Archive

Archive for 10/12/2014

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04/12-10/12/2014

10/12/2014 Leave a comment

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 04/12-10/12/2014

* Đức Thánh Cha: Hãy có một con tim khiêm tốn để biết Chúa, và hãy quỳ gối để suy tư thần học
* Lãng quên Thiên Chúa đẩy đưa con người tới bạo lực
* Sự thánh thiện ẩn tàng nơi những vị thánh của đời thường.

NGUỒN : VietCatholic Youtube

GPKONTUM (10/12/2014) KONTUM

Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

10/12/2014 Leave a comment

Hồ Sơ Xin Phong Chân Phước Cho Cha Trương Bửu Diệp: Không Có Gì Ngăn Trở

WHĐ (08.12.2014) –  Hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã được Đức cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục giáo phận Cần Thơ, chính thức cho xúc tiến từ năm 2011

Ngày 03-09-2013, Đức cha Stêphanô đã gửi thư cho Bộ Phong Thánh liên quan đến hồ sơ này; đến ngày 31-10-2014, Bộ Phong Thánh đã có thư trả lời chính thức và thông báo cho Đức cha Stêphanô rằng không có gì ngăn trở trong việc xúc tiến hồ sơ xin phong Chân phước cho Cha Trương Bửu Diệp.

Sau đây là nội dung Thư của Bộ Phong Thánh bằng tiếng Latinh
và bản dịch tiếng Việt của trang web Hội đồng Giám mục.

XIN XEM TIẾP…