Home > BàiGiảng, Suy Ngẫm Lời Chúa, TàiLiệu, Thơ - Văn > Làm Người Lãnh Đạo – Phục Vụ (Mc 9,30-37 * CN25TN/B)

Làm Người Lãnh Đạo – Phục Vụ (Mc 9,30-37 * CN25TN/B)

22/09/2015

 

LÀM NGƯỜI LÃNH ĐẠO

 “Ai muốn làm đầu thì phải phục vụ mọi người” (Mc 9, 35b)

 

Lãnh đạo theo Thầy phải bỏ mình

Nên người phục vụ với hi sinh

Một đời không quản bao gian khó

Đức hạnh khôn ngoan luôn tấn tinh

 

Nếu muốn làm đầu để lợi mình

Ăn trên ngồi trước tiệc linh đình

Mặc ai đói khổ ai đau yếu

Kẻ ấy có nên ở vị mình?

 

Ham hố chức danh chỉ hại mình

Nếu không xả kỷ sống hi sinh

Lạm quyền ức hiếp, đầy tham vọng

Làm sao tránh khỏi sự rẻ khinh

 

Lãnh đạo là người biết biện minh

Đúng sai phải trái phải công minh

Đỡ nâng kẻ yếu bài gian ác

Nhân hậu khoan dung tình thấu tình

 

Trọng nhất đời người là nghĩa tình

Tình người tình Chúa sáng lung linh

Có chi cao quý hơn tình nghĩa

Nếu biết cho nhau thật tận tình

 

Xin Chúa giúp con sống tận tình

Hi sinh bác ái biết quên mình

Yêu thương phục vụ vô điều kiện

Tại thế thiên đàng rạng phúc vinh.

                             Thiên Khuê – CN 25 TN/B 2015

 

PHỤC VỤ

(Mc 9,30-37 * CN25TN/B)

 

Thầy biết tỏng môn đệ vừa cãi vả

hỏi nhẹ nhàng “đã bàn tán điều gì?”

bệnh kẻ cả trầm kha cần đặc trị

nọc Rắn Thù, con cần Đấng Lương Y!

 

Thuốc Thánh Giá Thầy kiên trì loan báo

sáng tai họ, điếc tai cày, chức hão!

Giê-su truyền thuật lãnh đạo trứ danh:

-phục vụ khiêm cung nhẫn nại hiền lành!

 

Chọn em bé, Thầy đặt vào chỗ giữa

tâm trắng trong, thuở đầu cả con nữa!

Thầy ôm bé, con đang tiếp đón ai

người nghèo đói hay là Chúa Ngôi Hai?!

 

Môn phục vụ, học hoài vẫn khó nhất

học tới chết, học Thầy con tất bật

Người Đứng Đầu hoàn tất thật tài tình

Vua Ki-tô Chiên Hiến Tế hy sinh!

 

Bưng chậu nước rưng rưng Thầy cúi xuống

rửa chân từng môn đệ rất thân thương

Lời- Thánh Thể thần lương thỏa ước muốn

trái tim yêu uy tín vút Thiên Hương!

 

Chỗ nghèo nhất, đau nhất, Chúa chọn rồi

con may quá, chỗ “Phục Vụ” trống ngôi

chỗ vừa nhất, độc nhất trong Tim Chúa

chắt chiu tình, Ngài ngắm nét tinh khôi!

                         Cát Vàng- 18/9/2015

GPKONTUM (22/09/2015) KONTUM

Advertisements
%d bloggers like this: