Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Tĩnh tâm tháng 7 và 8 năm 2015

Tĩnh tâm tháng 7 và 8 năm 2015

07/07/2015

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục:

* Tháng 7/2015: tĩnh tâm theo Giáo Hạt.

Thời gian, địa điểm và chương trình xin Quý Cha Quản Hạt sắp xếp.

* Tháng 8/2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: 9giờ00 sáng Thứ Tư, ngày 12.8.2015.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

Advertisements
%d bloggers like this: