Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu, Tòa Thánh Và Công Đồng, VănKiện > Huấn Dụ Thánh Bộ Truyền Giáo 1659

Huấn Dụ Thánh Bộ Truyền Giáo 1659

07/08/2014

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận Kontum  vừa đăng

 PHẦN BA, NAY XIN ĐĂNG TOÀN BỘ

“HUẤN DỤ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO ”  năm 1659

Cho  các  Vị  Đại Diện  Tông  Tòa  Sắp  sang  Trung  Hoa  và  Việt  Nam-

.

VICARIORUM APOSTOLICORUM

AD  REGNA SINARUM TONCHINI ET COCINCHINAE  PROFICISCENTIUM

gồm 3 phần:

1- Phần thứ nhất: “ ANTEQUAM DISCEDANT” TRƯỚC KHI LÊN ĐƯỜNG.

2- Phần thứ hai: “ IN IPSO ITINERE” TRÊN ĐƯỜNG ĐI.

3 – Phần thứ ba: “ IN  IPSA  MISSIONE” TẠI NƠI TRUYỀN GIÁO

.

GPKONTUM (07/08/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK VÀO

 

HUẤN DỤ THÁNH BỘ TRUYỀN GIÁO 1659

 

%d bloggers like this: