Archive

Archive for 01/09/2014

Sinh hoạt “Hội Trại Sinh Viên lần 1 – Theo Dấu Chân Ngài (23 – 24/08/2014)” với đề tài “Sống Đức Tin Trong Môi Trường Sinh Viên

01/09/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum đã được hân hạnh giới thiệu cùng quí gia đình Giáo phận trong những ngày qua một số nội dung sinh hoạt “Hội Trại Sinh Viên lần 1 – Theo Dấu Chân Ngài (23 – 24/08/2014)”.

Trước nhất, Ban mục vụ truyền thông Giáo phận đã giới thiệu phần Khai mạc “Hội Trại Sinh Viên Công Giáo Giáo phận” lần thứ 1 – Theo Dấu Chân Ngài ” với đề tài “Sống Đức Tin Trong Môi Trường Sinh Viên” . Với Đức Tin của người công giáo, nhất là phụ huynh học sinh rất quan tâm con cái mình sống đạo như thế nào trong môi trường sinh viên học sinh ngày hôm nay. Lời chia sẻ của Đức Giám mục Giáo Phận vào ngày khai mạc (vào lúc 17 giờ ngày 23/08/2014) như tâm tình của Vị Cha Chung của Giáo phận, vừa là những hướng dẫn mục vụ cần quan tâm để người công giáo nhất là giới trẻ sống đạo và làm chứng nhân trong thế giới đa dạng, có những tiến bộ khoa học và nhiều vẫn đục hôm nay như thế nào.

Chúng tôi đã lần lượt đăng lên trang mạng Giáo phận các đoạn VIDEO CLIP :

1/ Khai mạc; 2/Nhập trại và đêm lửa thiêng; 3/ phần trò chơi lớn.

Giờ đây chúng tôi xin đăng phần cuối 2 ngày “Hội Trại Sinh Viên lần 1” .

ĐOẠN VIDEO CLIP:

“Buổi giao lưu văn hóa coong chiêng Tây nguyên (trích đoạn) và Nghi thức lên đường”. 

GPKONTUM (01/09/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.