CÁO PHÓ

14/09/2015

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình:

Thầy Bônaventura Phạm Nhật Nam (Dòng Thánh Tâm Huế)

Nữ tu Maria Phạm Thị Quỳnh Dao (Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh Mục Đồng Nai)

Thầy Phêrô Phạm Kim Ngọc Hiệp (Đại Chủng Viện Huế)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ MÔNICA NGUYỄN THỊ MÙA 

Sinh ngày 12.12.1954, tại Kontum

Địa chỉ: Giáo Xứ Phương Quý, xã Vinh Quang, thành phố Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 02g40 Thứ Hai, ngày 14.09.2015

Hưởng thọ 61 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 10g00 sáng Thứ Tư, ngày 16.09.2015 

Tại Thánh Đường Giáo xứ Phương Quý, Hạt Kontum, Gp Kontum.

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ MÔNICA sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (14/09/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: