Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Văn Phòng TGM xin nhắc lại lịch các Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục

Văn Phòng TGM xin nhắc lại lịch các Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục

15/06/2015

Kontum, ngày 15.6.2015

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Văn Phòng TGM xin nhắc lại lịch các Thánh Lễ Phong Chức Linh Mục:

* Lần I: Nhà thờ Thánh Tâm

– Địa chỉ     :  542 Hùng Vương, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku.

– Thời gian :   06g00 Thứ Năm, ngày 18.06.2015.

* Lần II: Nhà thờ An Khê

– Địa chỉ     :  198 Quang Trung, thị xã An Khê, tỉnh Gialai

– Thời gian :   06g00 Thứ Sáu, ngày 19.06.2015.

* Lần III: Nhà thờ Đức Hưng

– Địa chỉ     :  Xã Thăng Hưng, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai

– Thời gian :  09g30 Chúa Nhật, ngày 28.06.2015.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (15/06/2015) KONTUM

%d bloggers like this: