Home > Tài Liệu Nghiên Cứu, TàiLiệu > Lược Sử Địa Sở Pơlei Tơwer – Giáo Phận Kontum

Lược Sử Địa Sở Pơlei Tơwer – Giáo Phận Kontum

22/04/2015

Ban mục vụ Giáo phận xin giới thiệu “Lược Sử Địa sở Pơlei Tơwer-Giáo Phận Kontum” của linh mục Phaolô Phạm Đức Vượng đã dày công nghiên cứu. Linh mục mới về đảm trách họ đạo Pơlei Tơwer vài năm với bao bận bịu mục vụ, thiếu thốn vật chất, thời gian, tài liệu và bị hạn chế nhiều mặt khác nữa. Nhưng vì mến họ đạo, một họ đạo có bề dày lịch sử, và là ĐIỂM TỰA rất quan trọng trên trục đường di chuyển giữa các Trung Tâm Truyền Giáo Tây Nguyên với Miền Xuôi suốt  60 năm (từ năm 1870 đến năm 1930). Trục lộ này vẫn còn hữu ích trong công cuộc giao thương hôm nay.

Bài nghiên cứu này vẫn còn bị hạn chế nhiều mặt. Chúng tôi xin chân thành đón nhận ý kiến xây dựng của quí vị để làm sáng tỏ tầm quan trọng của Địa sở Pơlei Tơwer xuyên suốt theo dòng lịch sử gần 150 năm (1866 – 2015).

Xin chân thành cảm ơn.

GPKONTUM (22/04/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

Lược Sử Địa sở Pơlei Tơwer-Giáo Phận Kontum

 

Advertisements
%d bloggers like this: