Home > Giáo Phận KonTum, TinTức, Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao

Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao

04/07/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển.

      Kính Thưa Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân

    Hội Dòng Chúa Cứu Thế đã đươc Tòa Ân Giải Tối cao, thừa lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô, ban Năm Thánh Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp kèm theo Ơn Toàn Xá, 27/6/2015 – 27/6/2016

Và được sự cho phép của Đức Giám Mục giáo phận

Con xin thông báo chương trình khai mạc năm thánh Linh Ảnh ĐMHCG tại cộng đoàn pleiku như sau:

Địa điểm: Nhà Thờ Plei Chuet

Thời gian: thứ 5, ngày 9/7/2015

Chương Trình Chi Tiết:

* 6g00: đón tiếp Đức Giám Mục, Quý Cha, Tu si, giáo dân
* 6g30: cầu nguyện, lần chuỗi kính Đức Mẹ 

* 7g00: Rước kiệu Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* 7g30: Cầu nguyện theo ý người xin và làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

* 8g30: Thánh lễ trọng thể khai mạc năm thánh

 Chúng con xin kính mời Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu Sĩ và Toàn Thể Anh Chị Em Giáo Dân hiệp thông với anh em Cộng Đoàn DCCT Pleiku và toàn thể Hội Dòng trong biến cố trọng đại này.

Bề Trên Cộng Đoàn

Lm. Micae Hoàng Quí Ân

GPKONTUM (07/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: