Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Chuyển thông báo của Cha TĐD về Caritas của 7 giáo hạt Miền Pleiku.

Chuyển thông báo của Cha TĐD về Caritas của 7 giáo hạt Miền Pleiku.

20/06/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo của Cha TĐD về Caritas của 7 giáo hạt Miền Pleiku.

GIÁO PHẬN KONTUM

CARITAS KONTUM

                  Kính gởi:

  • Quý Cha sở trong 7 Giáo Hạt thuộc Miền Gia Lai.
  • Quý Bề trên các Dòng Tu trong Miền Gia Lai.
  • Ban Caritas Giáo Xứ, Buôn Làng trong Miền Gia Lai.

Trong thời gian tới, tôi –  linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông, Giám Đốc Caritas Kontum, Chánh Xứ Thăng Thiên sẽ thuyên chuyển về Tòa Giám Mục Kontum. Nay tôi kính mời:

  • Đại diện các Dòng Tu trong Miền Gia Lai.
  • Đại diện các Ban Caritas Giáo Xứ, Buôn Làng trong Miền Gia Lai.

 Ngày Thứ Năm 25.6.2015, về tại Nhà thờ Thăng Thiên Pleiku để gặp gỡ, trao đổi về một số công việc của Caritas ở 7 Giáo Hạt thuộc Miền Gia Lai trong thời gian sắp tới.

Nội dung cuộc họp sẽ tổng kết và gởi về các Cha sở,  Ban Caritas Giáo Xứ, Buôn Làng và các Dòng tu trong 7 Giáo Hạt thuộc Miền Gia Lai.

Kính mong quý vị thu xếp thời gian để buổi gặp gỡ được tốt đẹp.

Trong Chúa Kitô

Pleiku, ngày 17 tháng 6 năm 2015

      Giám Đốc Caritas Kontum

  Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

GPKONTUM (20/06/2015)  KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: