Huấn Dụ Thánh Bộ Truyền Giáo Năm 1659

06/08/2014

 ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH, GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM  vừa tấn phong Giám mục (2003) đã cho tiến hành dịch tài liệu quan trọng “HUẤN DỤ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO CHO CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA SẮP SANG TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM, NĂM 1659” như KIM CHỈ NAM cho  MỤC VỤ GIÁM MỤC của Ngài tại Giáo phận nhà.

Tài liệu dịch xong và với phần đề bạt của Ngàì vào ngày 11/04/2004  như sau:

“KHƠI NGUỒN TIẾP BƯỚC

“Cha ông vẫn thường nói “Đáo giang tuỳ khúc – nhập gia tùy tục ” ! Còn ngày nay người ta lại diễn tả bằng những từ khác như Aggiornamento, Perestroika, Đổi mới, Hội nhập văn hóa. Cách ứng xử này Mẹ Hội Thánh rất quan tâm và dạy dỗ các con cái thật kỹ lưỡng !

Cụ thể xin trân trọng giới thiệu ba Văn kiện sau đây như những bằng chứng “biết nói” và rất quý giá đã được công bố theo thời gian.

1* Năm 1659: Huấn Dụ Thánh Bộ Truyền Giáo gửi các Đức Cha François Pallu và Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đại Diện Tông Tòa sang Việt Nam  và Trung  Hoa.

2* Năm 1664: Văn kiện Công đồng Yuthia (Thái Lan) do Hai Giám mục đầu tiên trên đây của Giáo Hội Việt Nam chủ trì: nhắn nhủ các  thừa sai.

3* Năm 1670: Văn kiện Công Đồng Phố Hiến do Đức Cha Pierre Lambert de la Motte triệu tập và chủ trì.

Đọc lại cách cặn kẽ những văn kiện lịch sử trên đây trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam mở Năm Thánh Truyền  Giáo – nhân dịp kỷ niệm 470 Tin Mừng đến với Dân Việt –  thiết tưởng là một việc thích đáng và bổ ích. Bản văn năm 1659 lấy trong nguyệt san Sacerdos, số 43, (tháng 07.1965); Hai bản sau chúng tôi cho dịch  “phác thảo” để xin ý kiến giúp hoàn chỉnh.

Hy vọng công việc này được coi như một đóng góp khiêm tốn vào công cuộc truyền giáo của Giáo Hội Việt  Nam cũng như một cử chỉ biết ơn Mẹ Hội Thánh, cách riêng các vị  Thừa sai Dòng Tên và Hội Thừa Sai Paris.

Kontum 11/04/2004

+ Micae Hoàng Đức Oanh

Giám Mục Giáo Phận Kontum”

.

Ban mục vụ Truyền thông xin phép Đức Cha MICAE  cho phổ biến Tài liệu

” HUẤN DỤ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO CHO CÁC VỊ ĐẠI DIỆN TÔNG TÒA SẮP SANG TRUNG HOA VÀ VIỆT NAM, NĂM 1659“,

  “phác thảo” với tiêu đề : KHƠI NGUỒN TIẾP BƯỚC để xin ý kiến giúp hoàn chỉnh.

Chúng tôi xin đăng từng phần dưới dạng PDG.

GPKONTUM(06/08/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI.

KHƠI NGUỒN TIẾP BƯỚC 01

Advertisements
%d bloggers like this: