Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của cha Giuse Đoàn Đức Thiệp

Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của cha Giuse Đoàn Đức Thiệp

31/12/2014

Ban mục vụ Tuyền thông Giáo phận xin kính chuyển THIỆP MỜI tham dự Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của Cha GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP vào ngày 06/01/2015 tại Nhà Thờ Giáo Xứ An-Khê, 198  Quang Trung, Thị Xã An Khê-Tỉnh Gialai.

GPKONTUM (31/12/2014) KONTUM

XIN KÍNH BÁO
 

%d bloggers like this: