Archive

Archive for 24/12/2014

Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 18/12-24/12/2014: Câu chuyện Ba Vị Đạo Sĩ

24/12/2014 Leave a comment

Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày với quý vị và anh chị em những đề tài sau đây trong các bài giảng của Đức Thánh Cha:
• Giáo hội là người mẹ chứ không phải con buôn
• Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong lịch sử và thay đổi lịch sử
• Gia đình là ơn lớn lao Thiên Chúa ban cho thế giới
• Bên cạnh đó là câu chuyện Ba Vị Đạo Sĩ.
Chương trình sẽ được kết thúc với bài thánh ca “Chuyện tình Emmanuel” do ca sĩ Như Ý trình bày.

GPKONTUM (24/12/2014) KONTUM