Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Hãy Đến Mà Xem

Hãy Đến Mà Xem

15/01/2015

CN TN 2B.  Ngày 18. 1. 2015

1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga, 1,35-42

HÃY ĐếN MÀ XEM

Bài suy niệm

Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe” (x. Bài Đọc 1. 1Sm 3, 3b-10.19).  Mở đầu phụng vụ hôm nay thiếu niên Samuen dưới sự hướng dẫn của tư tế Êli, mới biết thưa với Chúa những lời đơn sơ như trên.  Samuen là con cầu tự của bà Anna, bà sinh con trong tuổi già nhờ lời cầu nguyện khẩn thiết và kiên trì ; và để nhớ ơn Đức Chúa, bà đã dâng con vào đền thờ ở với tư tế Êli phụng thờ Thiên Chúa.  Nhờ sự giúp đỡ của vị tư tế già nua, Samuen nhận ra tiếng Chúa gọi và nhận ra hướng đi đời mình.  Qua những hòan cảnh sống, có khi là khủng hỏang, có khi là thuận lợi trong những cuộc gặp gỡ và đối thọai với tha nhân, Thiên Chúa tiếp tục kêu gọi con người.  Thiên Chúa hành động và thôi thúc con người tìm đến với Người và ở lại với Người.  Qua con người, Thiên Chúa nói với con người.  Con người cần tha nhân giúp đỡ dẫn dắt để nhận ra thánh ý Thiên Chúa.

 Đức tin thường đến từ tai nghe, rồi nẩy sinh sự ưng thuận trong lòng, tiếp đến con người chấp nhận bước theo Chúa Kitô và ở lại với Người.   Tin là gặp gỡ chính con người Đức Giêsu, Đấng vô hình, thật vậy, trong câu chuyện giếng nước Xy-kha, “những kẻ tin bảo người phụ nữ: ‘Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin.  Quả thật, chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Người thật là Đấng cứu độ trần gian’” (Ga 4, 42).  Và đó là mô mẫu hành trình đức tin của một số đông trong chúng ta, Thiên Chúa dùng tha nhân để biến một ai đó thành bạn hữu của Người và trao cho họ trách nhiệm xây dựng thế giới, chuẩn bị cho Nước  Chúa.  Khi Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, thì Trời mở ra và Thánh Thần ngự xuống trên Đức Giêsu và giới thiệu về Người, rõ ràng có sự hiện diện làm chứng của Ba Ngôi Thiên Chúa; khởi từ đó, có sự tiếp nối giới thiệu và làm chứng về Người, người này giới thiệu cho người kia, khởi đầu cho việc truyền giáo.  Công đồng Vaticanô II khẳng định bản chất của Giáo hội là truyền giáo và đó cũng là bản chất của người Kitô hữu.

 Cụ thể trong Bài Tin Mừng  hôm nay (Ga1,35-42), qua trung gian của Gioan Tẩy Giả, hai môn đệ đã bước đi theo Chúa Giêsu.  “Hai môn đệ nghe ông Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, liền đi theo Chúa Giêsu… Họ đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy”.  Và đến phiên mình, hai môn đệ đầu tiên này đã giới thiệu Chúa Giêsu cho anh em mình.  Như thế đã có bốn môn đệ đầu tiên bước theo Chúa Giêsu : Anrê và Phêrô, Giacôbê và Gioan, hai cặp anh em.  Ông Anrê đã giới thiệu em mình là Phêrô với Chúa Giêsu.  “Chúng tôi gặp Đấng Mêsia…  Rồi ông dẫn em mình đến gặp Chúa Giêsu”.   

 Và cứ như vậy thế hệ này truyền giáo cho thế hệ kia, con người nối đuôi nhau bước theo Chúa Giêsu Kitô, đã có hơn một tỷ người tin vào con Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh tội trần gian.  ‘Giờ phút’ thân thương đó, mang tính quyết định đối với các môn đệ, thánh Gioan nhớ rất rõ và ghi lại trong Tin Mừng: “Lúc đó vào khỏang giờ thứ tư ban chiều” (Tức giờ thứ mười theo giờ Do thái).  Giáo Hội đã phát sinh và lớn lên như thế đó, và đức tin đánh động tâm hồn bằng tai nghe.  Có thể hiểu được rằng, ngay từ đầu phương pháp khẩu truyền đã được Giáo Hội thực hành trong rao giảng.  Con người của thế hệ chúng ta đang truy tìm con đường cứu độ, sự giải thóat trong nhiều lãnh vực, kinh tế, chính trị, văn hóa, tôn giáo, và Giáo Hội bắt chước Thầy chí thánh của mình trả lời cho họ: “Các anh tìm gìHãy đến mà xem”.  Xem Giáo Hội sinh họat để biết Đấng thành lập Giáo Hội là Đấng thánh của Thiên Chúa.

 Đức Giêsu đã không mở trường học đóng khung mình vào bốn bước tường để rao giảng Tin Mừng nhưng Người hành trình ngược xuôi, đi gặp con người trong sinh họat cuộc sống.  Phải chăng đây cũng là mô mẫu cho người giáo dân hôm  nay, trên vạn nẽo đường, đưa Tin Mừng đến cho tha nhân qua hành trình trần gian và qua gặp gỡ đa dạng với anh em lương dân.  Phụng vụ hôm nay cho chúng ta hiểu rằng lời kêu gọi của Thiên Chúa đi theo con đường giao thiệp giữa nhân lọai với nhau trong tình bằng hữu, trong thân thiết gia đình, trong nghề nghiệp, trong chung sống, vì chứng nhân đức tin chỉ có thể được thực hiện trong tiếp cận với tha nhân.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết lợi dụng mọi cơ hội gặp gỡ để giới thiệu cho anh chị em con về Thiên Chúa tình yêu, theo gương của tư tế Êli  và thánh Gioan Tẩy Giả. Amen

Lm. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP KONTUM

GPKONTUM (15/01/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: