Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm tháng 5.2015 (cấp Giáo Phận)

Tĩnh tâm tháng 5.2015 (cấp Giáo Phận)

22/04/2015

VPTGM

Kontum, ngày 21.4.2015

Kính thưa Quý Cha và Quý Thầy,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha và Quý Thầy Phó Tế trong Giáo Phận về việc tĩnh tâm tháng 5.2015 (cấp Giáo Phận)

* Địa điểm: Nhà Thờ Thăng Thiên, Pleiku

* Thời gian: Từ 9giờ00 đến 15g00 Thứ Hai, ngày 27.4.2015

                    Kính xin Quý Cha và Quý Thầy tham dự đông đủ.

Văn Phòng xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa.

 

Advertisements
%d bloggers like this: