng tôi khuyến khích anh em kiên trì trên con đường sứ vụ với niềm vui và lòng phấn khởi. Đừng nản chí! Nhiệm vụ của chúng ta không phải là của riêng mình mà là của Thiên Chúa, Đấng đã kêu gọi chúng ta và sai chúng ta đi, và ở với chúng ta mọi ngày trong suốt cuộc đời”.

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

* Bài chia sẻ của Đức cha Antôn

tóm lược từ trang www.simonhoadalat.com

Ngày Chức Việc Miền Pleiku -12/07/2014 –

13/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu Ngày Chức Việc Miền Pleiku. Người chức việc gặp gỡ vào ngày 12/07/2014 để cầu nguyện, chia sẻ kinh nghiệm trong tác vụ , đồng thời học hỏi, đào sâu chủ đề: Tân Phúc Âm hóa gia đình – Ra đi loan báo Tin mừng.

GPKONTUM (13.07.2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

NGÀY CHỨC VIỆC MIỀN PLEIKU

-12/07/2014 –

.

image001

Hãy đi loan báo Tin mừng (Mc 16, 15; Cv 1, 8)

Hôm nay ngày 12/07/2014, ngày hội của các chức việc Giáo phận Kontum. Để tạo điều kiện dễ dàng cho các tham dự viên, năm nay miền Kontum các chức việc cùng gặp gỡ nhau tại nhà thờ Tân Hương; Miền Pleiku buổi gặp gỡ được tổ chức tại nhà thờ Đức An, Giáo hạt Pleiku với chủ đề: Tân Phúc Âm hóa gia đình – Ra đi loan báo Tin mừng.image004

 Ngay từ sáng sớm, dù tiết trời vẫn còn se lạnh, những áng mây u ám sau những ngày mưa bão còn nán lại, nhưng các anh em chức việc từ những nơi xa như Krong Pa, Kong Chro, Ayunpa, Ia Kha đã tề tựu về.

 

  Đến 7 giờ sáng, con số các tham dự viên đã lên đến 400. 

image008

 

image010

Đây đó nơi những hàng cây, Đài Đức Mẹ, hành lang nhà thờ Đức An, anh em gặp nhau tay bắt mặt mừng. Đến gần giờ khai mạc, con số lên đến gần 700 anh em.

image012

image014

Sau những lời chào hỏi, chia sẻ, anh em tiến vào nhà thờ ôn hát chuẩn bị cho ngày sinh hoạt của mình.

image016

image018

Đúng 8 giờ, cả Giáo đường rền vang với lời khẩn cầu ơn Chúa Thánh Thần xuống cho các tham dự viên.

Cha Tổng Đại Diện chia sẻ với anh em Sứ Điệp Ngày Truyền Giáo 2014 của ĐTC Phanxicô

image020

Sau lời khai mạc và bài hát chủ đề: GIEO BƯỚC HÀNH TRÌNH, cha Tổng Đại Diện chia sẻ với anh em Sứ Điệp Ngày Truyền Giáo 2014 của ĐTC Phanxicô. Với lối trình bày thật dí dóm, cha Tổng đã giúp anh em hiểu và cảm nhận niềm vui của những người loan báo Tin mừng; người loan báo không có niềm vui thì làm sao có thể mang niềm vui cho anh em?

image022

 

Tiếp đến trong phần trình bày của cha Nicola Vũ Ngọc Hải ofm,

 

image024

Tiếp đến trong phần trình bày của cha Nicola Vũ Ngọc Hải ofm, anh em được hướng dẫn để hiểu hơn những tài liệu mà anh em đã được học hỏi ở cấp Giáo xứ:  Thư Chung của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và bức thư của Đức Giám Mục (ĐGM) Giáo phận. Trong phần khai triển cha Nicola đã cho các thính giả hiểu được đâu là việc Tân Phúc Âm Hóa trong đời sống gia đình: sẽ không thể Phúc âm hóa được, nếu không được khởi đi từ bầu khí gia đình. Gia đình có hiểu và sống lời Chúa, mới giải đáp được những khúc mắc, những ngăn cách, những hiểu lầm về đạo Công Giáo.

 Đặt nền trên Tông Huấn NIỀM VUI CỦA TIN MỪNG và Thư Chung của HĐGMVN, cha Nicola triển khai ba điểm chính yếu trong bức thư của ĐGM:

 1. Tân phúc âm hóa gia đình: Cách cụ thể là kết thân với một gia đình lương dân
 2. Giờ kinh tối (kinh chung) trong gia đình: là hơi thở không thể thiếu trong gia đình Công giáo. Đây là cách thế nuôi dưỡng và đem ơn Chúa vào trong gia đình, giúp gia đình vượt qua những sóng gió. Cũng nhờ qua giờ kinh này, những ơn gọi được trổ sinh…
 3. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước: không biết Lời Chúa, không đọc Lời Chúa, không học hỏi Lời Chúa thì không thể sống tinh thần Tin mừng.

 Các Giáo xứ trình bày bản đúc kết sau khi đã học hỏi nơi từng Giáo xứ

image026

image028

image030

image032

image034

Tiếp đến là các Giáo xứ trình bày bản đúc kết sau khi đã học hỏi nơi từng Giáo xứ. Phần trình bày thật sống động, gây nhiều bất ngờ, vì những cách thực thi thật phong phú của các nơi. Gần 100 phút dành cho phần đúc kết trôi qua thật nhanh. Đến giờ giải lao anh em vẫn còn bàn tán sôi nổi nơi hành lang và khuôn viên nhà thờ. Thật là một bầu khí thắm tình huynh đệ

Đúng 11 giờ, anh em cùng trở về với ngôi Thánh Đường dâng lễ Tạ Ơn

image036

image038

Đây là cao điểm của ngày gặp mặt. Với bài ca nhập lễ thật rộn ràng, anh em sốt sắng bước vào thánh lễ. Phần mở đầu, cha Tổng Đại Diện đã đọc bức thư của ĐGM Giáo phận gởi cho các chức việc

image040

Trong bài giảng, ngài đưa anh em trở về với việc phục vụ nhiệt thành của thánh Anrê Năm Thuông, vị bổn mạng của chức việc Giáo phận: phục vụ vô vị lợi; phục vụ không quản ngày đêm; phục vụ vì muốn lan tỏa niềm vui Tin mừng…

image044

image046

Sau Thánh lễ, anh em chia sẻ với nhau qua những hộp cơm được ban tổ chức chuẩn bị sẵn. Tuy thật đơn sơ, đạm bạc, nhưng lại là dịp tốt để anh em dễ dàng đến với nhau, chia sẻ cho nhau những tâm tình mình cảm nghiệm.

Anh em ra về, mỗi người mỗi phương, nhưng lời mời gọi: Hãy đi loan báo Tin Mừng như còn vang vọng trong tâm khảm họ.

Tạ ơn Chúa đã cho anh em chức việc chúng con đuợc một ngày sống tình huynh đệ; Tạ ơn Chúa đã cho chúng con những thời khắc nhìn lại việc phục vụ của mình; Tạ ơn Chúa đã gởi đến cho chúng con những vị mục tử để hâm nóng và giúp chúng con hăng hái dấn bước truyền rao Tin mừng yêu thương.

 

Ban mục vụ Truyền thông Miền Pleiku

Ghi nhanh 12.07.2014

Trên 50 Linh mục dòng và triều từ các vùng sâu vùng xa Giáo phận Kontum về tham dự thường huấn truyền giáo cho người sắc tộc (Cross cultural ministry)

12/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin giới thiệu nội dung Khóa Thường Huấn cho các Linh mục tại Tòa Giám Mục Giáo phận Kontum từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 06 2014. 

.

XIN KÍNH MỜI

.

Trên 50 Linh mục dòng và triều từ các vùng sâu vùng xa Giáo phận Kontum
về tham dự thường huấn truyền giáo cho người sắc tộc (Cross cultural ministry)

 .

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2014 vừa qua, ĐGM Phêrô Trần Thanh Chung đã đâng thánh lễ tạ ơn, bế mạc khoá thường huấn cho các Linh mục tại Tòa Giám Mục Giáo phận Kontum. Đa số các Cha từ các vùng sâu vùng xa của Tây Nguyên về tham dự. Ngoài các Linh mục triều còn có các Cha thuộc các Hội Dòng như Dòng Thánh Đa Minh, Dòng Thánh Don Bosco, Dòng Thánh Phanxicô, Dòng Thánh Vinh Sơn và Dòng Chúa Cứu Thế. Nhiều Cha phải lái xe cả trăm cây số; nhiều đấng đã trên 75 tuổi mà vẫn hăng hái về tham dự chương trình thường huấn đặc biệt của giáo phận năm nay.

 Linh mục Lu-y Nguyễn Quang Hoa, Chánh văn phòng Tòa Giám Mục Kontum cho biết có 56 Linh mục dòng và triều hiện là quản xứ hay phó xứ đã về tham dự khoá thường huấn năm nay. Khóa TH được tổ chức từ ngày 24 đến 26 tháng 6 năm 2014 tại Tòa Giám Mục Kontum. Chủ đề của thường huấn 2014 là “Lãnh đạo trong Đời sống Tập thể” với trọng tâm hội học và thảo luận về truyền giáo cho người sắc tộc (cross cultural ministry) bằng ngôn ngữ của người bản xứ (bilingual communication ministry). Trong phần khai mạc, ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh đã nói về tầm mức quan trọng của thường huấn. Đức Cha đã làm gương trong việc ngài đã hiện diện trong tất cả các giờ hội học thường huấn năm 2012, 2013 và 2014.

 Bàn về chủ đề của chương trình thường huấn năm nay, Đức Cha Micae cho biết đào tạo là ưu tiên số 1 của giáo phận và việc bồi dưỡng kiến thức cùng kỹ năng tổ chức và lãnh đạo sẽ giúp quý Cha trong việc thi hành sứ vụ rao giảng Lời Chúa hữu hiệu hơn, nhất là phương pháp truyền giáo liên văn hóa (cross cultural ministry) – tìm hiểu và tôn trọng những giá trị văn hóa của người sắc tộc và truyền đạt tư tưởng bằng song ngữ và ngôn ngữ của người sắc tộc (bilingual communication ministry). Sau phần huấn từ, ĐGM Micae đã giới thiệu Thầy hướng dẫn chương trình là Tiến sĩ Giuse Nguyễn Trung Hiếu, người đã tận tâm, tận lực đến giúp Giáo phận Kontum trong 3 năm qua (2012, 2013 và 2014). Đức Cha cũng cho biết ngài đã mời Thầy Giuse tiếp tục đến giúp thường huấn Linh mục và Tu sĩ trong hai năm tới (2015 và 2016).

image001

Lãnh đạo phục vụ (Servant leadership)

Khoá thường huấn đã chú tâm đến phương cách lãnh đạo và làm việc nhóm sao cho thích nghi hơn với ơn gọi và sứ vụ linh mục là (1) RAO GIẢNG, (2) THÁNH HÓA và (3) LÃNH ĐẠO. Trong phần thảo luận, Thầy Giuse đã chia sẻ về phong cách lãnh đạo phục vụ theo Đức Kitô với những bài học về “người” lãnh đạo và “phong cách” lãnh đạo như tinh thần trách nhiệm, tinh thần hợp tác, sự thành thật và khiêm tốn. Lãnh đạo phục vụ là người khôn ngoan, biết đối thoại, nhạy cảm, quảng đại và đáng tin cậy. Người lãnh đạo phục vụ cần kiên trì, kiên quyết, kiên tâm và kiên nhẫn; biết nhận diện vấn đề và giải quyết vấn đề mhằm mang lại phúc lợi cho tập thể. Người lãnh đạo phục vụ cũng cần biết lựa chọn người trợ tá tài giỏi, biết chia sẻ công việc với người khác và biết chuẩn bị thế hệ kế thừa.

Mục vụ liên văn hóa (Cross cultural ministry)

Theo tài liệu thống kê của Tòa Giám Mục năm 2013, Giáo phận Kontum có tổng số 286.957 giáo dân, trong đó có 93.324 giáo dân người Kinh và 193.633 giáo dân người Thượng thuộc 8 sắc tộc khác nhau (Dân tộc J’rai, Sê Đăng, Bahnar, Rơ Ngao, Xơdrăh, H’lan, Yeh và Mường). Vì vậy, để việc truyền giáo được hữu hiệu, các Linh mục làm việc với các anh chị em dân tộc cần có kiến thức và kỹ năng về Mục vụ liên văn hóa (Cross cultural ministry) và mục vụ truyền thông song ngữ (Bilingual communication ministry) như thí dụ sau đây:

Văn hóa người Kinh

Văn hóa người Thượng

Hình thức truyền thông văn hóa của người Kinh thường là “cứng nhắc.”  Hình thức truyền thông trong văn hóa của người Thượng thường là “linh động.”
Mục đích việc học trong văn hóa của người Kinh thường là “để tôi biết.”  Mục đích việc học trong văn hóa của người Thượng thường là “để tôi làm.”
Phương cách học trong văn hóa của người Kinh hy vọng mọi người học bằng cách “lắng nghe.”  Phương cách học trong văn hóa của người Thượng hy vọng mọi người học bằng cách “hành động” tra tay vào làm.
Mục tiêu việc học trong văn hóa của người Kinh mong đợi học viên “học về mục vụ để truyền giáo.”  Mục tiêu việc học trong văn hóa của người Thượng mong đợi học viên “học về mục vụ để hiểu biết về mục vụ.”
Văn hóa của người Kinh chủ trương dạy học một cách “chính thức qua trường lớp.”  Văn hóa của người Thượng thích được dạy học một cách “bán chính thức không qua trường lớp.”
Truyền thông trong văn hóa của người Kinh dạy người ta “biết về Thiên Chúa.”  Truyền thông trong văn hóa của người Thượng giúp con người “nhận biết Thiên Chúa.”
Đào tạo trong văn hóa người Kinh là “học cho bản thân mình.” Đào tạo trong văn hóa người Thượng là “học để họ có thể chia sẻ với người khác.”
Tưởng thưởng về việc học trong văn hóa người Kinh là “nhận được điểm cao.”  Tưởng thưởng về việc học trong văn hóa người Thượng là “để mình biết và để giúp đỡ người khác.”
Trong văn hóa của người Kinh, giáo viên là người “đứng lớp giảng dạy.”  Trong văn hóa của người Thượng, giáo viên là người “ngồi làm việc chung với học viên.”
Mục tiêu giáo dục trong văn hóa của người Kinh là “kiến thức.”  Mục tiêu giáo dục trong văn hóa của người Thượng là “sự khôn ngoan.”
Văn hóa người Kinh thường tập trung vào phương pháp làm việc “cụ thể cho một nền văn hóa.”

 Văn hóa người Thượng thường tập trung vào phương pháp làm việc “tổng quát cho nhiều nền văn hóa.”

Học thuyết Thông minh Đa diện (Theory of multiple intelligences)

Học thuyết Thông minh Đa diện (Theory of multiple intelligences) của Tiến sĩ Howard Gardner (1983) được coi là một phương thức thực tiễn trong việc giáo dục, đào tạo và truyền giáo. Thay vì chỉ có những học viên giỏi toán hay xuất sắc về ngôn ngữ mới được gọi là người thông minh thì những người ưu tú về âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, triết học, thần học hay giao tiếp cũng là người thông minh. Thí dụ, người Kinh thường thông minh về toán học, ngôn ngữ học; người Thượng thường là thông minh về âm nhạc, nghệ thuật. Trong trường hợp nầy, giúp đỡ học viên sắc tộc phát huy khả năng âm nhạc hay nghệ thuật sẽ giúp họ thích thú hơn, hăng hái hơn, tự tin hơn … rồi từ đó chúng ta sẽ đặt nền móng phát triển trong các lãnh vực khác như ngôn ngữ hay toán học.

image003

Thường huấn Tây Nguyên

Những ngày thường huấn Tây Nguyên đã qua đi nhưng hình ảnh của những buổi hội thảo, hội học ý nghĩa và hữu ích nầy vẫn còn đó. Kiến thức và kỹ năng thu thập được trong thường huấn là phương tiện giúp chúng ta đạt được mục đích nhanh chóng hơn và gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp hơn. “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.” Thợ gặt ra đi tay không và thợ gặt lên đường với những dụng cụ để gặt lúa, để xay lúa … chắc hẳn sẽ hân hoan trong công việc vì những dụng cụ mang theo đã giúp họ đỡ vất vả hơn, làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn. Đó là lý do mà đào tạo là ưu tiên số 1 của Giáo phận Kontum như lời huấn từ Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh trong ngày khai mạc thường huấn năm nay.

image005

 

Nguồn: http://www.nghiasinh.org/?mode=pic_dsalbum&id_album=203

 – Nguyễn Công Chính

GPKONTUM (12.07.2014) KONTUM