Home > Giáo Hội Hoàn Vũ, TàiLiệu, TinTức, Video > Diễn Văn của Đức GH Phanxicô khi tới Paraguay

Diễn Văn của Đức GH Phanxicô khi tới Paraguay

18/07/2015

Diễn Văn của Đức GH Phanxicô khi tới Paraguay

 

NGUỒN : VietCatholicNews
GPKONTUM (18/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: