Cáo Phó

21/08/2015

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum và Tỉnh Dòng Phaolô Đà Nẵng

Trân trọng báo tin:

Nữ tu CÉCILE TRẦN THỊ THOA (SPC)

Sinh năm 1925

Tu Dòng 69 năm

Đã phục tại Giáo Phận Kontum (1959-1960, 1971-1999)

Đã được Chúa gọi về lúc 22g15 Thứ Năm, ngày 20.08.2015

Hưởng thọ 90 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 15g00 Thứ Bảy, ngày 22.08.2015 

Tại Nguyện Đường Cộng Đoàn Hưu Dưỡng

123 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng 

An táng tại nghĩa trang Tỉnh Dòng (Hòa Sơn , Đà Nẵng)

Xin hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Sr. Cécile

sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (21/08/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: