Ngày Chức Việc Miền Pleiku

24/07/2015

NGÀY CHỨC VIỆC MIỀN PLEIKU
Đức An ngày 15.7.2015

Đề tài: Hoán cải mục vụ và truyền giáo dưới ánh sáng của Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng”.

Hôm nay quả là một “niềm vui” thực sự. Mỗi năm một lần, đến hẹn lại gặp. Cuộc hội ngộ mừng lễ Bổn Mạng Thánh tử đạo Anrê Nguyễn Kim Thông quy tụ hơn 650 chức việc đến từ 38 Giáo xứ, Giáo họ thuộc 7 Giáo hạt miền Pleiku.


Khởi đầu cho ngày gặp gỡ, mọi người được mời gọi lắng đọng tâm hồn xin Ơn Thánh Thành đến với mỗi chức việc, sáng soi lòng để mỗi người nhận ra ơn gọi cao quý mà Thiên Chúa đã yêu thượng mời gọi người chức việc đi vào trong tâm tình: hoán cải mục vụ và truyền giáo dưới ánh sáng của “Niềm Vui Tin Mừng”.
Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, Tổng Đại Diện đã chia sẻ những thao thức, những trăn trở của ngài trong công cuộc loan báo Tin mừng trên vùng đất Tây nguyên này, nhất là trong năm Tân Phúc Âm hóa xứ đạo, ngài cũng mời gọi mỗi Giáo xứ phải biết lên đường như lời mời gọi của Tông Huấn.
Cha Nicôla Vũ Ngọc Hải, qua Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng”, ngài đã dẫn đưa người chức việc thức tỉnh chính mình để đưa vào một cuộc “hoán cải mục vụ và truyền giáo” thực sự, quy về ba điểm:
– Niềm vui: người Kitô hữu phải đánh thức niềm vui của Đức tin. Niềm vui phải được san sẻ, phải được rao truyền.
– Ra đi: Hội Thánh hôm nay được mời gọi ra đi khỏi chính mình. Chính Thiên Chúa sai chúng ta đi để mỗi người trở thành khí cụ của Chúa.
– Rộng mở: “Mở rộng cửa, để bất cứ ai muốn đến để tìm kiếm Thiên Chúa, thì người ấy không gặp sự lạnh lùng của một cánh cửa đóng kín” (NVTM, 47).
Đại diện mỗi giáo xứ cũng nói lên những chia sẻ, nối niềm và thao thức của mình. Tất cả những tâm tình ấy, mọi người hiệp cùng Đức Cha Micae dâng lên Thiên Chúa như của lễ sống động, qua Thánh lễ tạ ơn mừng bổn mang chức việc. Ngài nhắc lại cho mỗi chức việc nhìn thấy vai trò và bổn phận của mình trong xứ đạo, hiệp thông và cộng tác với các Cha xứ, nhất là ngài đã nhấn mạnh đến sứ vụ sai đi, làm chứng cho Đức Kitô trong thế giới hôm nay.
Tạ ơn Chúa, một ngày gặp gỡ thật ý nghĩa và tràn ngập Niềm Vui Tin Mừng, niềm vui của sự san sẻ, niềm vui ra đi và mở rộng tâm hồn để làn gió Thánh Thần thổi vào trong thế giới, qua đó, muôn dân sẽ nhận biết Thiên Chúa là Cha, là Chủ của lịch sử và của mỗi kitô hữu chúng ta.

Ban mục vụ Truyền Thông Miền Pleiku, Giáo phận Kontum

GPKONTUM (24/07/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: