Home > Văn Phòng TGM, Văn Thư-Thông Báo > Xin Thông Báo Ngày Hiền Mẫu Miền Kontum

Xin Thông Báo Ngày Hiền Mẫu Miền Kontum

23/08/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển thông báo

của Cha Đặc Trách Giới Hiền Mẫu Miền Kontum đến Quý Cha Miền Kontum:

Ngày Hiền Mẫu năm nay (Thứ Năm, ngày 27.8.2015) sẽ tổ chức theo Giáo Hạt. Đề tài học hỏi có thể lấy bài “Công bố Tông Sắc Năm Thánh về Lòng Thương Xót”  để chuẩn bị cho Năm Thánh Từ Bi sẽ khai mạc vào cuối năm nay.

VP kính báo.

VPTGM

Advertisements
%d bloggers like this: