Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TinTức > Những Kỷ Niệm Khó Quên Trong Chuyến Viếng Thăm PARAGUAY Của ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ

Những Kỷ Niệm Khó Quên Trong Chuyến Viếng Thăm PARAGUAY Của ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ

14/07/2015

PARAGUAY – KỶ NIỆM KHÓ QUÊN TRONG CHUYẾN VIẾNG THĂM PARAGUAY

CỦA ĐỨC THÁNH CHA PHAN-XI-CÔ

XIN CLICK

PARAGUAY NHỮNG KỶ NIỆM KHÓ QUÊN 

Paraguay, ngày 13 tháng 7 năm 2015

Lm. Antôn Trần Xuân Sang, SVD.   

GPKONTUM (14/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: