Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Video > Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk huyện Đăk Glei

Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk huyện Đăk Glei

28/12/2014

Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum xin gởi đến quí gia đình Giáo phận

SINH HOẠT CỦA ĐỨC GIÁM MỤC TẠI VÙNG CỰC BẮC GIÁO PHẬN – HUYỆN ĐĂK GLEI VÀ TUMƠRÔNG TRONG NGÀY ĐẠI LỄ GIÁNG SINH  NĂM 2014.

ĐỨC GIÁM MỤC VÀO PHÚT CHÓT ĐÃ ĐỔI LỊCH TRÌNH VÀ ĐỊA ĐIỂM DÂNG THÁNH LỄ, CHỈ VÌ LỢI ÍCH CỦA CÁC CỘNG ĐOÀN ĐÔNG NGƯỜI TÍN HỮU TẠI CÁC ĐỊA SỞ NÀY.

CHÚNG TÔI XIN GHI LẠI CÁC BÀI GIẢNG , NHỮNG HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CỦA ĐỨC CHA, QUA ĐÓ ANH CHỊ EM BIẾT, CẢM THÔNG VÀ CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU NGƯỜI DÂN TỘC VÙNG CỰC BẮC GIÁO PHẬN ĐANG GẶP NHIỀU KHÓ KHĂN VÌ NIỀM TIN TÔN GIÁO .

GPKONTUM (27/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

.

Mừng Lễ Giáng Sinh Tại Giáo Xứ Đăk Jâk – Đăk Tuk – huyện Đăk Glei

&  Đăk Tơ Kan – huyện Tumơrông

.

NỘI DUNG GẶP GỠ  TRƯỚC THÁNH LỄ

GIỮA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VỚI BÀ CHỦ TỊCH HUYỆN ĐĂK GLEI

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ  GIÁNG SINH

TẠI GIÁO XỨ ĐĂK JÂK (24/12/2014)

.

.

BÀI HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO ANH EM TÍN HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ GIÁNG SINH
TẠI GIÁO XỨ ĐĂK TUK (24/12/2014)

.

.

BÀI HƯỚNG DẪN MỤC VỤ CHO ANH EM TÍN HỮU LOAN BÁO TIN MỪNG

.

.

BÀI GIẢNG CỦA ĐỨC CHA TRONG THÁNH LỄ GIÁNG SINH
TẠI ĐĂK TƠ KAN (25/12/2014)

.

%d bloggers like this: