Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai?

Bỏ Thầy Con Biết Theo Ai?

22/08/2015

CN TN 21 B.  Ngày 23. 8. 2015

Gs 24,1-2.15-17.18b; Ep 5, 21-32; Ga 6, 54a.60-69

 

BỎ THẦY CON BIẾT THEO AI ?

Bài suy niệm

Bất cứ cộng đòan nào cũng có những xáo trộn, những căng thẳng đưa đến khủng hỏang, những khủng hỏang có khi mở ra một lối thóat như cơ may đi lên cho cộng đòan, khủng hỏang được coi là tình thế bấp bênh trung lập, từ đó phát sinh một giải pháp tích cực cho cuộc sống.  Trong thời Cựu Ước, đã xảy ra khủng hỏang đức tin giữa con cái Ítraen, họ đã họp đại hội Sikhem để xác định lập trường đức tin của họ, vụ việc xảy ra chừng một ngàn năm trước công nguyên.

Ông Giôsuê lãnh đạo dân Ítraen chiếm đất Canaan, phân chia đất đai cho mười hai chi tộc Ítraen và an cư lạc nghiệp cho tòan dân.  Xảy ra xung đột giữa văn minh du mục rày đây mai đó và  văn minh nông nghiệp định canh định cư, người Ítraen tiếp xúc với dân bản địa và đồng thời cũng biết thêm các thần minh thổ địa khác của vùng đất họ vừa chiếm đóng, thế là có sự phân tâm xao nhãng thờ phượng Đấng tối cao.  Một số người tin vào Thiên Chúa, kẻ khác bái lạy thần linh thổ địa, vì thế ông Giôsuê quy tụ dân lại và cho họ tự do quyết nghị: “Hôm nay anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia sông Cả, hoặc là các thần của người Emôri mà anh em đã chiến đất để ở.  Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa” (x. Bài Đọc 1. Gs 24,1-2a.15-17.18b).  Việc này cho thấy sự tự do trong tôn giáo là điều cần thiết làm nên giá trị đạo đức của hành vi tôn giáo.

 Một ngàn năm sau lịch sử được lặp lại.  Dân Ítraen gặp khủng hỏang khi nghe lời khẳng định của Đức Giêsu về bánh hằng sống: chính Người là bánh từ trời ban xuống, và phải ăn thịt và uống máu Người thì mới được sống đời đời.  Dân chúng xầm xì bất mãn phản đối, nhưng Đức Giêsu quyết liệt và minh định rõ rệt: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sự sống đời đời”.  Đức Giêsu còn mặc khải về cái chết của Người là do môn đệ nộp Người.  Khi nghe những lời quyết liệt ấy “Lúc đó nhiều môn đệ rút lui, không đi theo Người nữa”.  Đức Giêsu hờn dỗi và nói với Nhóm mười hai, họ là các cột trụ của Dân Ítraen mới: “Anh em cũng bỏ đi hay sao?”  Ông Simôn Phêrô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với aiThầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (x. Bài Tin Mừng. Ga 6, 54a.60-69). 

 Lời tuyên xưng đức tin của Phêrô không phải là công thức được lập trình sẵn để đọc theo nghi thức tôn giáo, nhưng là lời tuyên tín hiện sinh đầy tự do, xác tín vào Đấng ban sự sống.  Chính Thần khí đã soi sáng Phêrô làm sự lựa chọn đứng về phía Thiên Chúa hằng sống.  Tin không phải là chấp nhận một mớ lý thuyết, nhưng là đón nhận con người Đức Giêsu, đón nhận và bắt chước bước trong cách sống, cách suy nghĩ và cách hành xử của Đức Giêsu.  Chính khi gặp khủng hỏang đức tin, Simôn Phêrô đã khai thông bằng một lời tuyên xưng vào chính Đấng ban sự sống; chính khi gặp nguy cơ thờ ma lạy quỷ mà đại hội Sikhem đã bật lên xác quyết: “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi”. 

Đức tin không phải chỉ là hành vi cá nhân đơn độc nhưng còn là hành vi của cộng đòan liên đới với nhau.  Chính vì thế chúng ta có thể hiểu rằng khi tuyên xưng đức tin (Credo): “Tôi tin kính một Thiên Chúa”, lời tuyên tín rất cá nhân, nhưng thâm sâu, niềm tin cá nhân chảy từ niềm tin cộng đoàn.  “Tôi tin” chảy từ “Chúng tôi tin”.  Niềm tin cộng đoàn có trước niềm tin cá nhân.  Nghĩa là đức tin cá nhân khơi nguồn từ đức tin cộng đoàn, được cộng đoàn nâng đỡ bảo vệ.  Đức tin mang tính cá nhân nhưng không đơn độc, đức tin của cộng đoàn không làm cho đức tin cá nhân mất đi bản chất của mình, đức tin cộng đoàn không thay thế đức tin của cá nhân được.  Có sự hổ tương tác dụng giữa “tôi tin” và “chúng tôi tin”.  Mỗi lần tham dự thánh lễ đức tin cá nhân được cộng đoàn nâng đỡ, và cá nhân cũng chia sẻ và nâng đỡ đức tin của cộng đoàn.

Lạy Chúa Giêsu, xin hãy làm cho con luôn bám víu vào Chúa trong bất cứ hòan cảnh nào và can đảm tuyên xưng đức tin như thánh Phêrô đã  tuyên xưng: “Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ?  Amen

Lm Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA – GP. KONTUM

GPKONTUM (22/08/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: