Home > GiáoPhận, Giới Thiệu, Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Sơ lược Tiểu sử Giáo phận Kontum – Danh sách các Linh mục Tu sĩ

Sơ lược Tiểu sử Giáo phận Kontum – Danh sách các Linh mục Tu sĩ

05/08/2014

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu “SƠ LƯỢC TIỂU SỬ GIÁO PHẬN KONTUM VÀ DANH SÁCH, ĐỊA CHỈ CÁC LINH MỤC TU SĨ TRONG GIÁO PHẬN. Đây chỉ là khởi đầu biên soạn LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM có qui mô lớn hơn. Chúng tôi mong Quí Vị góp ý để chúng tôi hoàn thành Quyển LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM đầy đủ và nhanh chóng hơn.

Sau đây, chúng tôi xin đăng tài liệu nhỏ bé này dưới dạng PDF.

Xin chân thành cảm ơn.

Người biên soạn :

LINH MỤC GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN

GPKONTUM ( 05/08/204) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

SƠ LƯỢC TIỂU SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

%d bloggers like this: