Home > Giáo Phận KonTum, Tài Liệu Nghiên Cứu, TinTức > Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục – Giáo Phận Kon Tum – Tháng 06/2015

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục – Giáo Phận Kon Tum – Tháng 06/2015

25/06/2015

Đức Giám Mục Giáo Phận Kon Tum đã quyết định truyền chức Linh Mục cho các Thầy Phó Tế thành ba lần:

* Lần thứ nhất được cử hành tại Nhà Thờ Thánh Tâm thuộc Thành Phố Pleiku, vào lúc 06 giờ00 ngày thứ năm 18 . 06 . 2015.
 
* Lần thứ hai cử hành tại Nhà Thờ An Khê thuộc Thị Xã An Khê, Tỉnh Gia Lai, vào lúc 06 giờ00 ngày thứ sáu 19. 06 . 2015.
 
* Lần thứ ba sẽ cử hành tại Nhà Thờ Đức Hưng – Huyện Chư Prông – Tỉnh Gia Lai, vào lúc 09 giờ30 phút ngày Chúa Nhật 28 . 06 . 2015 .

Việc phong chức linh mục tại những địa phương khác nhau như vậy nhằm nói lên ý nghĩa và hoa trái của Gia Đình Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục trong Giáo phận.

Thật vậy, Gia Đình Bảo Trợ Ơn Gọi Linh Mục chính là tạo môi trường gia đình thành một Giáo Hội tại gia, biết cầu nguyện, biết hy sinh, phục vụ cho người nghèo, nghèo về tiền của vật chất, và nghèo về học vấn, mà nhất là nghèo Lời Chúa, hụt hẫng tình người trong thế giới vô thần, thụ hưởng và cá nhân hôm nay. Các gia đình thấm nhập lý tưởng đó đóng góp nhân sự cho Ơn Gọi Linh Mục, và tạo nên một giáo xứ gương mẫu, nhiệt thành loan báo Tin Mừng cho mọi người, đặc biệt cho các dân tộc thiểu số, trong Giáo phận và những nơi khác.

Ban mục vụ Truyền thông xin hân hạnh ghi lại và giới thiệu hai Thánh Lễ Truyền Chức Linh mục tại Nhà Thờ Thánh Tâm và Nhà Thờ An Khê sau đây theo thể loại PDF.

GPKONTUM (24/06/2015) KONTUM.

XIN CLICK

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC – GIÁO PHẬN KON TUM – THÁNG 06/2015

%d bloggers like this: