Home > BàiGiảng, Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức, Video Bài Giảng > Đức Thánh Cha dâng lễ trước Đền Đức Mẹ Caacupé, Paraguay

Đức Thánh Cha dâng lễ trước Đền Đức Mẹ Caacupé, Paraguay

13/07/2015

Đức Thánh Cha dâng lễ trước Đền Đức Mẹ Caacupé, Paraguay

Nguồn : VietCatholicNews
GPKONTUM (13/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: