Archive

Archive for 07/12/2014

Địa Sở Thanh Bình Và Địa Sở Đức Hưng Thanh An

07/12/2014 Leave a comment

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum, nhân dịp Địa sở Thanh Bình đặt viên đá đầu tiên xây dựng Ngôi Thánh Đường (vào ngày 09/12/2014), chúng tôi xin sơ lược tiểu sử

“Vùng Truyền Giáo Tây-Tây Nam Thành Phố Pleiku” trong đó ghi đậm dấu ấn hình thành

Địa sở THANH BÌNH và Địa sở ĐỨC HƯNG THANH AN.

 

GPKONTUM (07/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

XIN CLICK VÀO

.

Địa sở THANH BÌNH và Địa sở ĐỨC HƯNG THANH AN

Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng

07/12/2014 Leave a comment

Dấu Chỉ Niềm Hy Vọng

Lễ Mẹ Vô Nhiễm

  

Hôm nay toàn thể Giáo Hội tôn vinh Mẹ Maria được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Đấng Cứu Thế, được gìn giữ khỏi tội nguyên tổ. Đặc Ân “Vô Nhiễm Nguyên Tội” là bằng chứng về sức mạnh của Ân Sủng trên tội lỗi và sự chết. Phụng vụ đang ở giữa chặng đường Mùa Vọng. Thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Thiên Chúa đến trần gian. Giữa “màu tím đợi chờ và hy vọng” chợt bừng lên “màu trắng tinh tuyền” của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Ý nghĩa phụng vụ gắn liền với thời điểm quan trọng của lịch sử cứu rỗi. Cánh cửa thiêng liêng mở ra cho Dân Chúa bước tới cử hành mầu nhiệm Nhập Thể.

XIN XEM TIẾP…