Archive

Archive for 27/09/2014

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Uỷ ban cải tổ các vụ án hôn nhân

27/09/2014 Leave a comment

.image001

 

Đức ông Pio Vito Pinto

.

Đức Thánh Cha Phanxicô thành lập Uỷ ban cải tổ các vụ án hôn nhân

WHĐ (24.09.2014) – Hôm thứ Bảy 20-09-2014, Phòng Báo chí Toà Thánh ra một thông cáo cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô đã quyết định thành lập một Uỷ ban đặc biệt để nghiên cứu việc cải tổ các vụ án hôn nhân theo giáo luật. Quyết định ký ngày 27 tháng Tám 2014.

Uỷ ban do Đức ông Pio Vito Pinto, Chánh án Toà Thượng Thẩm Rota, làm chủ tịch và các thành viên: Đức hồng y Francesco Coccopalmerio, Chủ tịch Hội đồng Toà Thánh Giải thích các Văn bản luật; Đức Tổng giám mục Luis Francisco Ladaria S.J., thư ký Bộ Giáo Lý Đức Tin; Đức giám mục Dimitri Salachas, Giám mục Tông toà Giáo hội Công giáo Hy Lạp nghi lễ Byzantine; các Đức ông Maurice Monier, Leo Xavier Michael Arokiaraj  Alejandro W. Bunge, thẩm phán Toà Thượng Thẩm Rota; cha Nikolaus Schöch, O.F.M., Phó Chưởng lý Tối cao pháp viện Toà Thánh; cha Konštanc Miroslav Adam, O.P., Viện trưởng Đại học giáo hoàng Tôma Aquinô (Angelicum); cha Jorge Horta Espinoza, O.F.M., Khoa trưởng Phân khoa Giáo luật của Đại học giáo hoàng Antonianum; và giáo sư Paolo Moneta, cựu giáo sư Giáo luật tại Đại học Pisa.

Uỷ ban sẽ bắt tay vào việc soạn thảo một đề nghị cải tổ các vụ án hôn nhân, càng sớm càng tốt, nhằm mục tiêu đơn giản hoá thủ tục pháp lý, làm cho thủ tục được hợp lý hơn, và vẫn bảo vệ nguyên tắc bất khả phân ly của hôn nhân.

(Theo Bollettino của Phòng Báo chí Toà Thánh)

 Huy Hoàng

GPKONTUM (26/09/2014) KONTUM