Xin Thông Báo

23/08/2015

                   Kính thưa Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận,

                  Văn Phòng TGM xin thông báo:

Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (1955 – 25.8 – 2015)

và 12 năm Giám Mục của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (2003 – 28.8 – 2015) sẽ cử hành:

* Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum

* Vào lúc 5giờ15 sáng Thứ Ba, ngày 25.8.2015

       Kính mời Quý Cha và Gia Đình Giáo Phận đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Quý Đức Cha.

       + Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và áo lễ trắng.

VP xin cám ơn.

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

 

 

 

%d bloggers like this: