Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

19/08/2015

Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

Văn Phòng TGM xin kính báo:

Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

sẽ cử hành:

* Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Vào lúc 5giờ15 sáng Thứ Ba, ngày 25.8.2015

Kính mời Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho ngài.

+ Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (19/08/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: