Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Thư Mời của Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị nhân dịp Ngân Khánh Linh Mục.

Thư Mời của Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị nhân dịp Ngân Khánh Linh Mục.

07/04/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha Thư Mời

của Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị nhân dịp Ngân Khánh Linh Mục.

 

Thánh lễ Tạ Ơn

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa

Nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục

Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ

7/4/1990 – 7/4/2015

Kính báo tin để xin lời cầu nguyện

Và kính mời :  Cha

Đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn

Sẽ do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh chủ tế

Vào lúc 5g15 ngày thứ Năm 9/4/2015

Trong tuần Bát Nhật Phục Sinh

Tại nhà thờ Phương Nghĩa, GP Kontum

03 Lý Tự Trọng, TP Kontum

Sau Thánh Lễ, xin mời cùng chung vui bữa điểm tâm nhẹ

Tại nhà Sinh Hoạt giáo xứ

Lời cầu nguyện thay cho quà mừng.

Trân trọng

Lm Aloisiô NGUYỄN HÙNG VỊ

GPKONTUM (07/04/2015) KONTUM

 

Advertisements
%d bloggers like this: