Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Giáo Hội Năm Châu: 07/07 – 13/07/2015: Chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha

Giáo Hội Năm Châu: 07/07 – 13/07/2015: Chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha

13/07/2015

Giáo Hội Năm Châu: 07/07 – 13/07/2015: Chuyến tông du Nam Mỹ của Đức Thánh Cha

Published on Jul 12, 2015
• Đức Thánh Cha thăm tổng thống và nhà thờ chính tòa Quito
• Đức Thánh Cha gặp gỡ giới Đại Học Ecuador
• Ngày cuối của Đức Thánh Cha tại Ecuador

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (13/05/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: