Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Đức Cha Phêrô và 12 Năm Giám Mục của Đức Cha Micae

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Ngọc Khánh Linh Mục của Đức Cha Phêrô và 12 Năm Giám Mục của Đức Cha Micae

25/08/2015

Ban mục vụ Truyền thông Giáo Phận xin kính giới thiệu bài ghi nhanh 

THÁNH LỄ TẠ ƠN

MỪNG NGỌC KHÁNH LINH MỤC

CỦA ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG,

NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN.

&

MỪNG 12 NĂM GIÁM MỤC

CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH

GIÁM MỤC GIÁO PHẬN.

25.08.2015

GPKONTUM (25/08/2015) KONTUM

 

XIN CLICK

THÁNH LỄ TẠ ƠN

 

Advertisements
%d bloggers like this: