Archive

Archive for December, 2014

Đạo Hiếu – Tôn Kính Tổ Tiên nơi một số người dân tộc Tây Nguyên

31/12/2014 Leave a comment

ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN NƠI  NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN.

TÔN KÍNH TỔ TIÊN  đối với dân tộc nào cũng có. Người dân tộc Tây nguyên cũng có phong tục “TÔN CÚNG TỔ TIÊN”, ở đây chúng tôi muốn đề cập đến  “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” CỦA MỘT SỐ DÂN TỘC TẠI GIÁO PHẬN KONTUM. Nó nằm trong việc cụ thể hóa của nhân sinh quan và vũ trụ quan của người dân tộc. Nó được thể hiện ra ngoài một trạng thái tâm lý và tư tưởng chung, nên trong đó không khỏi có những chỗ liên quan tới tín ngưỡng, tức là đến quan niệm và cách xử trí đối với Đấng họ cho là Thần thiêng. Nếu quan niệm về Đấng Thần thiêng không có gì vướng bó, kìm hãm, thì phong tục sẽ không phản chiếu một cái gì có thể ngăn cản con người ngưỡng mộ đến Đấng Chí Tôn. Nhưng nếu quan niệm đó thiển cận, khấp khểnh, thì trong phong tục sẽ có những chỗ chằng chịt, vướng mắc, ứ chế, không cho tâm chí con người hướng thượng đến Đấng Chí Tôn một cách tự nhiên và tột cùng.

Nhưng phong tục không phải bất di bất dịch. Nó một phần tùy thuộc ở điều kiện địa lý, nhưng nó còn tùy thuộc nhiều ở hoàn cảnh xã hội, ở trình độ văn hóa. Nói cách khác, phong tục có thể thay đổi tùy sự tiến bộ của mỗi dân tộc đạt được.

Người dân tộc Tây nguyên nói chung cảm nghiệm được một ÔNG TRỜI”, “THẦN CAO CẢ, được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau tùy mỗi dân tộc, như BĂ YANG, DNU, ƠI ADEI, XEANG BOK. Hình ảnh “ÔNG TRỜI”, “THẦN CAO CẢ” này bị tắc nghẽn, và bị phủ lấp do những phong tục cúng bái các yang theo các nhu cầu trước mắt họ, nên họ chưa đạt đến Đấng Chí Tôn một cách tự nhiên và tột cùng. .

  Chúa Giê-su trả lời, khi có những người chất vấn Người:

Ông tự coi mình là ai?. Đức Giê-su đáp: “Nếu tôi tôn vinh chính mình, vinh quang của tôi chẳng là gì cả. Đấng tôn vinh tôi chính là Cha tôi, Đấng mà các ông gọi là Thiên Chúa của các ông. Các ông không biết Người; còn tôi, tôi biết Người (…)” (Ga. 8, 54-55a). Nên công việc truyền giáo tiếp nối sứ mạng Chúa Giê-su: chính là kéo sự chú ý của họ vào Đấng-Tối-Cao, là Đấng-Tạo-Thành, và chân nhận Người là CHA của hết mọi người. “Còn tôi, tôi biết Người”: công việc truyền giáo giúp cho người dân tộc nhờ qui hướng về cội nguồn chung là CHA, nên họ ngày càng ý thức hơn mọi người là anh em liên kết trong hành vi nhân linh với ĐỨC KITÔ, ĐẤNG PHỤC SINH. Nhờ ánh sáng đó, việc thực hành ĐẠO HIẾU  còn vượt ra ngoài gia tộc, có giá trị vĩnh hằng, tin vào cuộc sống mai sau trong thế giới “Trời Mới Đất Mới”.

Ban mục vụ Truyền thông xin giới thiệu một bài nghiên cứ về “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” theo tập tục người Tây Nguyên và đâu là cách thức được các Vị Thừa sai đã giúp cho họ nhận thức và sống như thế nào đúng nghĩa “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN”. Mặt khác, trong thời đại chạy theo cá nhân chủ nghĩa, thụ hưởng …. dần dần đánh mất giá trị tâm linh và đạọ đức gia đình xuống cấp, thử hỏi đâu là những đường hướng cần thiết để Giáo hội địa phương giúp cho giới thanh thiếu niên dân tộc sống “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” vốn sẵn có trong tâm thức chân chất của cha ông họ.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin kính giới thiệu bài nghiên cứu của linh mục GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN về

 “ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN” CỦA NGƯỜI DÂN TỘC TÂY NGUYÊN” sau đây.

 

GPKONTUM (31/12/2014) KONTUM

 

XIN KÍNH MỜI

.

XIN CLICH VÀO

ĐẠO HIẾU – TÔN KÍNH TỔ TIÊN

Thánh Maria Mẹ Thiên Chúa (01/01/2015)

31/12/2014 Leave a comment

NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH
Lễ Mẹ Thiên Chúa

Ngày đầu năm mới và cũng là ngày Quốc Tế Hòa Bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngài là Hoàng Tử Bình An, là hòa bình đích thực của nhân loại.
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con của Ngài sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Đức Maria đã được nâng lên địa vị là Mẹ Thiên Chúa và Giáo Hội muốn đặt lễ hôm nay lên hàng đầu của năm tháng ngày giờ.

XIN XEM TIẾP…

Chương Trình Diễn Nguyện Tại GX. Đức An, Hạt Plei-ku – GP Kontum

31/12/2014 Leave a comment

Chương Trình Diễn Nguyện tại GX. Đức An, Hạt Pleiku – GP Kontum.

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin chân thành cảm ơn Cha Chính xứ Đức An – Hạt PleiKu đã gửi cho Ban mục vụ Truyền thông đoạn VIDEO về ĐÊM DIỄN NGUYỆN CANH THỨC GIÁNG SINH 2014.

 NĂM MỚI sắp tới (01/01/2015),

CHÚNG TÔI XIN CHÚC CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO XỨ ĐỨC AN

ĐƯỢC AN BÌNH VÀ ĐẦY TRÀN HỒNG ÂN THIÊN CHÚA .

Ban mục vụ Truyền thông xin gởi đến quí Gia đình Giáo phận

TÂM TÌNH, LỜI NGUYỆN CẦU

của Giáo xứ Đức An qua Đoạn VIDEO CLIP sau đây.

GPKONTUM (31/12/2014) KONTUM

.

XIN KÍNH MỜI

.

 

 

Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của cha Giuse Đoàn Đức Thiệp

31/12/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Tuyền thông Giáo phận xin kính chuyển THIỆP MỜI tham dự Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của Cha GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP vào ngày 06/01/2015 tại Nhà Thờ Giáo Xứ An-Khê, 198  Quang Trung, Thị Xã An Khê-Tỉnh Gialai.

GPKONTUM (31/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH BÁO
 

Qui Chế Ban Chức Việc Giáo Xứ – Gp. Kontum

30/12/2014 Leave a comment

Trong Năm “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ, BUÔN LÀNG” (2015) có nhiều vấn đề cần phải làm. Trong lần tĩnh tâm tháng 12/2014 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận đã lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng và những đề xuất cần phải làm trong năm “Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ Buôn làng” sao cho có hiệu quả tốt. Trong số đó, các linh mục đồng tình cần xem xét lại nhân sự, đường lối của Ban Chức Việc, cũng như các đoàn thể, các giới trong giáo xứ, giáo họ. 

Ban mục vụ Truyền thông thấy nổi cộm nhất là  

CẦN CÓ MỘT  “QUI CHẾ BAN CHỨC VIỆC GIÁO XỨ CỦA GIÁO PHẬN”.

Giáo phận chưa có Qui Chế chính thức, nhưng Đức Giám mục cho biết, trong khi chờ đợi một Qui Chế Ban Chức Việc Giáo xứ của Giáo phận, quí cha có thể dựa vào qui chế tạm thời để ứng dụng tốt cho Giáo xứ mình. Đức Cha cũng có nhắc đến Qui Chế Ban Chức Việc được chúng tôi cho đăng lên Trang Truyền Thông của Giáo phận sau đây. Thật ra, Qui chế này đã soạn thảo từ năm 2000, có trình lên Giám mục Giáo phận và có phổ biến một vài lần trong dịp tĩnh tâm của Ban Chức Việc. Anh em Ban chức việc cũng nhiều lần trình lên Đức Giám mục nguyện vọng này.

Trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ, Đức Giám mục cũng như linh mục đoàn muốn đáp ứng nguyện vọng của Ban Chức Việc, để linh mục chính xứ nói lên rằng “GIÁO XỨ CỦA CHÚNG TÔI”, chứ không phải “của tôi” (một linh mục đơn lẻ nào) mà CỦA CHÚNG TÔI, CỦA MỌI THÀNH PHẦN DÂN THIÊN CHÚA TRONG GIÁO XỨ.

Có những câu hỏi được đặt ra để suy nghĩ:

Linh mục có học vị cần cho giáo xứ không? – Thưa cần, nhưng chưa đủ. Ngài có học vị, xin mở trường dậy chúng tôi kiến thức. Ngài đạo đức, rất tốt, và xin cầu nguyện cho chúng tôi. Giáo xứ cần linh mục HIỆN THÂN ĐỨC KITÔ VỊ MỤC TỬ- PASTOR.

 XIN CHA XỨ TRỞ NÊN, HIỆN THÂN ĐỨC KITÔ VỊ MỤC TỬ-

“PASTOR CHRISTI” ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON

ĐỂ ĐI THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI.

Sau đây là bản QUI CHẾ BAN CHỨC VIỆC GIÁO XỨ – KONTUM (Tạm thời)

GPKONTUM (30/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

QUI CHẾ BAN CHỨC VIỆC

MỞ ĐẦU
Điểm son trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam là sự đóng góp tích cực và năng động của giáo dân với hàng Giáo phẩm từ đầu cho đến ngày nay để loan báo Tin Mừng và xây dựng cộng đoàn sống trong lòng tin, trên nền tảng Đức Ái thích hợp với hoàn cảnh và văn hóa đặc thù của nước ta.

Thật vậy, các vị truyền giáo đầu tiên nghiên cứu tình hình tổ chức xã hội cũng như các phong tục tập quán, đã qui tụ các tín hữu ưu tú trong ba thành phần ttích cực cho công tác mục vụ là: Thầy giảng lưu động, thầy giảng tại chỗ, và thầy giảng chuyên biệt. Thầy giảng tại chỗ là tiền thân của ban chức việc, dù danh xưng có khác đi theo dòng thời gian: như Chức Dịch (Gp Qui Nhơn, Kon Tum), Hội Đồng Giáo Xứ (vào các thập niên 60- 70 của thế kỷ trước), Bàn Hành Giáo (các giáo phận phía bắc) – vẫn giữ vai trò là tổ chức tông đồ giáo dân từ xưa đến nay.

XIN XEM TIẾP…

Sơ Lược Lịch Sử Giáo Phận Kontum

29/12/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền Thông Giáo phận xin gởi đến gia đình Giáo phận 

“Sơ Lược Lịch Sử Giáo Phận Kontum”. 

GPKONTUM (29/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

SƠ LƯỢC LỊCH SỬ GIÁO PHẬN KONTUM

.
Ngày 19.11.1839, Đức Cha Stêphanô Cuénot Thể đã viết cho
Ban Tư Vấn Thánh Bộ Đức Tin:
“Một trong những nguyện vọng tha thiết nhất của tôi là mở một con đường cho Tin Mừng đến tận Sông Cả ở Lào, và mặc dù đã thất bại 20 lần, mới đây tôi đã thử một lần nữa. Vô phúc thay ! Lần nầy cũng không hơn gì những lần trước”.

Tiền bán thế kỷ XIX, địa phận Đàng Trong bị bắt đạo gay gắt. Nhiều lần Đức Cha Thể (Cuênot) quản nhiệm địa phận Đàng Trong cho người tìm đường lên miền núi phía tây xứ Annam như ông Cả Ninh (1839) theo ngã Cam Lộ, Ông Cả Quới theo ngã Phú Yên thực hiện ước vọng tha thiết nhất của Ngài là Truyền giáo vùng đất dân tộc Tây Nguyên, nhưng công việc không thành.
Công Đồng Gò Thị (1841) vạch ra chương trình mục vụ trong toàn địa phận Đàng Trong và đem Tin Mừng lên miền các Dân tộc cư trú giữa biên giới nước Annam và sông Mê Kông. Vào năm 1842, đời Thiệu Trị, Đức Cha phái hai linh mục Miche và Duclos thuộc Hội Thừa sai Paris vượt ranh giới tỉnh Phú Yên để tìm đường lên Cao Nguyên truyền giáo. Việc bại lộ, các cha bị nhóm lái buôn bắt, nộp cho Triều đình Huế.

XIN XEM TIẾP…

Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk huyện Đăk Glei

28/12/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí gia đình Giáo phận

SINH HOẠT CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TẠI VÙNG CỰC BẮC GIÁO PHẬN – HUYỆN ĐĂK GLEI VÀ TUMƠRÔNG TRONG NGÀY ĐẠI LỄ GIÁNG SINH  NĂM 2014.

ĐỨC GIÁM MỤC VÀO PHÚT CHÓT ĐÃ ĐỔI LỊCH TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM DÂNG THÁNH LỄ, CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN ĐÔNG NGƯỜI TÍN HỮU TẠI CÁC ĐỊA SỞ NÀY.

CHÚNG TÔI XIN GHI LẠI CÁC BÀI GIẢNG , NHỮNG HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA, QUA ĐÓ ANH CHỊ EM BIẾT, CẢM THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU NGƯỜI DÂN TỘC VÙNG CỰC BẮC GIÁO PHẬN ĐANG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN VÌ NIỀM TIN TÔN GIÁO .

GPKONTUM (27/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk – huyện Đăk Glei

&  Đăk Tơ Kan – huyện Tumơrông

.

NỘI DUNG GẶP GỠ  TRƯỚC THÁNH LỄ

GIỮA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VỚI BÀ CHỦ TỊCH HUYỆN ĐĂK GLEI

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ  GIÁNG SINH

TẠI GIÁO XỨ ĐĂK JÂK (24/12/2014)

.

.

BÀI HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO ANH EM TÍN HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ GIÁNG SINH
TẠI GIÁO XỨ ĐĂK TUK (24/12/2014)

.

.

BÀI HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO ANH EM TÍN HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ GIÁNG SINH
TẠI ĐĂK TƠ KAN (25/12/2014)

.