Archive

Archive for July, 2014

Về Chuyện Đất Đai Cho Đức Mẹ Ở Măng Đen

31/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận Kontum xin gởi đến bà con trong Giáo Phận TÂM TÌNH  của cha Phêrô Nguyễn Vân Đông Tổng Đại Diện

VỀ CHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN”.

Nội dung rất rõ ràng,  trình bày lịch sự, nhẹ nhàng nhưng khẩn thiết.

 Cha Tổng Đại Diện mới đề cập một chuyện bức xúcCHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN”, nhưng còn nhiều chuyện bức xúc khác nữa Ngài chưa đề cập như  TRƯỜNG CUÊNOT NƠI ĐÀO TẠO GIÁO PHU BỊ TRƯNG DỤNG, CÁC NHÀ THỜ BỊ CHIẾM GIỮ BẤT CÔNG, MỘT SỐ NƠI NỮ TU Ở BỊ TỊCH THU CHƯA ĐƯỢC GIẢ QUYẾT, NGHĨA TRANG CÁC LINH MỤC  2 LẦN BUỘC DI CHUYỂN ĐI NƠI KHÁC, NHƯNG ĐẾN NAY CHƯA GIẢI QUYẾT….

Ngài mời gọi mọi người tín hữu bất cứ ở nơi nào, cầu nguyện cho Giáo phận,

yêu mến ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN : 

” (…) Tôi thật tâm cầu nguyện và mong muốn một ngày nào đó gần đây thôi, chúng ta có thể nhìn thấy một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen thật bề thế, thật xin đẹp, tại một “thành phố Du lịch KonPlong”. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ là một điểm thu hút những người yêu mên Đức Mẹ và qua đó tìm đến những cảnh đẹp của KonPlong, của Kontum và của Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta cùng nhận được những điều tốt đẹp nhất do Thiên Chúa ban cho”.

GPKONTUM (31.07.2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

VỀ CHUYỆN ĐẤT ĐAI CHO ĐỨC MẸ Ở MĂNG ĐEN

Tâm tình của một linh mục Giáo Phận Kontum.

.

Tôi là Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Sinh năm: 1941, Trên giấy tờ sinh năm 1943, như thế là 74 tuổi! Gia đình, ông bà tổ tiên thuộc tỉnh Bình Định.

Giáo Phận Kontum có giáo dân sinh sống trong hai tỉnh: Kontum và Gialai. Tổng số giáo dân khoảng 300 ngàn: 100 ngàn là người kinh và 200  ngàn là đồng bào các sắc tộc thiểu số. Giáo dân sắc tộc thiểu số có 8 thứ tiếng khác nhau.Tôi là linh mục Tổng Đại Diện của Giáo Phận Kontum đang làm việc tại tỉnh Gialai. Mỗi khi giáo dân có thắc mắc gì, có khó khăn gì trong đời sống đức tin, đời sống xã hội cũng thường chạy đến tôi. Tôi cùng hay góp ý, hướng dẫn giải thích… để mọi việc được sáng tỏ hơn. Vấn đề đất đai cho Đức Mẹ ở Măng Đen cũng thế…

Trước khi tỏ bày tâm sự, tôi xin được xác nhận:

* Với tuổi đời hơn 70, tôi đã sống qua nhiều chế độ tại quê hương đất nước mình, tôi cũng biết nhận định, biết phân biệt… và luôn nhận định với nhãn quan của một người tin vào Thiên Chúa toàn năng và làm chủ lịch sử.

* Là một linh mục Việt Nam, tôi yêu Hội Thánh Chúa và yêu quê hương đất nước tôi. Yêu nước là yêu thương đồng bào mình, yêu thương và giúp đỡ người nghèo, đau yếu và bệnh tật, làm sao cho người Việt được sống đạo đức, ăn ở ngay lành, đùm bọc lẫn nhau… để được nở mày nở mặt với thiên hạ nam châu.

* Giáo lý Công giáo dạy phải biết tôn trọng chính quyền. Chính quyền là do Chúa cắt đặt để lo cho dân, vì Chúa là chủ của lịch sử. Không tôn trọng chính quyền là không đúng với giáo lý Chúa dạy. Cho nên tôi xác định: Tôi luôn luôn tôn trọng chính quyền.

Và sau đây là tâm sự của tôi:

  1. Tượng đài Đức Mẹ Măng Đen hiện nay:

a. Mỗi ngày đều có người đến cầu nguyện cùng Mẹ. Đời sống tâm linh, niềm tin tôn giáo không ai ngăn cản được. Tự do tôn giáo là ước mong chung của con người trong mọi nơi và mọi lúc.

b. Hằng năm vào ngày lễ ở Măng Đen: Lễ Đức Mẹ Sầu Bi 15/9, thường là mưa gió vì tháng 9 đang trong mùa mưa ở Tây Nguyên, nhưng vẫn có trên 20 ngàn con người không ngại mưa gió: Người Kinh, người Thượng, người trong Giáo Phận, ngoài Giáo Phận, xe lớn, xe nhỏ… hân  hoan tập trung về mừng kính Mẹ ở Măng Đen. Năm sau lại nhiều hơn năm trước.

  1. Chủ trương cấp đất của Nhà nước cho nơi tượng đài Đức Mẹ.

Ai cũng vui mừng khi nghe tin Nhà Nước quyết định cấp đất. Ai cũng bảo có chủ trương của cấp trên, chắc mọi sự dễ được thi hành suông sẻ. Thông tin này được thông báo cho  mọi người, con cái trong giáo phận, người ngoài giáo phận dễ chừng cũng được mấy năm rồi…

Có những cuộc họp cấp này, cấp nọ của cả hai bên: 1 bên là chính quyền, 1 bên là Giáo phận Kontum.  Mọi sự tưởng chừng như sẽ hết sức dễ dàng vì đã có chủ trương của cấp trên, nhưng cho đến nay thì chưa phải như vậy. Phải chăng “tại anh, tại ả, tại cả đôi bên” không biết tại ai, nhưng thiệt thòi thì người dân gánh chịu, đến ngày mừng lễ là phải đứng dưới mưa! Lễ đài làm xong lại phải tháo bỏ ngay.

Nghe đâu bên giáo phận đã làm hết mọi sự được đề nghị. Có khi còn xót điều gì chưa làm nữa chăng?

Theo truyền thống của Giáo Hội Công Giáo: Giám mục cai quản giáo phận, các linh mục chăm sóc các giáo xứ cũng có thời gian nhất định. Bất cứ dự án nào của giáo phận được đưa ra, phải có ý kiến của Hội Đồng linh mục, ý kiến của giáo dân Kinh Thượng, nếu được chấp thuận thì có thể được thực hiện trong nhiều đời giám mục, nên dự án nào cũng phải được xây dựng, quy hoạch với tấm nhìn và phát triển xa đến 50-100 năm, để không phải thay đổi nhiều trong tương lai.

Tâm lý thông thương: một bên là “xin”, một bên là “cho”, một bên là “cấp”, một bên là “nhận”, thì bên “cho”, bên “cấp” được coi là bên có quyền! Ở đây, xét cho kỹ thì hai bên đều được coi là bên “cho”, bên “cấp”.Hãy nhìn các nơi được coi là trung tâm hành hương của các tôn giáo trong nước. Bái Đính ở Ninh Bình, La Vang ở Quảng Trị, Tà Pao ở Bình Thuận, mộ cha Trương Bửu Diệp ở An Giang… đã đem lại rất nhiều lợi ích cho con người và sự phát triển ở các địa phương đó. Trước tiên là mặt tinh thần: Tôn giáo đều dạy người ta ăn ngay ở lành. Con người vẫn cần ơn trời: “Lạy Trời mưa xuống…”. Xét về mặt xã hội nhờ những đoàn du khách và giáo dân, tín đồ trong và ngoài người tìm về; người dân địa phương của những nơi đó được hưởng lợi nhiều hơn về kinh tế, thu nhập nhiều hơn cho đời sống gia đình mình.

Trên thế giới, những nơi như Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha… vốn dĩ là những vùng quê hẻo lánh, nhưng hàng năm đã thu hút một lượng du khách khổng lồ về cho Nước Pháp và Bồ Đào Nha, mang về cho Đất nước họ một lượng ngoài tệ không nhỏ.

  1. Nên cấp ít hay nhiều?

Theo tinh thần của Nhà Nước bây giờ: đất đai là của toàn dân, Nhà nước quản lý. Các tôn giáo đều có đền đài, miếu mạo để thờ phượng … Vì thế đều có nhu cầu về đất để xây dựng các công trình tôn giáo.

Đất nơi có tượng đài Đức Mẹ Măng Đen là đất rừng, huyện Konplong là một huyện “vùng sâu, vùng xa”, nghe đâu là Huyện chỉ có 20 ngàn dân. Cả tỉnh Kontum có khoảng 480 ngàn. Tỷ lệ giáo dân Công Giáo của tỉnh Kontum là cao nhất nuớc: 35% (so với cả nước: 7%). Người công giáo trong tỉnh Kontum là 160 ngàn: Kinh khoảng 25 ngàn, Thượng khoảng 135 ngàn.

Người Thượng có đạo ở tỉnh Kontum hầu như chỉ theo 2 tôn giáo Công Giáo và Tin Lành, không theo một tôn giáo nào khác.

Rừng núi mênh mông, tỉnh Kontum hầu như chỉ theo 2 tôn giáo Công Giáo và Tin Lành, không theo một tôn giáo nào khác.

Rừng núi mênh mông, tỉnh Kontum có đến gần 10.000 Km2. Huyện Đăk Glei lớn gấp rưỡi tỉnh Hưng Yên! (Đăk Glei: 1.495 km2, Hưng Yên: 923 km2)

Nghe đâu, khi được hỏi, Giáo Phận Kontum tỏ ý muốn được nhận 20 hecta. Xin như vậy là nhìn đến tương lai xa, đủ diện tích để xây dựng: Tượng Đài, nhà thờ, nhà xứ, nhà hành hương, nhà tĩnh tâm, nơi đậu xe, khuôn viên cây cảnh yên tĩnh để tâm hồn gặp được Chúa, để suy nghĩ, để cải tà quy chánh…

Đã có nhiều cuộc họp, gặp gỡ, trao đổi… Nghe đâu ban đầu được quyết định cấp 10 hecta, đã được 2 bên xác định  vị trí, đo đạc. Nghe thế gần 300 ngàn giáo dân trong 2 tỉnh Kontum và Gialai đều vui mừng chờ đợi. Nỗi vui mừng chẳng được bao lâu! Rồi lại nghe sẽ cấp còn gần 8 hecta! Rồi bây giờ nghe nói chỉ còn chưa tới 4 hecta!!! Hy vọng đó chỉ là những lời đồn đại không có cơ sở!

Ở Đức Mẹ La Vang (Quảng Trị), Nhà Nước sẵn sang dành cho một quỹ đất hơn 20 hecta. Ở Măng Đen, một vùng rừng núi mênh mông, một quỹ đất dành cho Đức Mẹ Măng Đen phải 10 hecta trở lên mới là thích đáng và phù hợp với sự phát triển của “Thành Phố KonPlong” trong 50, 100 năm sau. Hãy nhình về một tương lai phát triển của KonPlong!

  1. Nên cấp 1 lần:

Hội Thánh Công Giáo đã trải qua hơn 2000 năm lịch sử, có những công trình xây dựng hàng 100 năm mới xong. Lịch sử giáo phận Kontum đến nay là 166 năm (1848 – 2014). Ngay trong thành phố Kontum, những công trình xây dựng như: Nhà Thờ Gỗ 1913 (100 năm), Chủng viện Thừa Sai 1934 (80 năm) … đều là những địa điểm rất được du khách trong nước và ngoài nước chú ý tham quan. Sau này Trung Tâm Đức Mẹ Măng Đen cũng thế. Phải có vài thế hệ, nhiều đời Giám Mục góp công xây dựng độc đáo của các tôn giáo luôn góp phần tô điểm cho đất nước tươi đẹp. Cho nên quỹ đất của Trung Tâm Đức Mẹ Măng Đen nên được cấp một lần là cần thiết cho quy hoạch lâu dài.

  1. Đức Mẹ Măng Đen là nơi của niềm tin tôn giáo:

Dứt khoát không được xem coi nơi này là nơi chỉ để tham quan du lịch mà thôi. Mọi người có niềm tin tìm tới Đức Mẹ xin ơn an bình, kể cả người ngoài Công giáo. Họ tìm đến với Đức Mẹ không phải là để tham quan du lịch. Tham quan du lịch là đi thưởng lãm cảnh đẹp.hoặc di tích lịch sử mỹ thuật, không ai tìm tới bước tượng cụt tay, không mỹ thuật để gọi là đi du lịch.

Thị Trấn KonPlong sẽ có rất ít người tìm đến hơn nếu không có tượng Đức Mẹ Măng Đen. Đó là điều hiển nhiên. Nhiều người ở xa tìm về, nhiều người ở nước ngoài cũng tìm đến, kể cả người ngoại quốc tìm đến với Mẹ Măng Đen. Vì sao? Vì niềm tin!

Nơi hành hương nào của người Công Giáo cũng có thánh lễ, có cầu nguyện. Vì thế, phải có linh mục, có nhà thờ, nhà xứ, nhà cho người phục vụ, cho khách hành hương, những công trình phục vụ, ánh sáng, nước sạch, nhà vệ sinh, cho số đông người là rất cần thiết. Nhưng nơi tượng đài Đức Mẹ hiện nay chưa đáp ứng được những nhu cầu cần thiết này.

  1. Quyết định mọi việc trong giáo phận:

Mỗi giáo phận trên thế giới đều có một Giám mục cai quản, như một người làm chủ trong gia đình. Chung quanh Giám Mục luôn có linh mục đoàn, có Ban Tư vấn của Giáo Phận gần kề Giám Mục để góp ý với Giám mục trong mọi vấn đề của Giáo Phận. Vai trò của người giáo dân trong giáo phận cũng rất quan trọng, cũng giống như tổ chức xã hội và thường được nghe như: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Các linh mục chánh xứ phải thông tin cho giáo dân biết rõ ràng mọi việc trong Giáo phận hoặc trong Hội Thánh. Người giáo dân là những quan xét xử gắt gao nhất. “Trăm đâu đổ đầu tằm”. Chính Giám mục là người có tiếng nói quyết định, sau khi trao đổi, bàn bạc với mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận.

  1. Phải tin nhau:

Một trong những điều quan trọng và cần thiết nhất cho việc hợp tác là lòng tin. Lòng tin được xây dựng và củng cố là nhờ việc 2 bên thực hiện đúng những cam kết với nhau. Khi 2 bên cùng cố gắng thực hiện tốt nhất những quyết định đã đề ra, thì việc bồi đắp lòng tin với nhau ngày càng tốt hơn. Cả hai bên sẽ đưa mối quan hệ ngày càng tin tưởng và hiểu nhau hơn.

Như một hành động chứng tỏ thiện chí, để hấp dẫn các nhà đầu tư đến với huyện Kon Plong, các cấp chính quyền cần phải tin tưởng và mạnh dạn trao cho Giáo Phận Kontum quỹ đất cần thiết để xây dựng một Trung Tâm Hành Hương như mọi người mong ước.

  1. Cầu nguyện cho nhau:

Mọi vài suy tư, một vài tấm lòng yêu mến Đức Mẹ, yêu mến con người và cảnh vật của Tây Nguyên. Tôi thật tâm cầu nguyện và mong muốn một ngày nào đó gần đây thôi, chúng ta có thể nhìn thấy một Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen thật bề thế, thật xin đẹp, tại một “thành phố Du lịch KonPlong”. Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Măng Đen sẽ là một điểm thu hút những người yêu mên Đức Mẹ và qua đó tìm đến những cảnh đẹp của KonPlong, của Kontum và của Việt Nam.

Xin cầu nguyện cho nhau để tất cả chúng ta cùng nhận được những điều tốt đẹp nhất do Thiên Chúa ban cho.

Pleiku 07/2014

Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

ĐHY Tổng Giám mục Chicago tiếp kiến ĐGM Giáo phận Kontum

30/07/2014 Leave a comment

ĐHY Tổng Giám mục Chicago tiếp kiến ĐGM Giáo phận Kontum

 image001

CHICAGO (28/07/2014) – Tuần qua, ĐHY Francis George, Tổng Giám mục Chicago, đã tiếp kiến Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum, tại văn phòng TGM Tổng Giáo phận Chicago – là giáo phận đứng nhất nhì nước Mỹ với trên 2.200.000 người Công giáo tham dự 1.700 thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần tại 360 giáo xứ dưới sự hướng dẫn của 780 linh mục triều, 700 linh mục dòng và gần 2.000 tu sĩ nam nữ.

Hiện diện trong buổi tiếp kiến còn có Linh mục Hà Văn Vịnh, Quản nhiệm Cộng đoàn Công giáo Mân Côi; Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Thành viên Ban Quản trị Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ; Ông Nguyễn Duy Đoan, Nhạc trưởng Ca đoàn Cecilia; và Ông Trần Quốc Việt trong Ban Thiện Nghĩa GP. Kontum. 

Trong buổi tiếp kiến, ĐHY Francis đã hân hoan chào mừng Đức cha Micae đến thăm mục vụ tại TGP. Chicago. Ngài ngỏ lời thăm hỏi và chúc bình an đến quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể giáo dân GP. Kontum. Đáp lời, Đức cha Micae đã chuyển gởi đến ĐHY TGM Chicago lời chào kính huynh đệ trong Chúa Kitô và những lời nguyện sốt mến của cộng đoàn dân Chúa Kontum. Đức cha Micae ao ước được hợp tác với TGM Chicago trong việc đào tạo linh mục và tu sĩ đặc trách công tác mục vụ cho các dân tộc thiểu số ở vùng Tây Nguyên Việt Nam. ĐHY TGM Chicago hân hoan đón nhận đề nghị này. Ngài còn cho biết TGP. Chicago đã thực hiện những dự án tương tự như Đức cha Micae đề nghi cho người dân tộc H’mông ở Lào. 

XIN XEM TIẾP…

Trại Huấn Luyện Huynh Trưởng Đuốc Rừng 1 – Sa Mạc II Miền Kontum

28/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum giới thiệu  TOÀN CẢNH “TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I: MIỀN KONTUM
(Từ ngày 11/07 — 12/07/2014)”. Chúng tôi phân 2  ĐOẠN VIDEO CLIP.

 GPKONTUM (28.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

1/TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I: MIỀN KONTUM
(Từ ngày 11/07 — 12/07/2014)
Tại Xứ đoàn Gioan Tiền Hô Giáo xứ Trung Nghĩa — Giáo phận Kontum

2/ TRẠI HUẤN LUYỆN HUYNH TRƯỞNG ĐUỐC RỪNG 1 — SA MẠC I MIỀN KONTUM (PHẦN TIẾP THEO)
Tại Xứ Đoàn Gioan Baotixita — Giáo xứ Trung Nghĩa (11/07 — 12/07/2014)

 

VIDEO CLIP PHẦN I

.

 

VIDEO CLIP PHẦN II

.

Thánh Lễ Giỗ giáp 3 năm của cha nguyên Tổng Đại Diện GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN và rước Hài cốt Cha PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH về Giáo phận. (24.07.2014)

27/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin tiếp tục đăng lên Trang Mạng Giáo phận  ĐOẠN VIDEO CLIP  toàn cảnh

Thánh Lễ Giỗ giáp 3 năm của cha nguyên Tổng Đại Diện GIUSE NGUYỄN THANH LIÊN và rước Hài cốt Cha PHAOLÔ LÊ QUANG TRINH về Giáo phận, đặt tại  Nguyện Đường Chủng Viện Thừa Sai Kontum (24.07.2014).

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

VIDEO  C LIP

Về Một Bài thơ Tả Phong Cảnh Phố Phường Kontum Thập Niên 1930

27/07/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông xin đăng bài thơ “TẢ PHONG CẢNH PHỐ PHƯỜNG KONTUM THẬP NIÊN 1930″ của anh LÊ MINH SƠN  thu thập trong  Tạp chí “Chức Dịch Thơ Tín”, Địa phận Kontum, số 44, tháng 12.1936, tr.553-554 và  dày công sưu tầm đưa thêm vào một số hình ảnh thật ngày xưa để bạn đọc hiểu rõ hơn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh LÊ MINH SƠN đã cộng tác nhiều lãnh vực với Ban mục vụ Truyền thông của Giáo phận nhà.

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

 .

VỀ MỘT BÀI THƠ TẢ PHONG CẢNH

PHỐ PHƯỜNG KONTUM THẬP NIÊN 1930

 .

Chúng tôi xin giới thiệu một bài thơ tả phong cảnh phố phường Kontum vào thập niên 1930 của thế kỷ trước.

Bài thơ in trong Tạp chí “Chức Dịch Thơ Tín”, Địa phận Kontum, số 44, tháng 12.1936, tr.553-554.

Chúng tôi sưu tầm đưa  thêm vào một số hình ảnh thật ngày xưa để bạn đọc hiểu rõ hơn.

Hai câu thơ trong bài làm mình trăn trở, suy nghĩ :

Bỗng nhiên trực nhớ đến mình,

Còn mang ơn nặng vô tình bấy lâu.

Bây giờ mời quý độc giả dạo một vòng phố phường Kontum cách đây hơn 80 năm về trước…

                                                                                                                 Minh Sơn

 

NHÌN PHONG CẢNH NHỚ NGƯỜI XƯA

.

 

Mắt nhìn phong cảnh Kontum,

Nhớ người thiên cổ bút cầm chép qua

image001

Tòa sứ Kontum

Kể từ lầu sứ tỉnh tòa,

Ngó lên thẳng rẳng cửa nhà liên miên.

image003

Cửa hàng ông Phán Giáp, đ. Ng.Huệ

image004

Hết hai dẫy phố tiếp liền,

Xảy thấy một miền đồn lính vẻ vang.

image006

image008

Đồn lính khố xanh Kontum

(khu vực ngã tư đ.Nguyễn Huệ-Trần Phú)

 

Từ đây đã hết nhà quan,

Tiếp luôn trên nữa là tràng Têxa.

image010

Trường Thánh Têrêxa Kontum

(tiền thân trường PTTH Kontum ngày nay)

 

Nhà thờ đẹp đẽ nguy nga,

Thánh danh bổn mạng Đức Bà Môi-khôi

image012

Nhà thờ Tân Hương

 

Gióng lên Phường-nghĩa một hồi,

Mắt trông đã thấy một ngôi thánh đường

image014

image016

Nhà thờ Chính tòa-Gỗ Kontum

Toàn cây chắc đẹp phi thường,

Bên kia lại có vừng hồng vẻo ve.

Hiệu là trường thánh Giu-se,
Ngó quanh qua phía hàng tre kia đàng,

Đức Cha đã lập một tràng,

Trong ngoài đẹp đẽ vẻ vang quá chừng

image018

Trường Kuênot

(Cao đẳng Sư phạm ngày nay)

Bây giờ xây lại sau lưng,

Ngay ra đàng cái nhắm chừng xa xa,

Mắt trông lại thấy một tòa,

Nguy nga tráng lệ gọi là “Torium”.

image019

Chủng viện Thừa sai Kontum

Trường nầy lớn nhứt Kontum,

Đã cao lại rộng lẫy lừng minh mông.
Cố Lui (Louison) cũng lập vườn bông,

Kế luôn phía dưới giữa đồng ngã ba,

Thường kêu hang đá Đức Bà,

Để cho ai nấy đến mà khẩn xin

image021

Hang Đá Đức Mẹ Phương Nghĩa

image023

Tự lòng kính mến cậy tin,

Ốm đau tật bịnh an tuyên hằng hà.

Ấy là vắn tắt đơn sơ,

Những nơi lễ tế phượng thờ mà thôi,

Không sao cho hết các nơi,

Kẻo ra dài quá lạc lời đề trên.

Vậy nay muôn việc đều nên,

Láng tràn nước Chúa khắp trên miền này.

Đầu giây mối nhợ ai gầy,

Đem đàng chỉ lối ở đây bây giờ.

Xưa kia vốn những bụi bờ,

Rừng cao núi rậm mịt mờ liên liên.

Ấy nhờ các đấng chăn chiên,

Dâng mình tế lễ cho miền mọi cao.

Đã tìm lên xứ Trà Ngao,

Những hồi chưa có đàng vào nẻo ra.

Thương thay cho bấy các Cha,

Vì con chiên lạc đàng xa chẳng nài,

Giày sàn đạp sỏi chông gai,

Miễn sao cho đặng truyền lời Evan.

Đành lòng cam chịu gian nan,

Đem người ngoại giáo hiệp ràn Hội-công.

Rày người giữ đạo rất đông,

Minh mông khắp xứ khôn cùng kể ra

image025

Chợ Kontum xưa

image026

Cây xăng Esso gần cầu Đăk Bla

image028

Cầu Dak Bla

image030

Phố phường Kontum

image032

Chợ Kontum – đường Lê Thánh Tôn (Trần Hưng Đạo ngày nay).

Lâu đài phố xá nguy nga,

An cư lạc nghiệp, âu ta phải tường.

Nhớ ơn các đấng mở đường,

Nguyện cho hồn đặng miên trường tiêu diêu.

Nay vì thanh khí ban chiều,

Dạo chơi phường phố thấy nhiều cảnh xinh.

Bỗng nhiên trực nhớ đến mình,

Còn mang ơn nặng vô tình bấy lâu.

Vội vàng vắn tắt vài câu,

Hiến cùng độc giả giải sầu cho vui.

Gọi là gợi chút ơn xưa…

 

                                                                                 Tác giả bài thơ: Paul T. P. N.

 

(Trích “Kontum – Vần thơ Đạo ngày ấy…”, Sưu tập thơ ca Giáo phận Kontum thập niên 1930 – Lê Minh Sơn biên soạn, 04.2013).

 

Ngày Họp Mặt JUNIOR Miền Kontum (14.07.2014)

27/07/2014 Leave a comment

NGÀY HỘI JUNIOR – MIỀN KONTUM
Chủ đề: “GẶP GỠ YÊU THƯƠNG”
Tại Nhà Thờ Chính Tòa, 14/07/2014

GPKONTUM (27.07.2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

VIDEO CLIP

.

Kho Báu – CN TN 17A. Ngày 27. 7. 2014

26/07/2014 Leave a comment

CN TN 17A.  Ngày 27. 7. 2014

1V 3, 5.7-12; Rm 8, 28-30; Mt 13,44-52

KHO BÁU

 

Bài suy niệm

Như một câu chuyện thần thọai, sách 1 Vua dẫn chúng ta đến sự lựa chọn minh mẫn của vua Salômôn.  Thiên Chúa đề nghị với vua Salômôn trong giấc mộng: “Ngươi cứ xin đi, Ta sẽ ban cho”.  Bị đặt trước sự lựa chọn căn bản, một danh sách những quà tặng đề ra sẽ được trao ban cho đức vua: vàng bạc châu báu, ngai vàng trường tồn, giàu sang phú quý, sức khỏe, sắc đẹp …  Vua Salômôn có quyền làm một điều ước. Vua Salômôn vốn có tiếng anh minh, ông không xin vàng bạc châu báu cũng như triều đại bền vững.  Nhưng ý thức trách nhiệm cao trọng của mình là hướng dẫn dân chúng, mà vì còn quá trẻ và ít kinh nghiệm trong cai trị vương quốc, nên vua đã xin sự khôn ngoan.  Nghĩa là vua không xin cho mình có thêm của cải vật chất nhưng là xin thêm phẩm chất làm người cho mình, xin trở nên người nhiều hơn, khôn ngoan hơn để  biết phân biệt xét xử : “Xin ban cho tôi tớ Chúa đây, một tâm hồn biết lắng nghe, để cai trị dân Chúa và phân biệt phải trái”.  Và Thiên Chúa đã ưng thuận ý muốn tốt đẹp của vua: “Thiên Chúa đã hài lòng về điều vua xin …  Ta sẽ ban cho ngươi một tâm hồn khôn ngoan minh mẫn … chẳng có ai bì kịp” (x. Bài Đọc1. 1Vua 3,5.7-12). 

Khôn ngoan trong quyết định sáng suốt, biết phân biệt tốt xấu, cả là bí quyết thành công trong cuộc đời.  Vì tư tưởng hướng dẫn hành động, biết sai, phán đoán sai, ắt lựa chọn sai.  Sai một li đi một dặm!  Trong thế giới vàng thau lẫn lộn, sự khôn ngoan lựa chọn là chìa khóa hướng dẫn hành động đưa đến thành công.  Vật chất thì nay còn mai mất, nó chỉ là bì phu, nằm ngoài con người, còn cái tố chất làm nên phẩm giá con người thì bền vững hơn.  Là người khôn ngoan thì quý báu hơn là người có nhiều của cải.  Sự khôn ngoan của vua Salômôn nằm ở chỗ đó:  Vua xin cái mà không xin cái .  Mọi thứ ta có đều mau qua, cái là thì bền vững.

Sự khôn ngoan nầy chúng ta cần học để lựa chọn kho báu giấu trong ruộng, khi gặp được rồi, thì : “vui mừng bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy”; hay như người đi săn lùng ngọc quý “sẵn sàng bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc đó”.  Kho báu hay viên ngọc quý mà Tin Mừng nói đến chính là Nước Trời, một giá trị cao vời không vật chất nào so sánh được, vượt trên mọi của cải trần gian (x. Bài Tin Mừng. Mt 13, 44-52).  Khôn ngoan để lựa chọn theo Tin Mừng cũng là một thách đố.  Tuy nhiên đã có những con người lựa chọn theo lối hành xử nầy, chẳng hạn các Tông đồ của Chúa Giêsu, sau đó phải kể đến thánh Phanxicô Khó khăn, thánh nữ Têrêxa Avila, thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu, Á thánh Charles de Foucauld, Mẹ Têrêxa Calcutta và vô số những con người khác dấn thân cho công lý và hòa bình.  Các chứng nhân nầy cũng khá hấp dẫn chúng ta, cho chúng ta gương sống can đảm và khôn ngoan biết hy sinh tất cả để chọn Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để biết lựa chọn đứng về phía Chúa, phía Sự Thật và công lý nhất là khi phải sống trong một thế giới đa dạng, đa tôn giáo, đa văn hóa, có quá nhiều tiêu chí hành động mà con người không biết quy chiếu vào đâu để tìm ra ánh sáng. Amen

 Linh Mục Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – KONTUM

GPKONTUM (26.07.2014) KONTUM