Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 9 và Tĩnh Tâm Năm 2015

Tĩnh Tâm Linh Mục Tháng 9 và Tĩnh Tâm Năm 2015

26/08/2015

Kính thưa Quý Cha,

Văn Phòng TGM xin thông báo đến Quý Cha về việc tĩnh tâm linh mục:

 

* Tĩnh tâm tháng 9.2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: Từ 9giờ00 sáng Thứ Hai, ngày 07.9.2015 đến 9g00 sáng Thứ Ba, ngày 08.9.2015.

+ Lưu ý:

– Xin Quý Cha vui lòng mang theo áo alba và dây stola trắng (Thánh Lễ tại Nhà Nguyện Chủng Viện)

– Xin Quý Cha đăng ký Lịch Giáo Phận 2016 trong kỳ tĩnh tâm này (4 loại: Việt lớn, Việt nhỏ, Bahnar lớn, Jrai lớn)

* Tĩnh tâm năm 2015:

– Địa điểm: Tòa Giám Mục Kontum

– Thời gian: Từ 18g00 chiều Thứ Hai, ngày 19.10.2015 đến 7g30 sáng Thứ Bảy, ngày 24.10.2015

VPTGM

Lm Luy Nguyễn Quang Hoa

GPKONTUM (26/08/2015) KONTUM

— 

Advertisements
%d bloggers like this: