Home > Ban MV-ĐoànThể, Giáo Phận KonTum, Sinh viên- hoc sinh, TinTức > Tổng Kết Hè Năm 2015 Tại Giáo Xứ Kon Jơdreh

Tổng Kết Hè Năm 2015 Tại Giáo Xứ Kon Jơdreh

26/08/2015

Thời gian sinh hoạt hè tại giáo xứ Kon Jơdreh chỉ được 41 ngày nhưng đó là thời gian thật bổ ích đối với các em học sinh. Mặc dù thời gian không dài, nhưng phụ huynh cũng như giáo xứ muốn phát huy các thành quả nhất định nhờ sự nổ lực của quý thầy cô giáo và tập thể các em học sinh trong thời gian học tập vừa qua.

Ban mục vu Truyền thông Giáo phận xin lược lại đôi nét chương trình hè năm 2015 tại giáo xứ Kon Jơdreh sau đây.

GPKONTUM (26/08/2015) KONTUM

XIN CLICK VÀO

Tổng Kết Hè Năm 2015 Tại Giáo Xứ Kon Jơdreh

 

Advertisements
%d bloggers like this: