Home > Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas, Ban MV-ĐoànThể > Ngày Chức Việc Miền Kontum

Ngày Chức Việc Miền Kontum

08/07/2015

Giáo Phận Kontum

Giáo Miền Kontum

Kính gửi: – Quý Cha Xứ,

– Quý Chức Việc trong các giáo xứ Miền Kontum.

Kính thưa Quý Cha, Quý chức Việc.

Chúng ta đang sống trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Đời Sống Giáo Xứ và Cộng Đoàn, với nỗ lực canh tân đời sống Giáo xứ, giúp cho mọi tín hữu ngày càng vững tin vào Thiên Chúa và biết yêu thương nhau hơn, không chỉ trong Giáo xứ mà còn trong địa bàn của Xứ Đạo đang hiện diện.

Với tinh thần canh tân đời sống Giáo xứ, được sự chấp thuận của ĐC Micae Hoàng Đức Oanh và cũng theo đề nghị của BĐH Chức Việc Miền Kontum, ngày Chức Việc năm nay, thứ  tư 15-7-2015, sẽ được tổ chức tại Giáo xứ.

Kính đề nghị Quý Cha Sở tổ chức Tĩnh Tâm, bồi dưỡng hoặc chấn chỉnh lại BCV của giáo xứ tùy theo hoàn cảnh của giáo xứ mình phụ trách.

Chương trình ngày Chức Việc do Cha Sở và BCV Giáo xứ ấn định.

Sau đây chúng con xin đề nghị một số tài liệu học hỏi cho ngày Chức Việc năm nay:

  1. Theo ý của ĐGM Giáo Phận, ngài muốn dùng lại Qui Chế BCV Giáo phận Kontum để triển khai trong các Giáo xứ; xin Quý Cha Sở tùy nghi điều nghiên những điều gì trong Qui Chế có ích lợi nhất để tổ chức cho giáo xứ của mình.
  2. Xin Quý Cha Sở trình bày về Năm Thánh Lòng Thương Xót sắp tới.
  3. Mỗi chức việc có thể ghi những ý kiến xác thực nhất về BCV của Giáo xứ mình (không ghi tên), để Cha Sở hiểu hoàn cảnh, tình hình của Giáo xứ ngõ hầu điều hành Giáo xứ cách hiệu quả hơn với mục đích phục vụ giáo dân được tốt nhất.

Kính xin Quý Cha Sở chuẩn bị và tổ chức cho BCV của Giáo xứ mình.

Kính chúc Quý Cha Sở và toàn thể anh chị em trong BCV được tràn đầy Hồng Ân, nhiều niềm vui và luôn hăng say phục vụ mọi người trong Tình Yêu Chúa.

Kontum, ngày 07 tháng 7 năm 2015

Quản Hạt Kontum

Lm. Giuse Đỗ Hiệu

GPKONTUM (08/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: