Cáo Phó

22/09/2015

Văn Phòng TGM xin kính báo:

“TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”

 

CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô,

Giáo Phận Kontum
và Gia đình Nữ tu Anê Đoàn Lê Ngọc Duyên

(Thuộc Dòng Cát Minh Thánh Giuse Nha Trang)

Trân trọng báo tin:

BÀ CỐ ANÊ LÊ THỊ HỒNG PHÚC 

Sinh 1947, tại Bình Định

Địa chỉ: Giáo Xứ Phương Hòa, phường Nguyễn Trãi, thành phố Kontum

Đã được Chúa gọi về lúc 15g35 Thứ Hai, ngày 21.09.2015

Hưởng thọ 68 tuổi.

Thánh lễ An Táng lúc 14g00 Thứ Tư, ngày 23.09.2015 

Tại Thánh Đường Giáo xứ Phương Hòa, Hạt Kontum, Gp Kontum.

Xin hiệp thông với gia đình tang quyến và cầu nguyện

cho linh hồn BÀ CỐ ANÊ sớm được hưởng tôn nhan Chúa.

VPTGM Kính Báo

GPKONTUM (22/09/205) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: