Home > Giáo Phận KonTum, Thư Mục Vụ Giám Mục, TinTức, Văn Thư-Thông Báo > Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Về Việc Đóng Góp Xây Dựng TTHH Lavang

Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận Về Việc Đóng Góp Xây Dựng TTHH Lavang

18/04/2015

Kontum, ngày 17.4.2015
Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận Thư Mục Vụ của Đức Giám Mục Giáo Phận về việc đóng góp xây dựng TTHH Lavang.

VPTGM
Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (18/04/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

Thư Mục Vụ Của Đức Giám Mục Giáo Phận V/v Đóng Góp Xây Dựng TTHH Lavang

Advertisements
%d bloggers like this: