Home > Các Giáo Xứ, Giáo Phận KonTum, GiáoPhận, TinTức > Giáo Xứ Tiên Sơn Hy Vọng Mùa Quả Thơm Lành

Giáo Xứ Tiên Sơn Hy Vọng Mùa Quả Thơm Lành

22/07/2015

GIÁO XỨ TIÊN SƠN HY VỌNG MÙA QUẢ THƠM LÀNH

Cha Ta-đê-ô Võ Xuân Sơn nhận chức chánh xứ Tiên Sơn lúc 6 giờ sáng Chúa Nhật 19.7.2015 do Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh bổ nhiệm.

TRUYỀN GIÁO

Trong bài giảng lễ, Đức Cha hỏi ông câu Hiếu chánh xứ Tiên Sơn: Hiện giáo dân Tiên Sơn là bao nhiêu? Dân số Tiên Sơn là bao nhiêu?.

  • “Thưa Đức Cha,  Tiên Sơn hiện có 2.300 giáo dân trên dân số 6.000 người”.

           Đức Cha khởi đi từ bài đọc 1 của Thánh lễ Chúa Nhật 16 thường niên năm B hôm nay, tâm tình mục tử chạnh lòng thương đoàn chiên phải thường trực trong lòng Ki-tô hữu. Đoàn chiên là những anh chị em lương dân. Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa. Mọi người là con một Cha Trên Trời.  Ý của Ga 8,54 : -Đấng mà các ông gọi là Ông Trời là Cha của tôi cũng là Cha của các ông. Đức Cha gởi linh mục về để phục vụ giáo dân và hơn thế nữa, để cùng giáo dân ra đi truyền giáo. Lịch sử Tiên Sơn hơn 100 năm thành lập giáo xứ. Làng Tiên Sơn khi mới thành lập là 100% người công giáo. Hôm nay Tiên Sơn có khoảng 38% người công giáo. Theo dòng chảy đời sống đức tin, không tiến tức là lùi, việc sống đạo và truyền giáo của Tiên Sơn đã trở nên khẩn cấp.

ƠN GỌI

Đức Cha chia sẻ tình hình giáo phận Kontum vẫn đang thiếu linh mục. “Huyện Tumơrông dân số 24000 người với 30 làng có người công giáo mà chỉ có một linh mục chăm sóc mục vụ. Thế mà Tiên Sơn đã chiếm một linh mục rồi!”. Đức Cha đã rất nhiều thao thức đắn đo để cho cha Ta-đê-ô về Tiên Sơn, chắc chắn ngài bao hàm nhiều mong đợi. Giáo xứ  hơn 100 năm  đã đóng góp được bao nhiêu linh mục cho giáo phận? 

Cha Tô-ma Aquinô Trần Duy Linh nguyên chánh xứ Tiên Sơn đã gởi gắm tâm sự cuối cùng trước khi đi nhận sứ vụ mới: Nguyện chúc anh chị em quảng đại mở lòng đón nhận làn gió Chúa Thánh Linh, để vươn cao hơn, bay xa hơn trong đức tin, tình yêu, lòng vị tha, để trổ sinh hoa quả thơm lành.

SỨ VỤ VÀ HY VỌNG MÙA QUẢ THƠM LÀNH

Sứ vụ là thánh giá rất nặng mà vị mục tử khiêm cung nhẫn nại mang vác cùng Đức Ki-tô. Thành lập giáo xứ đã rất khó mà nâng giáo xứ  đi lên càng khó! Tiên Sơn hơn 100 năm  hôm nay đang cần một trái tim mới thấm đượm tình yêu Giê-su.

Cha Ta-đê-ô đang cộng tác trong một số ban mục vụ của giáo phận: Văn hóa, Truyền thông, Sinh viên, Thiếu Nhi Thánh Thể… Đó là điểm thuận lợi như những nhịp cầu nối để mở ra cho giáo xứ những hướng phục vụ tươi trẻ phong phú, nhất là cho giới trẻ có sự lựa chọn cống hiến phụng sự Chúa một cách lành mạnh cụ thể.  Đức Cha uớc mong cộng đoàn giáo xứ  đồng tâm hiệp lực với Cha sở mới trong đức tin và tình yêu để có một Tiên Sơn triển nở và đóng góp nhiều mùa quả thơm lành cho giáo phận.

Ban truyền giáo phận Kontum.

Cát Vàng- 19.7.2015   

GPKONTUM (22/07/2015) KONTUM        

Advertisements
%d bloggers like this: