Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa > Tin Không Vui – CN TN 24 B

Tin Không Vui – CN TN 24 B

11/09/2015

CN TN 24 B.  Ngày 13. 9. 2015

Is 50, 5-9a; Gc 2, 14-18; Mc 8, 27-35

TIN KHÔNG VUI

Bài suy niệm

Tin buồn hệ trọng trong Kitô giáo được tiên tri Isaia nói tới tám trăm năm trước công nguyên, ông giới thiệu cho chúng ta nhân vật Người tôi tớ của Thiên Chúa. Người tôi tớ này chấp nhận hy sinh, chịu nhục nhã, chịu đau khổ tư bề để thi hành sứ vụ của Thiên Chúa, sở dĩ nhân vật này chịu đựng được tất cả là vì có Thiên Chúa nâng đỡ và đứng về phía ông chống lại những người cáo buộc ông. “Tôi không cưỡng lại, cũng chẳng tháo lui. Tôi đã đưa lưng cho người ta đánh đòn, giơ má cho người ta giật râu … Có Đức Chúa phù trợ tôi, vì thế tôi không hề hổ thẹn.  Ai còn dám kết tội tôi?” (x. Bài Đọc 1. Is 50, 5-9a).  Đó là bản phác họa ơn gọi của mọi tiên tri hôm qua cũng như hôm nay và mãi về sau, tất cả họ đều mang thân phận của Người tôi tớ của Thiên Chúa, Người tôi tớ đau khổ.  Đây cũng là hình tự thân của Đức Giêsu.

 

Và khi những Kitô hữu đầu tiên đọc lại lời sấm này dưới ánh sáng Phục sinh thì họ nhận ngay ra Người tôi tớ đau khổ của tiên tri Isaia là chính Đức Giêsu thành Nadarét, vụ án của Người đã diễn ra trong tuần Thương khó.  Trong vụ án này các ký lục, biệt phái, tư tế và dân chúng đứng lên chống đối Đức Giêsu, nộp Người cho quan Philatô, đòi kết án Người và đóng đinh Người vào thập giá.  Đối phương của Đức Giêsu gây áp lực, uy hiếp quan tổng trấn để tạo án tử hình cho Đức Giêsu.

Đức Giêsu là đệ nhất Ngôn sứ, Người đầy tớ tuyệt hảo của Thiên Chúa, là Đấng Mêsia.  Hiểu được như vậy, chúng ta thấy cuộc phỏng vấn của Đức Giêsu có tính điều tra xét hỏi.  Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai? … Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”.  Ông Phêrô làm đại biểu thay nhóm trả lời: “Thầy là Đấng Kitô”.  Nội dung của câu trả lời này vượt khỏi tâm trí của ông Phêrô vì lời phát biểu nói về chân tướng Đấng Mêsia, bao hàm ý nghĩa chết chóc : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại” (x. Tin Mừng Mc, 8,27-35). Lúc nầy ông Phêrô không hình dung được Đấng Kitô phải chịu chết, trái lại ông quan niệm một Đức Mêsia uy lực quyền thế theo nhãn quan nhân loại.

 Câu nói trên được Đức Giêsu tuyên bố thẳng thừng không úp mở, nói về số phận của chính mình và cũng là số phận của Đấng Mêsia.  Như thế Người đầy tớ của Thiên Chúa được nói đến trong sách ngôn sứ Isaia là hình ảnh và là gương mặt của Đức Giêsu, Đấng chấp nhận chịu chết để cứu chuộc muôn dân.  Số phận chết chóc này là tin không vui cho những ai theo chân Đức Giêsu, ông Phêrô đã không đồng ý và đã can ngăn Đức Giêsu, nhưng Người không nhượng bộ mà còn khẳng định: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (c. 34).  Người Kitô hữu tin vào Đức Giêsu Kitô được yêu cầu sống đức tin của mình ra bên ngòai, đòi hỏi này được Thư Giacôbê minh định: “Tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì?  Đức tin không có hành động là đức tin chết” (x. Bài Đọc 2. Gc 2, 14-18).  Đức tin là sự chấp nhận chân lý trong tâm trí  được thực thi qua hành vi luân lý, như vậy sống luân lý là cách diễn tả đức tin một cách thiết thực ra bên ngoài.  Tin Thiên Chúa chân thật, nên phải sống không dối trá; tin Thiên Chúa là tình yêu, nên phải yêu thương mọi người.  Đức tin phải đi liền với đức mến, tức là hành động bác ái, hành động mà không hy vọng thì vô nghĩa.  Cho nên đức tin, đức cậy, đức mến là bộ ba đi liền nhau trong cuộc đời người Kitô hữu. Tin không vui lại là tin vui cho những ai được hưởng ơn cứu độ vì máu Đức Kitô có đổ ra, ơn cứu độ mới được trao ban.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chấp nhận thân phận làm Người Đầy Tớ Đau Khổ để cứu độ trần gian, xin cho con biết chấp nhận những khó khăn trong đời thường để hiệp thông với sự đau khổ của Chúa, nên ơn cứu độ trần gian . Amen

Lm. Louis Gonzaga NGUYỄN QUANG VINH

GX. PHƯƠNG HÒA –  GP. KONTUM

GPKONTUM (11/15/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: