Archive

Archive for 29/09/2014

Thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 10.2014

29/09/2014 Leave a comment

Thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 10.2014

Kontum, ngày 21.9.2014

 

Kính thưa Quý Cha,

Văn phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục:

  1. Tĩnh tâm tháng 10.2014 theo Miền.

* Miền Kontum:

– Địa điểm: Nhà Thờ Tân Hương, Kontum.

– Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Năm ngày 02 tháng 10 năm 2014

* Miền Pleiku:

– Địa điểm: Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku

– Thời gian: 8giờ00 sáng Thứ Sáu ngày 03 tháng 10 năm 2014

  1. Tĩnh tâm năm 2014: từ Thứ Hai ngày 03.11 đến Thứ Bảy ngày 08.11.2014
  2. Văn Phòng TGM xin nhắc lại: Tiền cảo Chúa Nhậtngày 14.9.2014 xin dành cho việc tổ chức Ngày Lễ Măng Đen (15&16.9), trong dịp tĩnh tâm này:

– Miền Kontum: xin Quý Cha gửi về Cha GB Trần Quang Truyền, Nhà Thờ Chính Tòa Kontum.

* Miền Pleiku: xin Quý Cha gửi về Cha TĐD Phêrô Nguyễn Vân Đông, Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku.

 

Kính mời Quý Cha về tham dự tĩnh tâm đông đủ.

Xin cám ơn Quý Cha.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa