Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ Mục Vụ Tại Giáo Xứ Kon BơBăn

Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ Mục Vụ Tại Giáo Xứ Kon BơBăn

10/11/2014

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin giới thiệu :
1/ Bản Đồ Giáo xứ Kon BơBăn : Địa bàn hành chính hiện nay gồm 3 xã, kéo dài 32 Km:
Ngọk Réo, Ngọc Wang và Đăk Kơdem (X. Đăk Ui) thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh KonTum.
2/ Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ mục vụ (09/10/2014);

GPKONTUM (11/10/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

1/ Bản Đồ Giáo xứ Kon BơBăn:

2/ Thánh Lễ Bàn Giao Sứ Vụ mục vụ (09/10/2014)

THÁNH LỄ BÀN GIAO SỨ VỤ MỤC VỤ
TẠI GIÁO XỨ KON BƠBĂN – HẠT ĐĂK HÀ
GIÁO PHẬN KON TUM.
(09/10/2014)

Trên con đường đèo từ Đăk Cấm vào Xã Ngọk Réo sáng nay, người ta thấy có rất nhiều ôtô từ xa đến… Và người ta cũng thấy các anh chị em Giáo Dân trong các làng vùng rất sâu đang hân hoan tuốn ra … tất cả đều tiến về nhà thờ Kon Bơbăn để tham dự Thánh Lễ Bàn giao Sứ Vụ Mục Vụ của Cha nguyên Chính xứ Phêrô Trần Công Minh và Cha tân Chính xứ Micae Nguyễn Tuấn Huy.

ĐÔI DÒNG LƯỢC SỬ VỀ GIÁO XỨ KON BƠBĂN

Dân làng Kon Bơbăn đã theo đạo vào năm 1896 (trích từ Hlabar Pơdơk, p.161). Địa bàn hành chính hiện nay gồm 3 xã, kéo dài 32 Km: Ngọk Réo, Ngọc Wang và Đăk Kơdem thuộc huyện Đắk Hà, tỉnh KonTum.
Tổng cộng cho đến thời điểm hôm nay, số Giáo Dân đã có đến hơn 7.800 người thuộc 14 làng, phần đông là người Dân tộc Sơđăng và Rơngao . Riêng tại Kon Bơ Băn chỉ có một gia đình công giáo Người Kinh (Gia đình Anh Thụ).
Vào khoảng năm 1920, cha Thiệt đã đến ở và làm nhà bằng gỗ 9 gian. Đây là Ngôi Nhà thờ tương đối lớn, vì so với Nhà Thờ Chính Toà khi chưa sửa chữa còn nhỏ hơn.

Qua bao năm tháng, ngôi nhà thờ ấy chỉ còn dấu vết là những viên ngói bể, nằm cách nhà thờ mới hiện nay khoảng 1 km trên đường đi về Đăk Hà nằm phía tay phải.

Mãi đến năm 1999, cha Phêrô Nguyễn Hoàng đứng ra xây dựng ngôi nhà thờ mới tại trường PTTH Ngọk Réo, nhưng trong quá trình xây dựng, vì có tầng không đúng thiết kế, bị nhà nước bắt lấp và bắt ngừng không cho xây tiếp tục! Sau biến cố ấy, nhà nước trưng dụng và tiếp tục xây dựng làm trường PTTH Ngọk Réo.
Với sự thương lượng của Đức Giám Mục Phêrô Trần Thanh Chung, nhà nước đã đồng ý cho xây dựng lại nhà thờ mới như hiện nay (đối diện với trường PTTH Ngọk Réo). Nhà thờ này cũng do Cha Phêrô Nguyễn Hoàng xây và được khánh thành vào năm 2001.
Giáo Xứ có đã được mười ba đời linh mục.Chín vị đã đến và sinh hoạt tôn giáo cho dân làng ngay tại chỗ, từ năm 1918 – 1965. Đó là quý Cha: Cha Siomon Nguyễn Thành Thiệt, Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, Cha Curien Kim, Cha Phêrô Nguyễn Đắc Cẩn, Cha Antôn Ngô Đình Thận, Cha Giuse Châu, Cha Phêrô Dương Ngọc Đáng, Cha Gioan B. Trần Khánh Lê, Cha Phêrô Nguyễn Trọng Ân và Cha René Thomann (Mẫn)
Còn các linh mục về sau là quý Cha: Cha Dom. Trương Kim Hương (kiêm nhiệm), Phêrô Nguyễn Hoàng (kiêm nhiệm), Giuse Nguyễn Thanh Liên (kiêm nhiệm), Phaolô Nguyễn Đức Hữu ((kiêm nhiệm), và Phêrô Trần Công Minh thì coi xứ từ xa. Sau một thời gian đi đi về về, kể từ tháng 04 năm 2010, Linh mục Phêrô Trần Công Minh đã ở lại Kon Bơbăn luôn, và chính quyền sở tại cũng đã làm lơ cho.
Hiện nay, tất cả những di tích lịch sử chỉ còn một Tượng Đức Mẹ Bồng Con (được biết, tượng Đức Mẹ bồng con này khi xưa đã đặt tại nhà thờ cũ và đã được chuyển đến bằng máy bay) đáng quý mà Cha Minh không biết nên đã cho Cha Quản Miền Kontum (sau này chuộc lại).
Giáo xứ lấy thánh Bổn Mạng là Đức Mẹ Hồn Xác lên trời.
Sau hơn năm năm phục vụ tại Kon Bơbăn, là Thành Viên của Tu Hội Truyền Giáo Vinh Sơn, với Tinh Thần và Đặc Sủng của Tu Hội, thêm vào lợi điểm là Linh Mục trẻ, nên Cha Phêrô Trần Công Minh đã ngày đêm không nề quản cống hiến sức lực và trí tuệ cho đoàn chiên… như trong lời cảm ơn, Chú Yao Phu đại diện đã nói : “Cha đã cùng sống,cùng làm,cùng chia sẻ mọi nỗi niềm với chúng con…”.
Và hôm nay, Cha đã được Đức Giám Mục Giáo Phận thuyên chuyển về vùng Kon Rẫy, là vùng Ngài đã giao phó hoàn toàn cho quý Cha Vinh Sơn.
Kế tục công việc Mục Vụ tại Kon Bơbăn bây giờ là Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy, Linh Mục Triều và đồng thời cũng là người Kon Tum.

THÁNH LỄ BÀN GIAO SỨ VỤ MỤC VỤ :
09/10/2014

Trong tình nghĩa anh em và trong tinh thần nâng đỡ nhau, quý Cha từ xa cũng đã
về hiệp dâng Thánh Lễ . Mọi người đã đến đông đủ. Giáo Dân ngồi kín mọi dãy
ghế trong Nhà Thờ và tràn cả ra bên ngoài.
Vào lúc 8g30’, đoàn đồng tế từ nhà xứ tiến vào thánh đường để cử hành Thánh lễ trong tiếng cồng chiêng và những điệu múa trầm lắng.
Đức Giám Mục Giáo Phận phải đi vắng xa nên đã ủy quyền cho Cha Tổng Đại Diện Phêrô Nguyễn Vân Đông chủ sự Thánh Lễ. Cùng với Cha Tổng, còn có Cha Phaolô Nguyễn Đức Hữu, Hạt Trưởng Hạt Đăk Hà, là người đóng vai trò giới thiệu và dẫn dắt các chi tiết trong Thánh Lễ Bàn Giao.
Cha Phêrô, nguyên chính xứ đã vui mừng chào đón sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện và quý Cha cùng quý khách, cùng toàn thể cộng đoàn trong ngày nhận xứ mới của Cha Micae .
Bầu khí thật sinh động và gây nhiều cảm xúc khi Cha Tổng Đại Diện mở đầu Thánh Lễ với những lời dí dỏm tự bẩm sinh. Ngỏ lời với Cộng đoàn Dân Chúa, ngài cho biết việc bổ nhiệm, thuyên chuyển linh mục là một việc làm bình thường trong Giáo hội; và sự thuyên chuyển luôn nhắm vào lợi ích tốt nhất cho cộng đoàn dân Chúa hướng tới sự phát triển và bền vững của đời sống đức tin.
Còn Cha Hạt Trưởng thì luôn thân ái dắt dìu và giới thiệu “ Cha Xứ Mới ” trong từng đường đi, nước bước. Lời Thánh Vịnh 132 đang được thể hiện nơi đây:
“Kìa xem vui sướng thay, cảnh anh em vui sống chan hòa…”
Trong bầu khí này, “Cha Xứ Mới” chắc sẽ rất an tâm và hăng hái trên đường Sứ Vụ!


Mở đầu phần nghi thức nhậm chức chính xứ, cha Hạt Trưởng Hạt Đăk Hà PhaoLô Nguyễn Đức Hữu đã công bố văn thư của Đức Giám Mục Giáo Phận bổ nhiệm Cha Micae Nguyễn Tuấn Huy làm chính xứ Kon Bơbăn. Cộng đoàn vỗ tay trong niềm hân hoan, tạ ơn Chúa.


Sau đó, trước mặt Cha Tổng và toàn thể Cộng đoàn Phụng vụ, cha Micae Tân Chính Xứ đã công khai đọc Bản Tuyên xưng Đức Tin thật dài với nội dung hứa trung thành với Hội Thánh và Sứ vụ mà mình được trao phó.


Tiếp đến là các nghi thức diễn nghĩa về các nhiệm vụ mà linh mục chính xứ sẽ thực hiện nơi giáo xứ mà mình được uỷ thác coi sóc và hướng dẫn trong thi hành mục vụ.
Vì Nhà Thờ đông chật giáo dân, nên cha Tổng mời cha Micae tiến về phía “ Bình Nước Phép” tượng trưng cho Giếng Rửa Tội được đặt trước Bàn thờ, Cha tân Quản Xứ đã trịnh trọng đặt tay vào bình nước phép như một lời đoan hứa sẽ hết sức làm cho Nước Chúa trị đến.


Cha Micae cũng được đưa tới toà Giải Tội. Toà Giải Tội là nơi người mục tử thể hiện dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa với con người, và qua vị mục tử ngồi tòa giải tội, con người được giao hòa với Thiên Chúa và lãnh nhận ơn phúc của Người. Cha Micae được mời gọi hãy trở nên “vị thẩm phán công minh và đồng thời là một thầy thuốc nhân lành” cho đoàn chiên của Chúa được trao phó cho mình.
Sau đó là nghi thức trao ghế chủ toạ. Cha Micae được mời ngồi vào ghế chủ tọa ở chính giữa Cung Thánh. Ghế chủ toạ thể hiện tư cách của vị mục tử coi sóc đoàn chiên được trao phó. Với vai trò chủ toạ Cộng đoàn, cha chính xứ sẽ hướng dẫn Dân Chúa trong các cử hành phụng vụ.
Rồi Ngài lại được mời tiến lên Giảng Đài, nơi đây, với sự hướng dẫn của ngài, đoàn chiên được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và những lời giảng dạy như lương thực thiêng liêng để giúp họ không ngừng dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng ngợi khen.


Phần sau cùng của nghi thức nhậm chức là trao Nhà Tạm. Cha Micae nhận chìa khoá và mở cửa Nhà Tạm nơi đặt Mình Thánh Chúa. Đó là dấu chỉ của sự thi hành Thánh ý Chúa chăm sóc, nuôi dưỡng đoàn chiên của Ngài, và đó là trách nhiệm quan trọng hàng đầu của vị mục tử. Trong nghi thức này, Cha Tổng nhấn mạnh: Thánh Thể là trung tâm đời sống của Kitô hữu, là trái tim của giáo xứ. Xin cho nguồn mạch ơn lành không ngừng tuôn đổ trên Cha và giáo xứ qua Bí tích Thánh Thể luôn được mọi người đến lãnh nhận.
Mọi người được mời quỳ để thờ lạy Thánh thể Chúa.
Trong phần Phụng vụ Lời Chúa, cha tân Chính Xứ Micae vì còn bối rối, sợ chưa diễn đạt rõ ràng Lời Chúa bằng tiếng Bahnar, nên đã mời Cha nguyên Chính Xứ Phêrô công bố Tin Mừng cho cộng đoàn Phụng vụ.
Trong bài chia sẻ, cha Tổng Đại Diện đã quảng diễn với cộng đoàn về bài Tin Mừng Lc 11,5-13 về dụ ngôn người bạn quấy rầy bạn mình để mượn bánh vào lúc đêm khuya. Cha cũng nhấn mạnh như Chúa Giêsu: “ Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
“Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho.
Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Sau bài chia sẻ, một lần nữa Cha Tân Chính Xứ lại được mời gọi Tuyên Xưng Đức tin trước mặt Cộng Đoàn Dân Chúa.


Thánh Lễ được tiếp tục với phần Dâng Lễ Vật do các em thiếu nhi thay mặt Cộng Đoàn tiến dâng.
Điểm nổi bật của Giáo Xứ Kon Bơbăn mà người ta nhận ra trong Thánh Lễ này là sự trưởng thành của Giáo Dân.Từ Vị Đại Diện Giáo Xứ, từ Chú Yao Phu, từ người tuyên đọc Lời Chúa đến Ca đoàn… ai cũng vững vàng trong vai trò của mình.
Tạ ơn Chúa, thật xứng đáng là một Giáo Xứ có một bề dày Lịch Sử!
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Phêrô, nguyên Chính xứ , đã nói lên tâm tình của mình về thời gian phục vụ tại Giáo xứ bằng tiếng Bahnar. Ngài nói lời chào và xin mọi người cầu nguyện cho Ngài và công việc mục vụ của Ngài sắp tới.
Cha Tân Chính Xứ cũng đã ngỏ lời với Cộng đoàn hiện diện.
Cha cảm ơn Đức Cha và Cha Tổng và Linh Mục Đoàn đã luôn yêu thương và tin tưởng để trao phó đoàn chiên nơi giáo xứ Kon Bơbăn cho ngài coi sóc và hướng dẫn.
Cha cũng cảm ơn cách đặc biệt quý Cha , và quý tu sĩ nam nữ đang có mặt đã đến hiệp Dâng Thánh Lễ Nhận Xứ mới với Ngài.
Cha cám ơn Cha Phêrô về những đóng góp của ngài cho giáo xứ Kon Bơbăn trong hơn năm năm qua.
Cha cũng chào tất cả anh chị em Giáo Dân và xin mọi người cộng tác để xây dựng Giáo Xứ hầu Cha có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Thay mặt cho toàn thể giáo dân giáo xứ Kon Bơbăn, vị đại diện giáo xứ đã dâng những lời tri ân chân thành lên Cha Tổng Đại Diện, Cha Hạt Trưởng và quí Cha cùng quý khách đang hiện diện.


Cách đặc biệt với những lời lẽ đầy cảm xúc và chân thành, vị đại diện đã nói lên tâm tình của đoàn chiên trong cả mười bốn làng dâng lên cha Nguyên Chính Xứ Phêrô.
Cộng đoàn giáo xứ cũng trân trọng kính chào Cha Tân Quản Xứ , bày tỏ niềm vui được đón Cha về để coi sóc và hướng dẫn giáo xứ. Vị đại diện cũng thay măỵ mọi người đoan hứa sẽ hết sức cộng tác với Cha để xây dựng Giáo xứ .
Thánh Lễ kết thúc, mọi người cùng chia sẻ niềm vui với một ngàn ổ bánh mì do Cha Tổng đã chu đáo chuẩn bị.
Phần Cha nguyên Chính Xứ cũng đã hết lòng cùng với Giáo Dân nấu dọn một bữa “ Cơm Canh Cua Cà Cá…” để mời quý Cha và quý khách từ xa đến với niềm vui và hy vọng trên đường đèo từ rừng sâu trở về, không ai bị đói lả.
Ngày xưa Chúa Giêsu cũng đã làm như thế.
Xin cảm ơn Cha Tổng và Cha Phêrô.
Chúc Cha Tân Quản Xứ được tràn đầy Ơn Chúa, để luôn hăng say và thu gặt được những mùa phong nhiều trong cánh đồng mới!

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kon Tum
Kontum, ngày 09/10/2014
Ghi nhanh

%d bloggers like this: