Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm Linh mục Miền Gia-lai tháng 5.2015

Tĩnh tâm Linh mục Miền Gia-lai tháng 5.2015

04/05/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha Miền Gialai thông báo tĩnh tâm linh mục tháng 5.2015 của Cha Tổng Đại Diện.

 

THÔNG BÁO TĨNH TÂM LINH MỤC

I/ Thời gian: Từ 08 giờ 00 đến 12 giờ 00, Thứ Tư ngày 06.5.2015.

II/ Địa điểm: Nhà thờ Thăng Thiên, 02 Quang Trung, Tp Pleiku, Tỉnh Gia Lai.

III/ Thành phần tham dự: Các linh mục trong 7 Giáo Hạt thuộc Miền Gia Lai.

IV/ Nội dung:

  1. Bàn về vấn đề góp phần xây dựng đền thờ Đức Mẹ La Vang, theo lời kêu gọi của Đức Giám Mục Giáo Phận Kontum.
  2. Ngày Người Cha Công Giáo (07.5.2015)  của Miền Gia Lai, tại Nhà Thờ Đức An.
  3. Nhân dịp tháng Đức Mẹ, các Linh mục cổ võ lòng yêu mến Đức Mẹ nơi giáo dân của mình.
  4. Xem lại vấn đề dạy và học Giáo Lý trong các xứ đạo.
  5. Các xứ đạo, nhất là các xứ đạo trong thành phố, thị xã, thị trấn; quan tâm và tổ chức Sinh Hoạt Hè cho các em học sinh trong giáo xứ mình trong những ngày Hè.
  6. Linh tinh:

a/ Tiếp sức Mùa Thi trong đợt thi Đại Học sắp tới tại Tp Pleiku.

b/Đi lễ trễ – ở ngoài nhà thờ  nghe điện thoại.

c/……..

 

Lm Phêrô Nguyễn Vân Đông 

Tổng Đại Diện

GPKONTUM (04/05/2015) KONTUM

 

%d bloggers like this: