Archive

Archive for 10/09/2014

Thông báo của VPTGM

10/09/2014 Leave a comment

Thông báo của VPTGM

TGM Kon Tum

Kính thưa Quý Cha, 

Văn Phòng TGM xin nhắc lại Quý Cha thông báo trong ngày tĩnh tâm tháng 9 vừa qua: 

  1. Tiền cảo Chúa Nhật ngày 14.9.2014 xin dành cho việc tổ chức Ngày Lễ Măng Đen (15&16.9) sắp tới.

– Miền Kontum: xin Quý Cha gửi về Cha GB Trần Quang Truyền, Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.

* Miền Pleiku: xin Quý Cha gửi về Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông, Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku.

  1. Thánh lễ tại Măng Đen (9g00 sáng Thứ Ba ngày 16.9): Xin Quý Cha tự túc mang theo áo alba và áo lễ trắng.

Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa