Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Plei Kơbei – Gp. Kontum

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Plei Kơbei – Gp. Kontum

27/06/2015

 Sáng ngày 26.02.2015, Giáo xứ Plei Kờbei  được vinh dự đón Cha Giuse Đỗ Hiệu, Người được Đức Giám Mục  ủy nhiệm  đến Chủ Sự Thánh Lễ Làm Phép Nhà Thờ Mới thay mặt Ngài ( Vì Đức Cha từ Sài gòn về không kịp ), cùng 17  Cha đồng tế, quý Tu Sĩ Nam Nữ , quý  Ân Nhân và mọi anh em bạn hữu xa gần về dự Lễ .

Ban mục vu Truyền thông Giáo phận Kontum xin đưa tin về THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI KƠBEI, HẠT ĐĂK HÀ, nằm trên địa bàn H. Sa Thầy tỉnh Kontum.

Ngôi Nhà Thờ Mới có tên là Nhà Thờ  STEPHAN CUÉNOT THỂ.

GPKONTUM (27/06/2015) KONTUM

XIN KÍNH MỜI

XIN CLICK

THÁNH LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ PLEI KƠBEI

 

Advertisements
%d bloggers like this: