Home > Giáo Phận KonTum, TinTức > Kính chuyển đến Quý Cha Miền Pleiku thông báo của Cha Đặc Trách ký Chuẩn Hôn Phối

Kính chuyển đến Quý Cha Miền Pleiku thông báo của Cha Đặc Trách ký Chuẩn Hôn Phối

30/08/2015

Văn Phòng TGM xin kính chuyển đến Quý Cha Miền Pleiku thông báo của Cha Đăc Trách ký Chuẩn Hôn Phối.

Kính thưa quý cha trong Miền Pleiku,

Để tiện cho quý cha cũng như cho con về việc chuẩn hôn phối, con sẽ dành ngày thứ Sáu hằng tuần để làm công việc này. Tuy nhiên, có những trường hợp đột xuất, xin quý cha cho họ điện thoại cho con trước.

Trong tuần này, con sẽ đi họp từ tối thứ 2 cho đến sáng thứ 7 con mới có mặt tại Pleiku, nên con sẽ chuẩn vào ngày thứ Bảy, 05/09. Kính xin quý cha thông cảm.

Xin Chúa và Mẹ Maria ban muôn ơn lành cho chúng ta.

Con

Đaminh Đinh Quang Vinh

GPKONTUM (30/08/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: